eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
25625/2020 11.07.2020 Inngående brev Søknad om SMIL - tilskudd til opprette oppsamling for avrenning av forlager i form av silo av gress - 5038/92/1 Landfallvegen 19A - Simon Sivertsen Landfald Simon Sivertsen Landfald
25626/2020 11.07.2020 Inngående brev Søknad om SMIL tilskudd til forlager og forplass - 5038/92/1 Landfallvegen 19A - Simon Sivertsen Landfall Simon Sivertsen Landfald
25624/2020 11.07.2020 Inngående brev Krav om utbetaling av skogfond - 5038/25/1 - Petter Bjartnes Petter Bjartnes
25620/2020 10.07.2020 Inngående brev NVEs generelle veiledning til søknader om SMIL-midler NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
25581/2020 10.07.2020 Inngående brev Melding om montering av vannmåler - 5038/10/68 Symrevegen RAKØ VVS AS
25590/2020 10.07.2020 Inngående brev Sak 36650 - Oversendingsbrev - Verdal kommune - m fl - ***** ***** ***** *****
25414/2020 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innvilget *****
25623/2020 10.07.2020 Inngående brev NVEs generelle uttalelse - Detaljreguleringsplan for Nordgata 14, 16 og 18 . - Gnr. 5038 bnr. 19 mfl. - Verdal kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
25583/2020 10.07.2020 Inngående brev Klage Sak 55/20 - Tromsdalen kalkbrudd og deponi Olav Einar Hegstad - Leder Verdal bruksrettforening
25600/2020 10.07.2020 Inngående brev Klage fra Naturvernforbundet - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Naturvernforbundet
25599/2020 10.07.2020 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn - Tverrstilt parkering i Nordgata - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 Statens vegvesen
12822/2020 10.07.2020 Utgående brev Høring - Søknad om sanketrø og gjeterbu i Inndal statsallmenning - Svar fra Verdal kommune STATSKOG SF m.fl.
25606/2020 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg - 5038/18/900 Granvegen 44 - Karianne Buvik Løvold og Lars Tore Løvold Karianne Buvik Løvold
25608/2020 10.07.2020 Inngående brev Søknad ombyggingsarbeider kjøpesenter - 5038/283/132 Magnus Den Godes veg 23 - Hustad Eiendom AS LETNES ARKITEKTKONTOR AS
25610/2020 10.07.2020 Inngående brev Søknad om tilbygg - 5038/192/1 Helgådalsvegen 1926 - Hans Henriksen Hans Christian Henriksen
25611/2020 10.07.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av støttemur - 5038/24/7 Brinken 4 - Frode Edvardsen og Ingrid Følstad KJØSNES MASKIN AS
25584/2020 10.07.2020 Inngående brev Ny nettstasjon 76992 Kvislaparken 1 med kabelanlegg - Melding om foreleggingspliktig tiltak - ID 26946 TENSIO TN AS
25392/2020 10.07.2020 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/255/8 Kvello Søndre - Kjell Roger Heggås KJELL ROGER HEGGÅS
25613/2020 10.07.2020 Utgående brev Retur av underskrevne databehandleravtaler Verdal kommune - RoomMate og Sensio Atea
25589/2020 10.07.2020 Inngående brev Sak 35953 - Oversendingsbrev - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
25597/2020 10.07.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes uttalelse- Varsel om oppstart av områderegulering for Fagerli og Hallemsåsen Trøndelag fylkeskommune
25617/2020 10.07.2020 Inngående brev NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Områdereguleringsplan for Fagerli og Hallemsåsen NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
25402/2020 10.07.2020 Utgående brev Oversendelse av klagesak til sluttbehandling FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
25591/2020 10.07.2020 Inngående brev Godkjent- søknad om oppføring av nytt vannanlegg - Leksdalsvegen FV.759 mellom Lund og Aksnes - Verdal kommune Verdal kommune
25616/2020 10.07.2020 Inngående brev Søknad om omdisponering av tildelt tilskudd til konfliktdempende tiltak i 2020 innvilges som omsøkt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
25585/2020 10.07.2020 Inngående brev Endringer i matrikkelforskriften fra 010121 - Autorisasjon av eiendomslandmålere m.m. KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
25602/2020 10.07.2020 Utgående brev Underskrevet databehandleravtale Verdal kommune MediLink Software AS
25605/2020 10.07.2020 Inngående brev Ekstratildeling av NMSK-midler til vegbygging i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
25425/2020 10.07.2020 Utgående brev Svar - Ber om innsyn dokument 1 i saken Tor Ole Ree
25418/2020 10.07.2020 Utgående brev Svar - Ber om innsyn i dokument 1 og 2 i saken Tor Ole Ree
25612/2020 10.07.2020 Inngående brev Tiltak rettet mot sårbare barn og unge - oppfølging Handikappede barn foreldreforening
25436/2020 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Reinsholm barnehage *****
25413/2020 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Vuku barnehage *****
25406/2020 10.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage *****
25397/2020 10.07.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd år-1 2020 for ***** ***** ***** *****
25592/2020 10.07.2020 Inngående brev Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 0 - 16 år - 2. Terminutbetaling 2020 *****
25568/2020 09.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring Sousan bayat Levanger Kommune -
25567/2020 09.07.2020 Inngående brev Taushetserklæring Ikran Hassan Levanger Kommune -
25479/2020 09.07.2020 Inngående brev Vara Kent Arild Green
25478/2020 09.07.2020 Inngående brev Til uttalelse - søknad om salgsbevilling - netthandel Politiet - Knut Olav Røstad
25480/2020 09.07.2020 Utgående brev Vara Kent Arild Green
25555/2020 09.07.2020 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - Bjørn-Harald Jensen Bjørn-Harald Jensen
25557/2020 09.07.2020 Utgående brev Databehandleravtaler og arkivering Aasen, Ingvild m.fl.
25502/2020 09.07.2020 Inngående brev Akseptert tilsagn om støtte *****
25522/2020 09.07.2020 Inngående brev Aksept av tilsagn Regionalt Næringsfond *****
25503/2020 09.07.2020 Inngående brev 2. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020 *****
25379/2020 09.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Kanutten barnehage *****
25482/2020 09.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage *****
25519/2020 09.07.2020 Inngående brev Innsynskrav dokument 11 i saken - Protokoll fra generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS Trønder-Avisa
25496/2020 09.07.2020 Inngående brev Innkalling til militærtjeneste under koronakrisen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Versjon:5.1.1