eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
18831/2019 18.06.2019 Inngående brev Invitasjon eldrerådet Postmottak Verdal
18832/2019 18.06.2019 Utgående brev Påmelding til konferanse 2. og 3. oktober 2019 Pensjonistforbundet
18858/2019 18.06.2019 Inngående brev Innspill til Geodataplan for Trøndelag 2020 - 2023 - Levanger og Verdal kommune STATENS KARTVERK
18550/2019 18.06.2019 Utgående brev Innkalling til møte 250619 Arrangekomitéen for Eldres Dag 2019
18542/2019 18.06.2019 Utgående brev Referat fra møte 120619 Arrangementskomitéen for Eldres Dag 2019
18859/2019 18.06.2019 Inngående brev Kopi - søknad om kjøring privat veg - 5038/218/13 INNHERRED RENOVASJON IKS
18842/2019 18.06.2019 Inngående brev Purring - Ny søknad om fritak - reduksjon av renovasjonsgebyr for Kirsten og Bo Rotmo INNHERRED RENOVASJON IKS
18541/2019 18.06.2019 Utgående brev Svar på klage på avslag om trygghetsalarm *****
18837/2019 18.06.2019 Inngående brev Protokoll fra Generalforsamling 2019 og underskrevet aksjonæravtale for 2020 - Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD AS
18862/2019 18.06.2019 Utgående brev Behandlet gravemelding Havfruvegen 3 - 5038/18/1016 STEIN ARILD RISAN AS
18868/2019 18.06.2019 Utgående brev Behandlet gravemelding Kløvervegen 70 - 5038/10/137 STEIN ARILD RISAN AS
18872/2019 18.06.2019 Inngående brev Sak 4098 - Fordringshaverliste - gjeldsordningsperiode - ***** ***** *****
18907/2019 18.06.2019 Inngående brev Underretning til klager *****
18795/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18796/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18797/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18798/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18799/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18800/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18801/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18802/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18803/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18804/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18805/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18806/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18807/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18808/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsledere i helse og omsorg - st. ref. (4069974241) *****
18809/2019 18.06.2019 Inngående brev Skifteattest 5038/244/3 - Arnfinn Sefanias Marken INNTRØNDELAG TINGRETT
18841/2019 18.06.2019 Inngående brev Påminnelse - Forlengelse av samarbeidsavtale om praksisstudier NORD UNIVERSITET
18812/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Reinsholm barnehage *****
18956/2019 18.06.2019 Utgående brev Svarbrev - søknad mottatt - Tilkallingsvikar barnehage - Barnehage - st. ref. 4084606003 *****
18958/2019 18.06.2019 Utgående brev Svarbrev - søknad mottatt - Tilkallingsvikar barnehage - Barnehage - st. ref. 4084606003 *****
18937/2019 18.06.2019 Utgående brev Svarbrev - søknad mottatt - Tilkallingsvikar barnehage - Barnehage - st. ref. 4084606003 *****
18819/2019 18.06.2019 Inngående brev Tverrfaglig avtale og kommunal avtale Konfliktrådet
18883/2019 18.06.2019 Inngående brev Tildelingsbrev sendt til entreprenørene som har levert tilbud - Momek Civil AS - Farbu & Gausen AS og Eiqon AS Ove Norstad
18852/2019 18.06.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til fasadeendring - 5038/18/1196 Neptunvegen 3 - Neptunvegen 3 AS KVERNMO AS
18746/2019 18.06.2019 Utgående brev Krav om dispensasjon Åge Rostad m.fl.
18520/2019 18.06.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om tillatelse til riving - skøytehus ved grusbanen ved Verdal vgs - Verdal Idrettslag VERDAL IDRETTSLAG
18747/2019 18.06.2019 Utgående brev Vedrørende alder på hytta AS Værdalsbruket
18838/2019 18.06.2019 Inngående brev Uttalelse - Tredje høring - Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - flytting hyttetomt og justering p-plass NTE NETT AS
18948/2019 18.06.2019 Inngående brev Miljøtiltak i Skjørdalsbekken_- Sluttrapport - delprosjekt 1 Harald Røstad
18570/2019 18.06.2019 Utgående brev Søknad om ekstraordinære midler til tilsyn i forbindelse med skade på beitedyr forårsaker freda rovvilt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18914/2019 18.06.2019 Inngående brev Stadfestet tvungen endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven- ***** ***** *****
18891/2019 18.06.2019 Inngående brev Sak 19996 - Stadfestet tvungen endring av gjeldsordning etter gjeldsordningen - ***** ***** ***** *****
18866/2019 18.06.2019 Inngående brev Sletting av tinglyst utleggspant ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
18897/2019 18.06.2019 Inngående brev Sak 60444 - Stadfestet tvungen endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** *****
18888/2019 18.06.2019 Inngående brev Sak 16470 - Melding om sletting av utlegg - ***** ***** *****
18910/2019 18.06.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=244096) *****
18848/2019 18.06.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=239906) *****
18938/2019 18.06.2019 Inngående brev Høringsbrev om nasjonal veileder for legevakt og kvalitetsindikatorer for legevakt HELSEDIREKTORATET
Versjon:5.1.1