eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/2018 16.02.2018 Utgående brev Referat fra møte i Koordineringsgruppe SLT 030118 Koordineringsgruppe SLT
3677/2018 16.02.2018 Utgående brev Møteinnkalling Samarbeidsutvalget ved bo- og helsetunene Magnus Tiller m.fl.
3681/2018 16.02.2018 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd *****
3688/2018 16.02.2018 Utgående brev Retur - Søknad om oppretting av ny festegrunn - 5038/289/1/21 Nyseterstua - Statskog SF STATSKOG SF
3617/2018 16.02.2018 Utgående brev 5038/3/14 Klage på avslag på omdisponering av 0,5 dekar dyrka og 0,7 dekar dyrkbar jord og fradeling av totalt 1,2 dekar til boligformål - Per Ivar Jermstad Per Ivar Jermstad
3855/2018 16.02.2018 Inngående brev Søknad om støtte til LAN på Panzer Panzer v/Game Crew - Fredrikke Storholmen
3857/2018 16.02.2018 Inngående brev Innkalling til årsmøte i Jämt-Trøndersk forening - Armfeldts karoliner RKT Rustkammeret
3858/2018 16.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Juldal og Kverndal og omegn beitelag - Stein Otto Bjørkeng JULDAL, KVERNDAL OG OMEGN BEITELAG
3864/2018 16.02.2018 Inngående brev Grunnlagsmateriale til oppstartsmøte - Nordgata 9 - 11 og 13 - Domus kvartalet NORCONSULT AS
3870/2018 16.02.2018 Inngående brev Vedrørende sak 5038/198/2/23 - søknad om oppføring av tilbygg til hytte og riving av takoverbygg ved anneks - Tangberget - Elin Grande Øyen og Morten Øyen BYGGMESTERAN AS
3873/2018 16.02.2018 Inngående brev Bruk av sentral godkjenning for ansvarsrett som kvalifikasjonskrav ved offentlige anbud KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
3878/2018 16.02.2018 Inngående brev Avslutte utvidet bivirkningsovervåking ved innføring av seksvalent vaksine (Hexyon) FOLKEHELSEINSTITUTTET
3890/2018 16.02.2018 Inngående brev Grunnlag for beregning av eiendomsskatt 2018 - ECOPRO AS ECOPRO AS
3892/2018 16.02.2018 Inngående brev Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen - Påminnelse for skjema med frist 150218 STATISTISK SENTRALBYRÅ
3907/2018 16.02.2018 Inngående brev Underskrevet Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem *****
3908/2018 16.02.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3910/2018 16.02.2018 Inngående brev Gjeldsbrev - ***** ***** ***** *****
3916/2018 16.02.2018 Inngående brev Bosetting av flyktninger - ***** ***** *****
3917/2018 16.02.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument nr 425762 - 5038/38/163 og nr 425784 - 5038/38/164 STATENS KARTVERK
3920/2018 16.02.2018 Inngående brev Uttalelse - Riving av eldre tilbygg og oppføring av nytt tilbygg - Leksdalsvegen 1004 MATTILSYNET
3925/2018 16.02.2018 Inngående brev Oppsigelse av forsikringsattest - ***** ***** *****
3926/2018 16.02.2018 Inngående brev Ferdigmelding - Midt Norsk Betong KJELL LIAN AS
3927/2018 16.02.2018 Inngående brev Ferdigmelding - Midt Norsk Betong - supplerende opplysninger KJELL LIAN AS
3928/2018 16.02.2018 Inngående brev Ferdigmelding - Midt Norsk Betong - supplerende opplysninger KJELL LIAN AS
3930/2018 16.02.2018 Inngående brev Planarbeidet er avbrutt - Reguleringsplan E6 midtdeler Kjæran - Fleskhus STATENS VEGVESEN
3932/2018 16.02.2018 Inngående brev Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder - Kartlegging av skrantesjuke på elg - hjort - rådyr og villrein i 2018 MILJØDIREKTORATET
3935/2018 16.02.2018 Inngående brev Nabovarsel Verdal kommune for 5038/282/79 Trøa 1-6 PROMIDT AS
3937/2018 16.02.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Stiklestad gårds- og friluftsbarnehage *****
3939/2018 16.02.2018 Inngående brev Sak 25475 - Overføring av trekkplikt - ***** ***** ***** *****
3940/2018 16.02.2018 Inngående brev Sak 27955 - Meddelelse om avgjørelse - Levanger kommune m fl - ***** ***** *****
3941/2018 16.02.2018 Inngående brev Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/41/1 - Hans Olav Minsås Hans Olav Hallan Minsås
3717/2018 16.02.2018 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Per Inge Langdal
3618/2018 15.02.2018 Utgående brev Vibeke Amundsen innvilges konsesjon på eiendommen 5038/134/4 - Selger Geir Åge Kristiansen Geir Åge Kristiansen m.fl.
3748/2018 15.02.2018 Inngående brev Interpellasjon og spørsmål Bård Jonny Storhaug
3760/2018 15.02.2018 Inngående brev Merknad til nabovarsel - VA-Vuku sentrum NORCONSULT AS
3765/2018 15.02.2018 Utgående brev Gjeldsoversikt *****
3769/2018 15.02.2018 Inngående brev Kvittering for innsendt søknad om tilskudd 2018 - Helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel Altinn - Helsedirektoratet
3770/2018 15.02.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til detaljregulering Trones gård TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
3771/2018 15.02.2018 Inngående brev Rapportering ressurskrevende tjenestemottakere over 67 år - frist 040418 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
3772/2018 15.02.2018 Inngående brev Vi trenger forslag til personer som kan være med å utvikle læreplaner UTDANNINGSDIREKTORATET
3798/2018 15.02.2018 Inngående brev Erkjentlighet og navn Innherred - Roger Svendsen
3804/2018 15.02.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
3815/2018 15.02.2018 Inngående brev Høring - Retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
3816/2018 15.02.2018 Inngående brev Sak 12892 / 50361 - Heving av sak etter gjeldsordningsloven ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3817/2018 15.02.2018 Inngående brev Søknad fra Norges Blindeforbund Nord-Trøndelag fylkeslag NORGES BLINDEFORBUND NORD-TRØNDELAG
3821/2018 15.02.2018 Inngående brev Sjenkeoppgave Siciliana Restaurant AS REGNSKAPSSENTERET VERDAL AS
3829/2018 15.02.2018 Inngående brev Søknad om bruksendring av sokkel til egen boenhet - 5038/19/417 Håkon Den VII Alle 12 - Azad Ahmad N-T BYGG NAWROZ KAMAL AZIZ
3830/2018 15.02.2018 Inngående brev Lærernormkalkulator – hjelp til å beregne lærertetthet UTDANNINGSDIREKTORATET
3831/2018 15.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 141117 - 311217 *****
3834/2018 15.02.2018 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Leif Johan Berg LEIF JOHAN BERG
Versjon:5.1.1