eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
26127/2019 15.08.2019 Inngående brev Oppfordring til kommunebidrag til Tv-aksjonen 2019 Tvaksjonen - Anne Mette Nilsen
26101/2019 15.08.2019 Inngående brev gravemelding - Tangenvegen, Småhus Sarisan - Stein Arild Risan
26065/2019 15.08.2019 Inngående brev Møteoppsummering 10208143 Tinden vest 06.12.18 Sweco - Abildsnes, Hallvard
26064/2019 15.08.2019 Inngående brev Tinden vest 10208143 - Foreløpig ledningsplan og tegninger til gjennomsyn Sweco - Abildsnes, Hallvard
26057/2019 15.08.2019 Inngående brev Hei Per Kristian Myhr
26049/2019 15.08.2019 Inngående brev Årlig samtale og besøksrunde Anita Eidissen
26050/2019 15.08.2019 Utgående brev Årlig samtale og besøksrunde Anita Eidissen m.fl.
26048/2019 15.08.2019 Utgående brev Årlig samtale og besøksrunde Randi Barli m.fl.
26067/2019 15.08.2019 Inngående brev Søknad om endring av gitt tilllatelse - 5038/18/202 Elvevegen 9 A - Straxbo Eiendom AS SIVILING. NILS NÆRDAL AS
26098/2019 15.08.2019 Inngående brev Forbedret kopi av aksept fra naboer SIVILING. NILS NÆRDAL AS
26029/2019 15.08.2019 Inngående brev Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/1/8 - Leklemsåsen Eiendomsutvikling AS LEKLEMÅSEN EIENDOMSUTVIKLING AS
26070/2019 15.08.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 5038/253/11 Jamtlandsvegen 1271 - Vidar Johan Stene Vidar Johan Stene
25768/2019 15.08.2019 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om utvidelse av skjenkeareal ifm Veresspelet16., 17., 18., 23., 24. og 25. august 2019 Fæby Bryggeri AS v/Jørund Eggen m.fl.
26088/2019 15.08.2019 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport 125928 - Ferjemannsvegen 0003 NTE NETT AS
26090/2019 15.08.2019 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport 125929 - Holmsveet 0003 NTE NETT AS
26091/2019 15.08.2019 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport 125941 - Holmsveet 0060 NTE NETT AS
26092/2019 15.08.2019 Inngående brev Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport 125942 - Kometvegen 0006 NTE NETT AS
25893/2019 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Reinsholm barnehage *****
26102/2019 15.08.2019 Inngående brev Skjækerfjell reinbeitedistrikt representasjon i Verdal fjellstyre - vedtak STATSKOG SF
26108/2019 15.08.2019 Inngående brev Feren reinbeitedistrikt representasjon i Verdal fjellstyre - vedtak STATSKOG SF
25776/2019 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel med helikopter Ottar Røstad
26085/2019 15.08.2019 Inngående brev Faktura - Lekekroken Barnehage AS *****
26055/2019 15.08.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=268493) *****
26093/2019 15.08.2019 Inngående brev Miljømål for jordbrukspåvirka vannforekomster i vannregion Trøndelag - veiledning TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
25892/2019 15.08.2019 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Lekekroken barnehage *****
26164/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 65% stilling som fagarbeider på natt, ved Prost Brandts vei Bofellskap. Verdal kommune, rådmannen, Prost Brants veg og Vinkelen - st. ref. 4117303142 *****
26166/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 65% stilling som fagarbeider på natt, ved Prost Brandts vei Bofellskap. Verdal kommune, rådmannen, Prost Brants veg og Vinkelen - st. ref. 4117303142 *****
26169/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 65% stilling som fagarbeider på natt, ved Prost Brandts vei Bofellskap. Verdal kommune, rådmannen, Prost Brants veg og Vinkelen - st. ref. 4117303142 *****
26086/2019 15.08.2019 Inngående brev Sak 35964 - Meddelelse om avgjørelse - Verdal kommune - ***** ***** *****
26105/2019 15.08.2019 Inngående brev Gravemelding - Tangenvegen, Småhus Sarisan - Stein Arild Risan
26138/2019 15.08.2019 Inngående brev Rapport - tilsyn - Panzer 140819 - 5038/19/529 - 5038/19/880 - 5038/19/879 - 5038/19/606 Hanskemakargata 15 INNHERRED BRANN OG REDNING
26078/2019 15.08.2019 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Teknisk Drift, uteavdeling
25812/2019 15.08.2019 Utgående brev Innkalling til møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede tirsdag 200819 kl. 12.00 Medlemmer i rådet for likestilling av funksjonshemmede
26094/2019 15.08.2019 Inngående brev Høringssvar - kommuneplanens samfunnsdel og arealdel TRØNDELAG IDRETTSKRETS
26152/2019 15.08.2019 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport 5038/19/72 Fritidssentret - tilsyn 170719 INNHERRED BRANN OG REDNING
26154/2019 15.08.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av garasje - 5038/282/101 Nytrøa 1 - Svein Laurgård Svein Laurgård
26117/2019 15.08.2019 Inngående brev Spørsmål om omlegginga av adkomstvegen til Vinne skole - Nei til Kokkvegen som adkomstveg til Vinne skole Beboerne langs Kokkvegen ved Trond Bakkan
26131/2019 15.08.2019 Utgående brev Svar - Spørsmål om omlegginga av adkomstvegen til Vinne skole - Nei til Kokkvegen som adkomstveg til Vinne skole Beboerne langs Kokkvegen ved Trond Bakkan
26051/2019 15.08.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Terje Sende 5038/79/13 og 5038/76/2 Samediggi/Sametinget
25913/2019 15.08.2019 Utgående brev Skadefelling - 2019 - søknad om utvidet fellingstillatelse til også å gjelde ulv Inge Hafstad
26170/2019 15.08.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** - ref 269387 *****
26084/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ruskonsulent Rusavdelingen - st. ref. 4109677228 *****
26087/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ruskonsulent Rusavdelingen - st. ref. 4109677228 *****
26145/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ruskonsulent Rusavdelingen - st. ref. 4109677228 *****
26162/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ruskonsulent Rusavdelingen - st. ref. 4109677228 *****
26165/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ruskonsulent Rusavdelingen - st. ref. 4109677228 *****
26168/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ruskonsulent Rusavdelingen - st. ref. 4109677228 *****
26082/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Ruskonsulent Rusavdelingen - st. ref. 4109677228 *****
26167/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 40% stilling som fagarbeider ved Vinkelen Borettslag Verdal kommune, rådmannen, Prost Brants veg og Vinkelen - st. ref. 4117340111 *****
26069/2019 15.08.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - 40% stilling som fagarbeider ved Vinkelen Borettslag Verdal kommune, rådmannen, Prost Brants veg og Vinkelen - st. ref. 4117340111 *****
Versjon:5.1.1