eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
11918/2019 20.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier/Vernepleier - st. ref. (4044952397) *****
11919/2019 20.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier/Vernepleier - st. ref. (4044952397) *****
11920/2019 20.04.2019 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier/Vernepleier - st. ref. (4044952397) *****
11921/2019 20.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerarbeid for ungdom Verdal kommune, rådmannen, Ungdomsarbeid - st. ref. 4051558041 *****
11917/2019 19.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerarbeid for ungdom Verdal kommune, rådmannen, Ungdomsarbeid - st. ref. 4051558041 *****
11916/2019 19.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Verdal kommune, rådmannen, Hjemmetjenesten Øra - st. ref. 4062540738 *****
11915/2019 19.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Verdal kommune, rådmannen, Hjemmetjenesten Øra - st. ref. 4062549506 *****
11914/2019 19.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Verdal kommune, rådmannen, Hjemmetjenesten Øra - st. ref. 4062558597 *****
11910/2019 18.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/vernepleier Verdal kommune, rådmannen, Hjemmetjenesten Øra - st. ref. 4058941374 *****
11912/2019 18.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/vernepleier Verdal kommune, rådmannen, Hjemmetjenesten Øra - st. ref. 4061527912 *****
11911/2019 18.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/vernepleier Verdal kommune, rådmannen, Hjemmetjenesten Øra - st. ref. 4061532941 *****
11913/2019 18.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver kultur Verdal kommune, rådmannen, Kommunalsjef næring og samfunnsutvikling - st. ref. 4063530562 *****
7914/2019 17.04.2019 Utgående brev Revisjonskontroll av tiltak 3139 - Foreldrestøttende tiltak perioden 2015 - 2018 Revisjon Midt-Norge v/ Knut Tanem
11898/2019 17.04.2019 Inngående brev Sakspapirer - Rådsforsamling Norsk Revyfaglig Senter STIFTELSEN NORSK REVYFAGLIG SENTER
11900/2019 17.04.2019 Inngående brev Møteinnkalling til representantskapet i Konsek Trøndelag IKS - 290419 - Scandic Hell hotell KONSEK TRØNDELAG IKS
11899/2019 17.04.2019 Inngående brev Filmer og annen støtte til høringen om nye læreplaner UTDANNINGSDIREKTORATET
11879/2019 17.04.2019 Inngående brev Tine SA - Foreløpig klage over utskrevet eiendomsskatt DELOITTE ADVOKATFIRMA AS
11885/2019 17.04.2019 Inngående brev Varsel om frakobling av elektrisk anlegg på grunn av manglende utbedring av feil - mangler i henhold til rapport nr 124129 Hallemsåsen 0032 NTE NETT AS
11886/2019 17.04.2019 Inngående brev Varsel om frakobling av elektrisk anlegg på grunn av manglende utbedring av feil - mangler i henhold til rapport nr 124128 Hallemsåsen 0032 NTE NETT AS
11902/2019 17.04.2019 Inngående brev Uttalelse - høring av utredning lokalisering for ny Stiklestad og Leksdal skole MATTILSYNET
11894/2019 17.04.2019 Inngående brev Kopi - Tilskudd til utredning og prosjektering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11897/2019 17.04.2019 Inngående brev Regionale miljøtilskudd i Trøndelag - forskrift - veileder og foreløpige satser for regionale miljøtilskudd 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
11909/2019 17.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Verdal kommune, rådmannen, Hjemmetjenesten Øra - st. ref. 4062549506 *****
11908/2019 17.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Verdal kommune, rådmannen, Hjemmetjenesten Øra - st. ref. 4062540738 *****
11889/2019 17.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/200/85 Strådalen 20 - Torstein Myhre Torstein Myhre
11901/2019 17.04.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til bruksendring av eiendom 5038/23/65 Kassefabrikkvegen 2 - Verdal kommune VERDAL KOMMUNE
11893/2019 17.04.2019 Utgående brev Søknad om tillatelse til oppføring av takoverbygg på terasse - bruksendring - 5038/23/87 Reinsholm 26 A - Guri Hallem Guri Hallem
11903/2019 17.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerarbeid for ungdom Verdal kommune, rådmannen, Ungdomsarbeid - st. ref. 4051558041 *****
11904/2019 17.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerarbeid for ungdom Verdal kommune, rådmannen, Ungdomsarbeid - st. ref. 4051558041 *****
11905/2019 17.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerarbeid for ungdom Verdal kommune, rådmannen, Ungdomsarbeid - st. ref. 4051558041 *****
11906/2019 17.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerarbeid for ungdom Verdal kommune, rådmannen, Ungdomsarbeid - st. ref. 4051558041 *****
11907/2019 17.04.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Sommerarbeid for ungdom Verdal kommune, rådmannen, Ungdomsarbeid - st. ref. 4051558041 *****
11891/2019 17.04.2019 Inngående brev Sak 33530 - Meddelelse om avgjørelse - Verdal kommune - ***** ***** *****
11887/2019 17.04.2019 Inngående brev Oppsummering fra møtet i dag - 120419 NORCONSULT AS
11888/2019 17.04.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Stiklestad Allé 2-8 NORCONSULT AS
11882/2019 17.04.2019 Inngående brev Sak 33605 - Meddelelse om skifteform - ***** ***** ***** ***** ***** *****
11892/2019 17.04.2019 Inngående brev Vedtak i klagesak - 5038/3/24 - Søknad om reduksjon av gebyr - kommunens vedtak stadfestes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
11896/2019 17.04.2019 Inngående brev Søknad om BU midler til nytt ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
11883/2019 17.04.2019 Inngående brev MSIS-melding - ***** *****
11833/2019 16.04.2019 Inngående brev Revidert ROS og bestemmelser - kommentarer til høringsuttalelser - Detaljregulering Heimtun TVERRSNITT AS
11442/2019 16.04.2019 Utgående brev Angående konsesjon Kirsten Arnhild Lange
11516/2019 16.04.2019 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis - Innvilget *****
11532/2019 16.04.2019 Utgående brev Søknad om ledsagerbevis - Innvilget *****
11842/2019 16.04.2019 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** *****
11474/2019 16.04.2019 Utgående brev Mottatt anmodning revegetering av kantskog og retting av vandringshinder for fisk i Kvisla / Haugslibekken FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
11515/2019 16.04.2019 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - varsel om stedlig kontroll *****
11499/2019 16.04.2019 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - varsel om stedlig kontroll *****
11853/2019 16.04.2019 Inngående brev 2019 Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære Gjennom Verdal kommune - Høyringsinnlegg Johannes Sollid
11847/2019 16.04.2019 Inngående brev Høringsuttalelse ny E6 Åsen - Mære Kjell-Amund Aas-Prestmo
11855/2019 16.04.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære Per Ivar Jermstad m.fl.
Versjon:5.1.1