eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3093/2020 27.01.2020 Inngående brev Registrering av vedtak i Miljøvedtaksregisteret Postmottak Miljødirektoratet
3079/2020 27.01.2020 Inngående brev ROBEK - Nye regler om statlig kontroll med kommuner med økonomisk ubalanse Postmottak KMD
2807/2020 27.01.2020 Utgående brev Redegjørelse om mulig ulovlighet - 5038/126/68 Åsheimvegen 5 - Bjørn Ottar Elnes Bjørn Ottar Elnes
3138/2020 27.01.2020 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Støttekontakt/ treningskontakt Verdal kommune, rådmannen, Verdal kommunale avlastningsbolig - st. ref. 4137612534 *****
3022/2020 27.01.2020 Inngående brev Sak 35680 - Melding om sletting av utlegg - ***** ***** ***** ***** *****
3016/2020 27.01.2020 Inngående brev Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/242/2 - Åse Stene Brenne og Egil Brenne Åse Stene Brenne m.fl.
2818/2020 27.01.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest - 5038/276/107 Sandstien 60 - Gunn Åse og Ståle Letnes NORDBOHUS BYGGSERVICE AS
2640/2020 27.01.2020 Utgående brev Ikke godkjent - Søknad om bygging / forlengelse av hytteveg - Jervdalsvegen - AS Værdalsbruket AS VÆRDALSBRUKET
2962/2020 27.01.2020 Inngående brev Innsynskrav for dokument 11 i saken fra Tor Ole Ree Tor Ole Ree
2963/2020 27.01.2020 Utgående brev Innsynskrav for dokument 11 i saken fra Tor Ole Ree - svar Tor Ole Ree
2821/2020 27.01.2020 Utgående brev 5038/241/29 - Tilleggsareal Anne Grethe Vestrum/Steinar Indahl
2839/2020 27.01.2020 Utgående brev Skøyte - 5038/241/29 Steinar Indahl m.fl.
2841/2020 27.01.2020 Utgående brev Kjøpekontrakt - 5038/241/29 Steinar Indahl m.fl.
2832/2020 27.01.2020 Utgående brev 5038/241/29 - Tilleggsareal Kartverket
2969/2020 27.01.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage *****
2799/2020 27.01.2020 Utgående brev Sigevann Skalet 2019 - Akontofaktura Innherred renovasjon
2800/2020 27.01.2020 Utgående brev Angående søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - ***** ***** ***** - Orgnr: ***** *****
2968/2020 27.01.2020 Inngående brev Fartsdumper - Feldmakarvegen Jan Erik Iversen
2964/2020 27.01.2020 Inngående brev Referat fra styremøte i Verdal idrettsråd 23. januar 2020 Verdal idrettsråd v/Paul Elvebø
3070/2020 27.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** - Ref 39wp9a SakId 302918 *****
3069/2020 27.01.2020 Inngående brev Ber om rapportering - tilskudd 2019 - kap 762 post 64 opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017-2019 - styrking og rehabilitering i kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
3003/2020 27.01.2020 Inngående brev Etterregistrering avløserutgifter Kjell Ove Tiller
3084/2020 27.01.2020 Inngående brev Varsel om tvangssalg - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
3050/2020 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommune - tilskudd 2020 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
3104/2020 27.01.2020 Inngående brev Melding om oppføring av garasje - 5038/12/11 Sjøbygdvegen 189 - Brage Holtan Minsaas Brage Holtan Minsaas
3081/2020 27.01.2020 Inngående brev Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn HUSBANKEN
3065/2020 27.01.2020 Inngående brev Innsynskrav for dokument 46 i saken fra Tor Ole Ree Tor Ole Ree
3066/2020 27.01.2020 Utgående brev Innsynskrav for dokument 46 i saken fra Tor Ole Ree - svar Tor Ole Ree
3021/2020 27.01.2020 Inngående brev Ref T2019-346752 - Underretning til trekkpliktig om stans av utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** *****
3041/2020 27.01.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** ***** - Ref ew648r SakId 302886 *****
3053/2020 27.01.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=ew648r, SakId=302886) *****
3054/2020 27.01.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=ew648r, SakId=302886) *****
2812/2020 27.01.2020 Utgående brev Tildeling av tilskudd - Opplæring i klimasmart landbruk i Verdal kommune Kirvil Stoltenberg m.fl.
2823/2020 27.01.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av nytt bygg - 5038/47/3 Husbyvegen 18 - Iver Lerfall KOMPLETT PROSJEKTERING AS
3075/2020 27.01.2020 Inngående brev Bekymringsmelding vedrørende ***** ***** ***** ***** *****
3019/2020 27.01.2020 Inngående brev Avtale om spredning av husdyrgjødsel fra 2020 til 2030 - 5038/183/2 - Paul K Kristensen - Arnt Egil Leirset Paul Kristian Kristensen
2950/2020 27.01.2020 Utgående brev Anmodning av statlig refusjon for skadefellinger i Verdal kommune i 2019 Fylkesmannen i Trøndelag
2965/2020 27.01.2020 Inngående brev Styringsdialog Stiklestad Nasjonale Kultursenter as STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
2966/2020 27.01.2020 Inngående brev Studier av kråkefuglers innvirkning på andre arter DYRENES RETT
3059/2020 27.01.2020 Inngående brev VVB - uavhengig kontroll av brannprosjektering Rambøll
3102/2020 27.01.2020 Inngående brev Årsrapport Verdal Kommune 2019 NOKAS AS
2967/2020 27.01.2020 Inngående brev Verdal Idrettsråd sin uttalelse - Varsel om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Ørin Sør II VERDAL IDRETTSRÅD
3098/2020 27.01.2020 Inngående brev Endring av MVA-håndtering av honorar kommuner REVISJON MIDT-NORGE SA
2960/2020 27.01.2020 Inngående brev Innsynskrav for dokument 2 i saken fra Tor Ole Ree Tor Ole Ree
2961/2020 27.01.2020 Utgående brev Innsynskrav for dokument 2 i saken fra Tor Ole Ree - svar Tor Ole Ree
2935/2020 24.01.2020 Inngående brev Høring - forslag til nye kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Levanger Levanger Kommune - Sørholt, Rune
2874/2020 24.01.2020 Inngående brev Informasjon til praksisfeltet - student vår 2020 Inb Ntnu - MH-INB Studier
2866/2020 24.01.2020 Inngående brev Ber om møtetidspunkt uke 5 eller 6 - Søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/12/9 KV4 UTVIKLING AS
2952/2020 24.01.2020 Inngående brev Årsoppgave 2019 - KLP KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSIDIG FORSIKRINGSSELSKAP
2914/2020 24.01.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 913976150 Landbruksdirektoratet
Versjon:5.1.1