eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
41965/2019 12.12.2019 Inngående brev Robin Hårberg slutter på piano Rannveig Jønsson
41948/2019 12.12.2019 Inngående brev Uttalelse Teknisk drift Verdal Kommune - Kotheim, Bård
41940/2019 12.12.2019 Inngående brev Søknad om fradeling av ny grunneiendom fra 5038/19/66 Volhaugvegen 23 B - Kjell Johan Braarud Verdal Kommune - Hovin, Mariann
41928/2019 12.12.2019 Inngående brev Ny distriktsingeniør hos NVE Roestad - Harald Røstad
42036/2019 12.12.2019 Inngående brev Supplerende tildeling - Verdal kommune - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 - kompetanse og innovasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42026/2019 12.12.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på 5038/29/1 Samediggi/Sametinget
41963/2019 12.12.2019 Inngående brev Melding om tilsyn - Hjemmetjenesten Vinne distrikt ARBEIDSTILSYNET
41736/2019 12.12.2019 Utgående brev Uenighetsprotokoll og veien videre Kommunenes interesseorganisasjon
42041/2019 12.12.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av himmelseng/gapahuk - 5038/59/1 Våttåhaugen - Verdal Idrettsråd VERDAL IDRETTSRÅD
42020/2019 12.12.2019 Inngående brev Melding om endring av ansvarsrett for grunnarbeider - 5038/234/1/364 Kjell Arne Lilleløkken MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS
41981/2019 12.12.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 301119 NOKAS AS
41752/2019 12.12.2019 Utgående brev Angående kommunal vigsel *****
42015/2019 12.12.2019 Inngående brev Informasjonsbrev ifra HDO vedrørende kommunesammenslåing 2020 HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF
41954/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Torfinn Sivertsen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
41986/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Simon Simonsen Landfald FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
41999/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Torstein Sørli FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42000/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt - 2019 - Ole Kristian Skrove FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42001/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Beate Kristin Kippe FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42002/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Kjell Ove Pedersen Tiller FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42003/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Håvard Aurstad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42004/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Tove Kristin Helgås FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42005/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Sul produkter - Karin Rekve FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42006/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Bernt Olav Karlgård FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42007/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Tor Egil Nicolaisen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42008/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Geir Martin Bjørkeng FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42009/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Kjersti Grande Gudding FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42016/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Jan Arild Green FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
42022/2019 12.12.2019 Inngående brev Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Petter Landfald FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
41898/2019 12.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis - Innvilget *****
41811/2019 12.12.2019 Utgående brev Verdal Bo og behandlingssenter Govasmark, Oddvar m.fl.
41799/2019 12.12.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5038/3/48 Vester-Volhaugvegen 311 - Robin Musum og Edvarda Nøstdahl FLIS- OG MURSERVICE AS
42033/2019 12.12.2019 Utgående brev Underskrevet avtale om MSolution GIANT LEAP TECHNOLOGIES AS
41985/2019 12.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969153718 Landbruksdirektoratet
42028/2019 12.12.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=4waqkp, SakId=296203) *****
41747/2019 12.12.2019 Utgående brev Sva på søknad om skjenkebevilling - 261219 - Innvilget ULVILLA BYGDELAG
42046/2019 12.12.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=ewr3ab, SakId=298272) *****
41988/2019 12.12.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** - Ref ew3ab - Saksid = 298272 *****
42040/2019 12.12.2019 Inngående brev Statens Vegvesens uttalelse dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av 2 punkter for hytterenovasjon i Verdal kommune STATENS VEGVESEN
42064/2019 12.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Verdal kommune, rådmannen - st. ref. 4163042014 *****
42065/2019 12.12.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Verdal kommune, rådmannen - st. ref. 4163042014 *****
42025/2019 12.12.2019 Inngående brev Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen UTDANNINGSDIREKTORATET
42035/2019 12.12.2019 Inngående brev Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 885241972 Landbruksdirektoratet
42049/2019 12.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** ***** - 260119 - 150519 *****
41936/2019 12.12.2019 Inngående brev Oppdatert gjennomføringsplan - Reinsholm sør Arcon - Johan Peder Lysberg
42050/2019 12.12.2019 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** - 010219 - 150319 *****
41750/2019 12.12.2019 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - 181219 og 1912199 - Tindved kulturhage - Sofie Sleipnes Sofie Sleipnes
41959/2019 12.12.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking - 5038/254/3 Tromsdalsskogen - Nils Georg Leirset SAMEDIGGI / SAMETINGET
41962/2019 12.12.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av bolig - 5038/22/15 Østervollvegen 80 - Emil Sende TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
41977/2019 12.12.2019 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** - Ref ae9q99 og Saksid = 298266 *****
41768/2019 12.12.2019 Utgående brev Sakliste møte i koordineringsgruppe SLT - 101219 Koordineringsgruppe SLT
Versjon:5.1.1