eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5017/2019 21.02.2019 Inngående brev Alkoholomsetning - Campia Verdal AS Bunnpris - Merete Lille
4991/2019 21.02.2019 Inngående brev Bevillingsgebyr - omsetningstall - Nye Stiklestad Park Hotell AS Stiklestadpark - Stiklestad Park Hotell
4988/2019 21.02.2019 Inngående brev Bevillingsgebyr skjenking av alkohol - Fæby Jørund Eggen
4987/2019 21.02.2019 Inngående brev Bevillingsgebyr for salg av alkohol - Fæby Jørund Eggen
4986/2019 21.02.2019 Inngående brev Utredning Stiklestad - Hovedrapport Sweco - Bakkan, Stine
4985/2019 21.02.2019 Inngående brev Utredning Stiklestad - Møtereferat Sweco - Bakkan, Stine
4935/2019 21.02.2019 Inngående brev Faktura 427 Oslo - Siri Bakken
4931/2019 21.02.2019 Inngående brev Midlertidig svar - forespørsel - investeringstilskudd - Verdal bo- og behandlingssenter HUSBANKEN
5020/2019 21.02.2019 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 5038/28/1 Stiklestad nordre - Andreas Valsø Andreas Valsø
5018/2019 21.02.2019 Inngående brev Innsynskrav for dokument 1 i saken fra Gunnar Olav Hårstad Gunnar Olav Hårstad
5019/2019 21.02.2019 Utgående brev Innsynskrav for dokument 1 i saken fra Gunnar Olav Hårstad - svar Gunnar Olav Hårstad
4961/2019 21.02.2019 Inngående brev Skoleruta for skoleåret 2020 - 2021 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
5014/2019 21.02.2019 Inngående brev Tiltaksplan 20199 på høring og til godkjenning - Verdal kommune NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
4962/2019 21.02.2019 Inngående brev Søknad om tilskudd til avsløsning ved sykdom - ***** ***** ***** - 270218 - 041218 *****
5016/2019 21.02.2019 Inngående brev Universell utforming - Prosjektmidler til kartlegging og oppdatering 2019 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
4969/2019 21.02.2019 Inngående brev Spørsmål til ordfører fra Arvid Wold (MDG) - høringsuttalelse ny fjellov Arvid Wold
5000/2019 21.02.2019 Utgående brev Utvidelse av skjenkeområde ØRENS MEIERI AS
4940/2019 21.02.2019 Inngående brev Varsel om oppgave i Bufdirs søknadsportal BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
4827/2019 21.02.2019 Utgående brev Tilbakemelding på klage ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
4833/2019 21.02.2019 Utgående brev Henrik Ekseth slutter på gitar og band Eva Hilde Holmli Ekseth
4934/2019 21.02.2019 Inngående brev Byggesøknad - Saksnr 25/19 - 5038/25/73 Kirkehaug 2B MESTERBYGG INNHERRED AS
4958/2019 21.02.2019 Inngående brev Egenerklæring - Samtykke fra nabo - 5038/157/8 Kjesbua 58 Paul Halvard Skavdal
4936/2019 21.02.2019 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av bebygd tun Marken søndre - 5038/69/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
4834/2019 21.02.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om innbygging av overbygd veranda - 5038/277/201 Vestberget 1 - Åse Storholmen og Thor Skogheim Thor Olav Skogheim m.fl.
4764/2019 21.02.2019 Utgående brev Godkjent søknad om tillatelse til tiltak - Moeparken - østre del - 5038/21/45 - 5038/20/165 - 5038/21/11 NORCONSULT AS
4828/2019 21.02.2019 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Moeparken - østre del - 5038/21/45 - 5038/20/165 - 5038/21/11 Hilde Arna Tokle Yri m.fl.
4797/2019 21.02.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest for bruksendring - 5038/18/683 Sandheimvegen 8 PROMIDT AS
4796/2019 21.02.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest for bolig - 5038/19/892 Tindvegen 89 NORDBOHUS BYGGSERVICE AS
4780/2019 21.02.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyste dokumenter BANE NOR SF
4775/2019 21.02.2019 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev BB10 UTVIKLING AS
5023/2019 21.02.2019 Inngående brev Arbeidsfrist tilskudd Beitelag ARVID WOLD
5021/2019 21.02.2019 Inngående brev Redigert forpaktningskontrakt Eirik Bjørgan
5024/2019 21.02.2019 Inngående brev Tresking Kjetil Morken Jan Lundsaunet
4999/2019 21.02.2019 Inngående brev Rapport etter tilsyn med kommunen som miljøvernmyndighet Verdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
4960/2019 21.02.2019 Utgående brev Vår sak 50599 - Nytt forslag til nedbetalingsavtale ref.158/2018 - Vår ref. 2018/5949 *****
4945/2019 21.02.2019 Inngående brev Tømmerapport oljeutskiller - HBK Verdal AS BØRSTADS TRANSPORT AS
4946/2019 21.02.2019 Inngående brev Tømmerapport oljeutskiller - Strandveien Auto Verdal AS BØRSTADS TRANSPORT AS
4783/2019 21.02.2019 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis - Innvilget *****
4947/2019 21.02.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
4953/2019 21.02.2019 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede *****
4829/2019 21.02.2019 Utgående brev Ang oversikt over utbetalinger 2018 *****
3131/2019 21.02.2019 Utgående brev Oversendelse av klage på Risvassvegen II - 5038 Verdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
5005/2019 21.02.2019 Utgående brev Søknad - kompetansetiltak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
4758/2019 21.02.2019 Utgående brev Referat byggemøte 6 Cowi AS m.fl.
4899/2019 20.02.2019 Inngående brev Omsetningsoppgave MENY Verdal Meny - Astrid Torjuul
4870/2019 20.02.2019 Inngående brev Forskrift om manuell telling vedtatt Valg -
4869/2019 20.02.2019 Inngående brev Frist listeforslag kunngjort Valg -
4862/2019 20.02.2019 Inngående brev Henvendelse fra ordningen med Regionale verneombud Verdal Kommune - Servicekontoret Verdal (mail)
4861/2019 20.02.2019 Inngående brev Medlemsliste - Verdal bruksrettsforening Olav Einar Hegstad
4844/2019 20.02.2019 Inngående brev Avrop på skanningtjenester Idoxgroup - Lucy Holland
Versjon:5.1.1