eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
18501/2018 17.08.2018 Inngående brev Utkast til Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag 2019 - 2022 Trondelagfylke - Odd Arne Bratland
18482/2018 17.08.2018 Inngående brev Ad søknad om salgsbevilling for øl Jørund Eggen
18469/2018 17.08.2018 Inngående brev Krav om regress - Skadenummer 16912328 TRYG FORSIKRING
18418/2018 17.08.2018 Inngående brev Purring - Krav om regress - Skadenummer 16919441 TRYG FORSIKRING
18245/2018 17.08.2018 Utgående brev Søknad om tillatelse til kryssing av fv 757 ved Vukuvegen 959, 961 og 971 i Verdal kommune Statens vegvesen - Region Midt
18248/2018 17.08.2018 Utgående brev Angående ny vannledning Auskin - Vuku - Verdal kommune (sak/referanse 201838391) Farbu Gausen
18417/2018 17.08.2018 Inngående brev Oversendelse av Informasjonsutvekslingsavtale Kompetanse Norge og Møllegata voksenopplæring KOMPETANSE NORGE
18432/2018 17.08.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
18444/2018 17.08.2018 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom - Søknadsfrist 010918 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
18423/2018 17.08.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Lekekroken barnehage *****
18226/2018 17.08.2018 Utgående brev Torje Eggen Vatne takker ja til gitar Gunnhild Eggen Vatne
18294/2018 17.08.2018 Utgående brev Elizabeth Iversen oppsigelse av elevplass Birgitte Iversen
18228/2018 17.08.2018 Utgående brev Martin Brøndbo Paulsen takker ja til slagverk Ann Kristin Brøndbo
18448/2018 17.08.2018 Inngående brev Organisert beitebruk - frist til kommunene for innmelding av nye beiteområder for kommende søknadsomgang - 290818 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18479/2018 17.08.2018 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - Uttalelse *****
18249/2018 17.08.2018 Utgående brev Godkjent - Deling av eiendommen 5038/1/65 Leklemåsen 76 a - f - Leklem Borettslag - Tilleggsareal til 5038/1/38 Leklemsåsen 68 LEKLEM BORETTSLAG
18474/2018 17.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Detaljregulering av Tromsdalen kalkbrudd + deponi Svein Ordin Vasstveit
18480/2018 17.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan for Tromsdalen Ståle Rotmo Innhaug
18219/2018 17.08.2018 Utgående brev Utsettelse av høringsfrist - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi AS VÆRDALSBRUKET m.fl.
18412/2018 17.08.2018 Inngående brev Uttalelse - Reguleringsplan for Tromsdalen Rolf P Ingvaldsen
18267/2018 17.08.2018 Utgående brev Anmodning om søknad i forbindelse med kjellerleilighet - 5038/16/192 Kalv Arnesons Gate 10 - Jannicke Green Jannicke Green
18483/2018 17.08.2018 Inngående brev Søknad om bruksendring - 5038/95/15 Vukuvegen 402 A - Sturla Grande Sturla Grande
18453/2018 17.08.2018 Inngående brev Signert kLA + kjøpekontrakt Innherred Onmicrosoft - safeq
18447/2018 17.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=124128) Linn Jannicke Green
18451/2018 17.08.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da søknaden er trukket (Ref=124128) Linn Jannicke Green
18433/2018 17.08.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da søknaden er trukket (Ref=123243) Kim André Søreng
18446/2018 17.08.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da søknaden er trukket (Ref=121362) Tom Christian Juberg
18445/2018 17.08.2018 Inngående brev Startlån sak avsluttet da søknaden er trukket (Ref=122141) Jaana Iren Sørmo Kotka
18438/2018 17.08.2018 Inngående brev Startlån melding fra saksbehandler (Ref=122141) Jaana Iren Sørmo Kotka
18505/2018 17.08.2018 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=160418) Felix Singstad
18506/2018 17.08.2018 Inngående brev Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=160418) Lisa Natalie Jermstad
18481/2018 17.08.2018 Utgående brev Avvik meldt av fastlege Kjetil Klungre *****
18434/2018 17.08.2018 Inngående brev Vedtaksbrev - ***** ***** *****
18436/2018 17.08.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - ***** ***** - ***** ***** - Periode: 230318-020418 *****
18485/2018 17.08.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av tak over veranda - 5038/23/129 Kassefabrikkvegen 14 - Martine Hansen Martine Hansen
18498/2018 17.08.2018 Inngående brev Søknad om oppføring av tak over veranda - 5038/23/128 Kassefabrikkvegen 12 - Olav Kvelstad og Bente L Lundberg Olav Kvelstad m.fl.
18403/2018 16.08.2018 Inngående brev Undervisningstid fiolin Verdal juniorspellmannslag v/ Ellen O. Ljung
18161/2018 16.08.2018 Utgående brev Ola Norum Kålen takker ja til gitar Martine Kvernmo Norum
18162/2018 16.08.2018 Utgående brev Margrete Norum Kålen takker ja til sang Martine Kvernmo Norum
18163/2018 16.08.2018 Utgående brev Ida Agnetha Skjetne takker ja til gitar Julie Skjetne
18164/2018 16.08.2018 Utgående brev Aurora Buvik Løvold takker ja til fiolin Karianne Buvik
18165/2018 16.08.2018 Utgående brev Erik Johansen takker ja til piano Hanne Sende
18355/2018 16.08.2018 Inngående brev Lønnsslipp - ***** ***** ***** *****
18353/2018 16.08.2018 Inngående brev Lønnsslipp - ***** ***** ***** *****
18333/2018 16.08.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS
18338/2018 16.08.2018 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
18341/2018 16.08.2018 Inngående brev Slamrapport - juli 2018 INNHERRED RENOVASJON IKS
18358/2018 16.08.2018 Inngående brev Søknad om oppretting / endring av matrikkelenhet - ny grunneiendom - 5038/276/100 Sandstien 59 - Ståle Letnes Ståle Letnes
18213/2018 16.08.2018 Utgående brev Godkjent - Deling av eiendommene - 5038/37/315 Solhaug 13 og 5038/37/316 Solhaug 11 - Skogseth Eiendom AS - Tomt til VA-anlegg SKOGSETH EIENDOM AS
18138/2018 16.08.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om gjenoppbygging av seterhus etter brann - 5038/200/1 Kulslivollen - Per Ivar Berg og Espen Haugan KOMPLETT PROSJEKTERING AS m.fl.
Versjon:5.1.1