eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
38380/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Oppsigelse Børge Lund
38332/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Erkjentlighetsgaver 2020 Verdal Kommune - Karlsen, Lars Einar
38322/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Spørsmål til kommunestyre Ragnhild Iversen
38327/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Invitasjon til 1.intervju - kandidat velger tidspunkt - Helsesekretær Verdal kommune, Helsestasjonen - st. ref. 4311936921 *****
38328/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Invitasjon til 1.intervju - kandidat velger tidspunkt - Helsesekretær Verdal kommune, Helsestasjonen - st. ref. 4311936921 *****
38342/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Invitasjon til 1.intervju - kandidat velger tidspunkt - Helsesekretær Verdal kommune, Helsestasjonen - st. ref. 4311936921 *****
38347/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Invitasjon til 1.intervju - kandidat velger tidspunkt - Helsesekretær Verdal kommune, Helsestasjonen - st. ref. 4311936921 *****
38392/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Kopi - Mangelfull tilbakemelding på tilsynsrapport – forhåndsvarsel om pålegg - 5038/19/188 Jernbanegata 16 - Forretningsdel INNHERRED BRANN OG REDNING
38358/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Tilsynsrapport - 5038/19/18 Nordgata 8 - Fokusbygget INNHERRED BRANN OG REDNING
38391/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet - et krav for å få spillemidler Trøndelag fylkeskommune
38323/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Kap 226 post 21 - Utbetaling av tilskudd til digital hjemmeundervisning FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38164/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppsigelse av stilling *****
38166/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Revidert enkeltvedtak for spesialundervisning for 6. trinn 20-21 *****
38127/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Kvislaparken sluttdokumentasjon VA NORCONSULT AS
38169/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Signert databehandleravtale BIBLIOTEK-SYSTEMER A/S
38123/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling SFO - Ness - Vinne skole *****
38317/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Helsedirektoratet - Questback til kommunene - ønskes distribuert via FM FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38173/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar 011120-311222 ved ØBH Fredheim *****
38161/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Enkeltvedtak for spesialundervisning for 3. trinn 2020-2021 *****
38137/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar 011120-311222 ved GH-bygget *****
38130/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - avslag på søknad om utvidelse av salgsbevilling 051220 Jørund Eggen
38350/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om bruksendring av rom til oppholds-/soverom - 5038/282/87 Kalvmyra 32 - Martti Lahtinen Martti Johannes Lahtinen
38360/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av saghus - 5038/255/5 Tromsdalsvegen 251 - 5038/130/10 Liapladsen - Geir Åge Kristiansen Geir Åge Kristiansen
38385/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Refusjonskrav spesialundervisning høst 2020 *****
38367/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Møteprotokoll fra møte i Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne NP-styre - 241120 LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS
38393/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Produksjonssatt - Fiks smittesporing - Leveranse 1.8.0 - Nye tilpasninger på Fiks smittesporing planlagt tilgjengelig i fredag 27.11 kl. 13:00 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
30267/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/38/1 Østre Lein - Odd Arve Lein ODD ARVE LEIN
38122/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Innsynskrav - alle tilskudd Værdalsbruket har mottatt de siste 3 år Verdal bruksrettsforening
38108/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regionalt miljøtilskudd RMP - dokumentkontroll - Rolf Martin Julnes Rolf Martin Julnes
38112/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regionalt miljøtilskudd RMP - dokumentkontroll - Volhaugen Samdrift DA VOLHAUGEN SAMDRIFT DA
38103/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regionalt miljøtilskudd RMP - dokumentkontroll - Vidar Alstad Vidar Alstad
38105/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Regionalt miljøtilskudd RMP - dokumentkontroll - Sigmund Hestegrei Sigmund Kolset Hestegrei
38121/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innvilget *****
38234/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Referat etter samarbeidsmøte *****
38162/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
38320/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Påminnelse - Ref 2066584700002 - regressvarsel tilbakeslag vannskade i Møllegata 11 FREMTIND FORSIKRING AS
38365/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Analyserapport - Grovfôr - Ståle Green STÅLE MORTEN GREEN
38280/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Referat etter kort oppfølgingssamtale *****
38159/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Enkeltvedtak om spesialundervisning for 4. trinn 2020-2021 *****
38124/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Arbeidsavtale tilkallingsvikar 011120-311222 ved Veslefrikk *****
38402/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Startlån søknad (Ref=8a4qaq, SakId=365669) Ida Terese Holmen
38102/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Angående fylkesmannens innsigelse - Detaljregulering for Nordgata 14, 16 og 18 m.fl. Fylkesmannen i Trøndelag
38370/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
38386/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Videreutdanning for lærere - stipend og studieavgift UTDANNINGSDIREKTORATET
38324/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Områderegulering for Fagerli og Hallemsåsen TVERRSNITT AS
38309/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra lokaliseringskriterium - 5038/72/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38175/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - melding om dokumentkontroll TROND STIKLESTAD
38181/2020 20201127 27.11.2020 Utgående brev Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - melding om dokumentkontroll HÅRBERG STIAN
38311/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5038/36/3 Hallemsenget - Even Solberg Even Solberg
38357/2020 20201127 27.11.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering Landbruksdirektoratet