eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
24108/2018 16.10.2018 Utgående brev Kartleggingsskjema - rutiner 2018 - Salg og Lønn Mari K.H. Østerås
23203/2018 16.10.2018 Utgående brev Innkalling til SU - SMU - møte 161018 Siri-Gunn Vinne m.fl.
24383/2018 16.10.2018 Inngående brev Kopi - Melding om utbedring - restaurasjon av gårdsveg - Ystgårdsvegen 36A - 36B og 42 Roar Rismark m.fl.
24336/2018 16.10.2018 Inngående brev Referat - anbudsbefaring Moeparken Norconsult
24337/2018 16.10.2018 Inngående brev Søknad om støtte til Holdningsskapende arbeid GV Reklame
24113/2018 16.10.2018 Utgående brev Tilbud på hjuldrevet gravemaskin - avvisning av tilbudet PON EQUIPMENT AS
21279/2018 16.10.2018 Utgående brev Møte transporttjeneste for funksjonshemmede *****
24110/2018 16.10.2018 Utgående brev ***** ***** ***** *****
24425/2018 16.10.2018 Inngående brev Godkjent - deling av grunneiendom 5038/ 18/418 Tangenvegen - Verdal kommune - parsell til boligformål Verdal kommune
24417/2018 16.10.2018 Inngående brev Innvilgelse av tilskudd 2 år 1 *****
24351/2018 16.10.2018 Inngående brev Fordeling av skjønnsmidler for 2018 Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24451/2018 16.10.2018 Inngående brev Forslag til medlemmer i Dyrevernnemnda Mattilsynet
24447/2018 16.10.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/265/18 Myrbakkvegen 18 - Rolf Valstad Rolf Valstad
24386/2018 16.10.2018 Inngående brev Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/38/11 Volhaugvegen 342 - Inga Berit Lein Inga Berit Lein
24122/2018 16.10.2018 Utgående brev Klage ikke tatt til følge - Klage på godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/16/58 Gamle kongeveg 40 Are Hegdahl m.fl.
24380/2018 16.10.2018 Inngående brev Kopi - Omgjøring av vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen 150318 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24132/2018 16.10.2018 Utgående brev Pålegg om gjenoppretting av utført tiltak - 5038/23/1 - tiltaket gjennomført og saken avsluttes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
24379/2018 16.10.2018 Inngående brev Jordleieavtale for eiendommen 5038/162/17 mellom eier Ivar Holmli og leier Jan Inge Grundmo Ivar Jostein Holmli m.fl.
24444/2018 16.10.2018 Inngående brev Saldokort - Sørfjella Bruksberettigede FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24354/2018 16.10.2018 Inngående brev Saldokort - sluttutbetaling - 5038/4/1 - Frode Moe FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24156/2018 16.10.2018 Utgående brev Søknad om skjenkebevilling - Dansegalla 2018 - Innvilget VERDAL IDRETTSLAG
24123/2018 16.10.2018 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innvilget *****
24384/2018 16.10.2018 Inngående brev Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** *****
24377/2018 16.10.2018 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=176588) *****
24111/2018 16.10.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til og fasadeendring av garasje - 5038/18/221 Fridheimsgata 10 - Jon Birger Selnes Jon Birger Selnes
24442/2018 16.10.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/21/77 Stekke 1 - Cathrine P og Rune Olav Halseth Cathrine Pedersen Halseth m.fl.
24125/2018 16.10.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/198/2/13 Veresvegen 1915 - Ulf Ahlèn Ulf Ahlèn
24294/2018 15.10.2018 Inngående brev 1721/63/6 - Kim Bjørn Nessø - Enebolig - Haukåvegen 678 Levanger Kommune - Løken, Arnulf
19742/2018 15.10.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om fasadeendring - 5038/19/117 Lektor Musums gate 3 - Tom Are Hoseth TRIO BYGG AS
24319/2018 15.10.2018 Inngående brev Brakkerigg - 5038/283/57 Magnus godesvei INNHERRED BRANN OG REDNING
24318/2018 15.10.2018 Inngående brev Bolystprisen 2018 - Forslag til kandidat *****
24235/2018 15.10.2018 Utgående brev Signert bedriftsavtale for Verdal og Levanger kommune med Sprek for 2018/2019 SPREK TRENING AS
24265/2018 15.10.2018 Inngående brev Klage på bruk og utøvelse av oppsynshytte - uthus og båtnaust VERDAL BRUKSRETTSFORENING
24267/2018 15.10.2018 Inngående brev Klage på feil saksbehandling og bruk av båtnaust VERDAL BRUKSRETTSFORENING
24232/2018 15.10.2018 Inngående brev Kopi - Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Etablering av punktfeste Helmohytta - 5038/292/1/17 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24096/2018 15.10.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om bruksendring av bolig - 5038/18/834 Furuvegen 25 - Terje Pedersen Terje Pedersen
24216/2018 15.10.2018 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for næringsareal Bredingsberg - Vuku Sentrum FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24223/2018 15.10.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til tilpasning ref 176588 - ***** ***** ***** *****
24328/2018 15.10.2018 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering ref 176651 - ***** ***** ***** *****
24052/2018 15.10.2018 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innvilget *****
17584/2018 15.10.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
17939/2018 15.10.2018 Utgående brev Oppfølging av avviksmelding om samhandling med fastlege Eirik R. Solberg Eirik R. Solberg
24193/2018 15.10.2018 Inngående brev Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** *****
24213/2018 15.10.2018 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** *****
24046/2018 15.10.2018 Utgående brev Tildeling av torgplass - juletresalg 2018 Ivar Lerfald
23849/2018 15.10.2018 Utgående brev 5038/80/5 - Inkurie ved konsesjonsbehandling og overskjøting Kartverket Tinglysningen
24095/2018 15.10.2018 Utgående brev Forespørsel om eiendommene er å se på som en driftsenhet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24248/2018 15.10.2018 Inngående brev Godkjent - Deling av Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/18/632/31 Statsråd Holts veg 30 VERDAL KOMMUNE
24280/2018 15.10.2018 Inngående brev Godkjent - Deling av eiendommen - 5038/127/28 Lysthaugen - Verdal kommune - Tilleggsareal til 127/57 Verdal kommune
24194/2018 15.10.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Knøttene barnehage *****
Versjon:5.1.1