eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7114/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Oppgave omsatt alkoholholdig drikk Holmen Gård (Værdalsbruket) Verdalsbruket - Guri Kjesbu
6742/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilbud vedrørende tjenester og utstyr til maskinell opptelling av stemmesedler Sikri
7117/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - Circum Bar AS CIRCUM BAR AS
7109/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Bestilling av stemmesedler til Stortingsvalget 2021 fra 5038 Verdal Trøndelag fylkeskommune
7112/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - vedlegg Jan Arild Austad
6741/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om serveringsbevilling - Circum bar AS CIRCUM BAR AS
7110/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Søknad om serveringsbevilling - manglende vedlegg Circum Bar AS v/Austad
6326/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev STATSKOG SF
6371/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innvilget *****
7100/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Svar på endringssøknad for fv. 6882 og fv. 6894 - i Verdal kommune TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
6347/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Læringsverkstedet Havfrua *****
7106/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Papirløse - undersøkelse Legeforeningen
7115/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Nyhetsbrev fra vaksinasjonskoordinatorene nr. 6 - 2021 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
6513/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Uke 9 - Covid-19 vaccine AstraZeneca leveres mandag 010321 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
7118/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 14 i koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET
7105/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Høring om miljøforskrift for drosje i Trøndelag TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
7096/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
7111/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=8a4qaq, SakId=365669) Ida Terese Holmen
7097/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknadsfrist 1. mars for refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven i 2020 MILJØDIREKTORATET
6369/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Uttalelse til søknad ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
7108/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Innsynskrav for dokument 2 i saken og svar på dette Innherred
7107/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Innsynskrav for dokument 534 i saken og svar på dette Innherred
7116/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Sak 37154 - Varsel om tvangssalg - ***** ***** ***** ***** ***** ***** DNB EIENDOM AS
7103/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for fritidsbolig - 5038/234/1/171 Innsvatnet 200 FH GRUPPEN AS
6201/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Klage ikke tatt til følge - Klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon fra lokaliseringskriterium - 5038/72/3 STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
7120/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for fritidsbolig - 5038/234/1/193 Søndre Finnvola 22 Arne Gunnar Leangen Herje
7104/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Ref T2019-343922 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** *****
7098/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av ny grunneiendom - 5038/282/1 Baglbakken 56 - Snorre Løvstad Snorre Løvstad
7099/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av ny grunneiendom - 5038/265/3 Sannan - Snorre Løvstad Snorre Løvstad
7113/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Søknad om bruksendring av kjellerrom til kjellerstue - 5038/282/79 Dyrholtet 3 - Victoria Roberthsdatter Victoria Roberthsdatter
6335/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Arbeidstilsynet - krav om opplysninger Arbeidstilsynet
6352/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Innvilget Ottar Røstad
6377/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Godkjent kjøretrase Ottar Røstad
6345/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Ny kjøretrase Håvard Elnes
6349/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Innvilget Britt-Louise G Minsaas
6368/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Innvilget Aud Kålen
6324/2021 20210226 26.02.2021 Utgående brev Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Innvilget Håvard Minsaas
7119/2021 20210226 26.02.2021 Inngående brev Tilbakemelding til melding om konkursåpning for Ørens Meieri AS i Verdal kommune STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
6491/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Postmottak Verdal
6479/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Sindre Mikael Olsen slutter på gitar Anna Sofie Bendiksen
6446/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Kopi av skjøte - Fredrik Ness Fredrik Ness
6482/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Spørsmål til ordfører - Dagtilbud Trine Reitan
6405/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Spørsmål til ordføreren - Kommunestyremøte 010321 Anita Steinkjer
6406/2021 20210225 25.02.2021 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til ordfører fra Anita Steinkjer (AP) - Tema - Rus
6483/2021 20210225 25.02.2021 Saksframlegg/innstilling Spørsmål til ordfører fra Trine Reitan (AP) - Dagtilbud
6412/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Møteinnkalling - E-post møte i Arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne NP-styre - 240221 - 260221 LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS
6451/2021 20210225 25.02.2021 Saksframlegg/innstilling Budsjettjustering mars 2021
6471/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Møteprotokoll - møte i Arbeidsutvalget for Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne NP-styre - 190221 LIERNE NASJONALPARKSENTER IKS
6438/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Søknad om konsesjon for eiendom 5038/282/6 Norum - Fredrik Vangstad Fredrik Balgård Vangstad
6463/2021 20210225 25.02.2021 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=8a3kq8, SakId=375583) *****