eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
30246/2018 12.12.2018 Inngående brev Gjerde bakgård Minsaas Plass TRIO BYGG AS
30014/2018 12.12.2018 Utgående brev Tilskudd Verdal Helsesportslag v/Turi Eitrem
29984/2018 12.12.2018 Utgående brev Vergemål og kontakt med NAV Brukerutvalg NAV Verdal
30332/2018 12.12.2018 Inngående brev Sak 33641 - Meddelelse om avgjørelse - Heving - ***** ***** ***** ***** *****
30328/2018 12.12.2018 Inngående brev Sak 33621 - Meddelelse om avgjørelse - Beslutning om medhjelpersalg - ***** ***** *****
30303/2018 12.12.2018 Inngående brev Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplikt - 5038/66/52 Tjeldervegen 1 - Kjell Johan Hermann Kjell Johan Hermann
30320/2018 12.12.2018 Inngående brev Skjetthullet Fellesbeite - ref 18/7103 Morten Gjefsen
29386/2018 12.12.2018 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****
30326/2018 12.12.2018 Inngående brev Kopi - Fordeling av spillemidler - Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS - søknadsnummer 130754 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
30108/2018 12.12.2018 Utgående brev Angående kommunal vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
29967/2018 12.12.2018 Utgående brev Referat fra SU / SMU-møte 16.10.18 *****
29894/2018 12.12.2018 Utgående brev Verdal Rådhus - Renovering av 1.etasje - Valg av entreprenør bygningsmessige arbeider Kvernmo A/S
29918/2018 12.12.2018 Utgående brev Verdal rådhus - Renovering av 1.etasje - Valg av entreprenør elektrotekniske anlegg Adresseliste
29955/2018 12.12.2018 Utgående brev Verdal rådhus - Renovering av 1.etasje - Valg av entreprenør rørtekniske anlegg Caverion A/S
29957/2018 12.12.2018 Utgående brev Verdal rådhus - Renovering av 1.etasje - Valg av entreprenør ventilasjonstekniske anlegg Aircomfort Trøndelag
29958/2018 12.12.2018 Utgående brev Verdal rådhus - Renovering av 1.etasje - Valg av entreprenør/leverandør av automatiseringsanlegg Jonsons Controls Norway A/S
30290/2018 12.12.2018 Inngående brev Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - Invitasjon til å komme med innspill og bidrag KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET
30378/2018 12.12.2018 Utgående brev Behandlet gravemelding og sanitærsøknad - 5038/23/132 Kassefabrikkvegen 20 Verdal Kommune - Laugen, Ragnar
30379/2018 12.12.2018 Utgående brev Behandlet gravemelding - 5038/269/11 - Ravlovegen 245 OKKENHAUG ENTREPRENØR AS
29982/2018 12.12.2018 Utgående brev Behandlet gravemelding og sanitærsøknad Febyvegen 2 - 5038/23/49 T. Berge Maskin m.fl.
30244/2018 12.12.2018 Inngående brev Informasjon om søknadsrunden 2019 KULTURDEPARTEMENTET
30289/2018 12.12.2018 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Lekekroken barnehage *****
30329/2018 12.12.2018 Inngående brev Anmodning om bosetting 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
30295/2018 12.12.2018 Inngående brev Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport av 141118 INNHERRED BRANN OG REDNING
30284/2018 12.12.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 5038/18/842 Sagstuvegen 1 SIVILING. NILS NÆRDAL AS
30299/2018 12.12.2018 Inngående brev Kopi - Mattilsynet innvilger søknad om plangodkjenning og varsler om vedtak og gebyr - Sandvika Hytteutvikling AS - vannforsyningssystem MATTILSYNET
30309/2018 12.12.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel - 5038/59/2 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
30291/2018 12.12.2018 Inngående brev Dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 5038/188/3 Fosvold NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
30033/2018 12.12.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/16/42 Snorres gate 1 - Christian Green Christian Green
29987/2018 12.12.2018 Utgående brev Godkjent - Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/230/41 Bjørbekken 59 - Trond Bjartnes HERMANN & WEIE VVS AS
30294/2018 12.12.2018 Inngående brev Tilsynsrapport - Brannforebyggende tilsyn - 5038/132/4 Vukuvegen 798 INNHERRED BRANN OG REDNING
30307/2018 12.12.2018 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse til oppføring av ny bolig - 5038/37/306 Solhaug 10 KVERNMO AS
29668/2018 12.12.2018 Utgående brev Melding om vedtak - Endring av detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen Aashild Ness m.fl.
29975/2018 12.12.2018 Utgående brev Oversendelse for tinglysing - 5038/6/397 Statens Kartverk
29925/2018 12.12.2018 Utgående brev Tillatelse til å dele - 5038/219/1 i fra 5038/255/4 - 5038/255/6 for salg som tilleggsjord AS VÆRDALSBRUKET m.fl.
30245/2018 12.12.2018 Inngående brev Kopi - Omgjøring av vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsomgangene i 2013 - 2015 LANDBRUKSDIREKTORATET
30324/2018 12.12.2018 Inngående brev Sak 32938 - Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** ***** ***** *****
30321/2018 12.12.2018 Inngående brev Sak 18-167103KON-OBYF/1 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Varsel om konkursåpning *****
30315/2018 12.12.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
30261/2018 12.12.2018 Inngående brev Søknad om ledsagerbevis *****
30297/2018 12.12.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel - restaurering av hytte i Kverndalen - Anton Helmo Anton Helmo
30247/2018 12.12.2018 Inngående brev Saldokort sluttutbetaling tilskudd til drenering av jordbruksjord FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
30254/2018 12.12.2018 Inngående brev Saldokort sluttutbetaling tilskudd til drenering av jordbruksjord FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
30292/2018 12.12.2018 Inngående brev Dokumentasjon dyretall 011018 Severin Ingemar Kluken
30249/2018 12.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Kjell Morten Slapgård FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
30250/2018 12.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Stein Otto Bjørkeng FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
30251/2018 12.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Tove Kristin Helgås FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
30252/2018 12.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Brit Bjørnmelen Skarsvåg FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
30253/2018 12.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Eva Sofie Sørli FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
30317/2018 12.12.2018 Inngående brev Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Paula Elise Bjartan FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Versjon:5.1.1