eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12172/2020 07.04.2020 Inngående brev Dispensasjon fra vegloven Verdal Kommune - Govasmark, Oddvar
12168/2020 07.04.2020 Inngående brev Naboerklæring Lasse B. Fossen
12199/2020 07.04.2020 Inngående brev Gamle Skrovesvegen 135 Søknad om tillatelse i ett trinn 81/1 NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING TRØNDELAG SA
12197/2020 07.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tilbygg til bolighus - 5038/18/1039 Elvevegen 17 KVERNMO AS
12191/2020 07.04.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest for tilbygg til bolig - 5038/16/84 Tore Hunds gate 15 - Kristine Molde Kristine Molde
12185/2020 07.04.2020 Inngående brev Søknad om riving av uthus og oppføring av nytt uthus / garasje - 5038/282/179 Elverumsvegen 48 - Bård Vollmo Bård Andre Vollmo
12203/2020 07.04.2020 Inngående brev Ansvarsrett garasje ØVRUM BYGG
12210/2020 07.04.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Gamle Storgate 21 - 18/1433 og 18/1434 - Oppføring av enebolig i hensynssone bevaringsverdig bygningsmiljø TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
11966/2020 07.04.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest for tilbygg til bolighus - 5038/36/9 Øster-Hallem 9 MIKAEL WIK AS
11986/2020 07.04.2020 Utgående brev Anmodning om søknad PEAB ASFALT NORGE AS
11978/2020 07.04.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av driftsbygning 5038/32/19 Gamle prestgårdsveg 136 - Andreas Kaalen Storhaug Andreas Storhaug
12204/2020 07.04.2020 Inngående brev Høring - Søknad om utvisning av sanketrø og gjeterbu i Inndal statsallmenning, Verdal STATSKOG SF
11959/2020 07.04.2020 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innvilget *****
12188/2020 07.04.2020 Inngående brev Sak T2020-073962 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** *****
12189/2020 07.04.2020 Inngående brev Sak T2019-146396 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** *****
12216/2020 07.04.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=ae9q99, SakId=298266) *****
12178/2020 07.04.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=3e999w, SakId=328018) *****
12177/2020 07.04.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=44wq6p, SakId=329103) *****
12176/2020 07.04.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=9pprw5, SakId=329733) *****
12217/2020 07.04.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** - Ref 699b94 - SakId 298266 *****
12175/2020 07.04.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=3eepwb, SakId=330432) *****
12208/2020 07.04.2020 Inngående brev Oppdatering fra Krisegruppa ved Folkehelseinstituttet FOLKEHELSEINSTITUTTET
12001/2020 07.04.2020 Utgående brev Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5038/262/1 Vinne - Siri-Gunn Vinne FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
12195/2020 07.04.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - sykdomsavløsning - ***** Landbruksdirektoratet
12192/2020 07.04.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** ***** - 290120 - 040220 *****
11909/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på henvendelse- Særaldersgrense ved teknisk avdeling FAGFORBUNDET VERDAL v/ HTV Lise Heggdal
12170/2020 07.04.2020 Inngående brev Dommerutvalg 2021-2024 Kristin Stornes
12167/2020 07.04.2020 Inngående brev Tiltak for arkitekt- og byggenæringen NORSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND m.fl.
12202/2020 07.04.2020 Inngående brev Brev til kommunene vedrørende Databehandleravtale for Skriv til oss og Databehandleravtale NAV Virkemiddelseksjonen Sosiale tjenester
11931/2020 07.04.2020 Utgående brev Til uttalelse - søknad om salgsbevilling - netthandel TRØNDELAG POLITIDISTRIKT m.fl.
12161/2020 07.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 8 i saken fra Gaute Ulvik Haugan Gaute Ulvik Haugan
12162/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 8 i saken Gaute Ulvik Haugan
12165/2020 07.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 6 i saken fra Arild Pedersen Arild Pedersen
12166/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 6 i saken Arild Pedersen
12151/2020 07.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 6 i saken fra Gaute Ulvik Haugan Gaute Ulvik Haugan
12152/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 6 i saken Gaute Ulvik Haugan
12181/2020 07.04.2020 Inngående brev Ber om innsyn - dokumenter i flere saker - Tor Ole Ree Tor Ole Ree
12182/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - dokumenter i flere saker Tor Ole Ree
12171/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 7 i saken Arild Pedersen
12169/2020 07.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 7 i saken fra Arild Pedersen Arild Pedersen
12157/2020 07.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 2 i saken fra Gaute Ulvik Haugan Gaute Ulvik Haugan
12158/2020 07.04.2020 Utgående brev Tilsynsrapport - Verdal Bo og Helsetun 010420 Gaute Ulvik Haugan
12163/2020 07.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 1 i saken fra Gaute Ulvik Haugan Gaute Ulvik Haugan
12164/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 1 i saken Gaute Ulvik Haugan
12153/2020 07.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 73 i saken fra Gaute Ulvik Haugan Gaute Ulvik Haugan
12154/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 73 i saken Gaute Ulvik Haugan
12179/2020 07.04.2020 Inngående brev Ber om innsyn - dokumenter i flere saker - Tor Ole Ree Tor Ole Ree
12180/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel - dokumenter i flere saker Tor Ole Ree
12173/2020 07.04.2020 Inngående brev Ber om innsyn - dokumenter i flere saker - Tor Ole Ree Tor Ole Ree
12174/2020 07.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel dokumenter i flere saker Tor Ole Ree
Versjon:5.1.1