eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
39773/2019 20.11.2019 Inngående brev Nei til Kokkvegen som adkomstveg til Vinne skole Merete Svendsen
39738/2019 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse fra Teknisk drift Verdal Kommune - Hovland, Svein Øyvind
39685/2019 20.11.2019 Inngående brev Målsatt tegning KOMPLETT PROSJEKTERING AS
39705/2019 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET
39761/2019 20.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Verdal kommune, rådmannen, Forbregd/Lein barnehage - st. ref. 4156003344 *****
39711/2019 20.11.2019 Inngående brev Kontrollutvalgets møte 251119 KONSEK TRØNDELAG IKS
39500/2019 20.11.2019 Utgående brev Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune Øystein Marius Lynum
39756/2019 20.11.2019 Inngående brev Søknad om tilbygg til eksisterende verksted og tilbygg lager - 5038/139/10 Bredingsberg 6 - Vuku Auto AS TRØNDELAG FORSKALING AS
39763/2019 20.11.2019 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5038/20/1 Østvollvegen- Asgeir Hafstad Landbruksdirektoratet
39774/2019 20.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for plassering av småhus på tomt 5038/18/853 Merkurvegen - Talde prosjektstyring AS TALDE PROSJEKTSTYRING AS
39679/2019 20.11.2019 Inngående brev Reinbeitedistriktets uttalelse SNÅSA KOMMUNE
39701/2019 20.11.2019 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=6ba3ke, SakId=296236) *****
39688/2019 20.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=6ba3ke, SakId=296236) *****
39743/2019 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
39707/2019 20.11.2019 Inngående brev E-post fra Torbjørn Leirset Torbjørn Leirset
39698/2019 20.11.2019 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=p8w5a5, SakId=296126) *****
39754/2019 20.11.2019 Inngående brev Ref T2019-343686 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** *****
39713/2019 20.11.2019 Inngående brev Nei til Kokkvegen som adkomstveg til Vinne skole Merete Svendsen
39715/2019 20.11.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - Endring av reguleringsplan for Storholmen Hyttefelt Maj E Kvernmo Norum
39716/2019 20.11.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - Endring av reguleringsplan for Storholmen Hyttefelt Siri-Gunn Vinne m.fl.
39735/2019 20.11.2019 Inngående brev Kopi - Forlenget tillatelse til skadefelling av to ulver i deler av Stjørdal - Levanger - Verdal og Meråker - 141119 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
39768/2019 20.11.2019 Inngående brev Kopi - Godtgjøring av kommunalt fellingslag Levanger i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv i deler av Levanger og Verdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
39683/2019 20.11.2019 Inngående brev Uttalelse til planprogram - Detaljregulering Ørin sør II Verdal kommune - Samfunnsplanlegger med flere
39182/2019 20.11.2019 Utgående brev Oversendelse av legeerklæring til Verdal kommune *****
39771/2019 20.11.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest for oppføring av nytt bygg - 5038/18/1431 Tangenvegen - Verdal boligselskap TALDE PROSJEKTSTYRING AS
39772/2019 20.11.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd - godkjent - 5038/26/1 Fredrik Balgård Vangstad Landbruksdirektoratet
39449/2019 20.11.2019 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte - PPT - 131119 *****
39457/2019 20.11.2019 Utgående brev Søknad om nedsettelse / ettergivelse av utlignet eiendomsskatt 2019 - ***** ***** ***** *****
39714/2019 20.11.2019 Inngående brev Godkjent - Søknad om rammetillatelse for opparbeidelse av tomt og etablering av Hallia høydebasseng - 5038/280/4 Granlundvegen 849 Verdal kommune
39759/2019 20.11.2019 Inngående brev Rapport fremmede arter UTINA AS
39466/2019 20.11.2019 Utgående brev Vedrørende deres søknad om nedsettelse / ettergivelse av utlignet eiendomsskatt 2019 *****
39700/2019 20.11.2019 Inngående brev Brøyting av kaikant - ren snø - informasjon til kommuner og større havner FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
39448/2019 20.11.2019 Utgående brev Krav om integreringstilskudd år 1 for ***** ***** ***** *****
39744/2019 20.11.2019 Inngående brev Til alle nye kommunestyrerepresentanter HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
39504/2019 20.11.2019 Utgående brev Varsel om stedlig kontroll - Regionalt miljøtilskudd 2019 - RMP - Jens Høyem - Org nr 985257256 JENS HØYEM
39663/2019 20.11.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering av jordbruksjord - 5038/40/1 Minsås Drift ved Hans Olav Minsås Landbruksdirektoratet
39502/2019 20.11.2019 Utgående brev Varsel om stedlig kontroll - Regionalt miljøtilskudd i jordbruket - RMP - Per Arne Nesjan - Org nr 920272576 PER-ARNE NESJAN
39720/2019 20.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Verdal kommune, rådmannen, Reinsholm barnehage - st. ref. 4160925291 *****
39760/2019 20.11.2019 Utgående brev Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Verdal kommune, rådmannen, Reinsholm barnehage - st. ref. 4160925291 *****
39670/2019 20.11.2019 Inngående brev Spørsmål til ordføreren til Kommunestyremøte - 251119 Sven-Øyvind Bern
39677/2019 20.11.2019 Inngående brev Kart til gravemelding T. BERGE MASKIN AS
39678/2019 20.11.2019 Inngående brev Gravemelding - 5038/18/498 Gamle Kongeveg 8 T. BERGE MASKIN AS
39727/2019 20.11.2019 Inngående brev Søknad om oppføring av garasje med utleiedel - 5038/277/38 Vangbakken 1 - Ove Ronny Ingvaldsen MESTERBYGG INNHERRED AS
39566/2019 19.11.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad NORDBOHUS BYGGSERVICE AS
39553/2019 19.11.2019 Inngående brev Ida Sofie Myrseth slutter på dans Thomas Myrseth
39549/2019 19.11.2019 Inngående brev Naboerklæring og fasadetegning Inge Kverkild
39511/2019 19.11.2019 Inngående brev Søknad om massemottak Haugslia ANNE GRETE ROSTAD
39609/2019 19.11.2019 Inngående brev Uttalelse til oppstartsvarsel - SVV - Nordgata 8 og 10 STATENS VEGVESEN
39265/2019 19.11.2019 Utgående brev Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse (IG01) for oppføring av Verdal bo- og behandlingssenter - 5038/23/44 Stilkestad allé 2-8 PER KNUDSEN ARKITEKTKONTOR AS
39632/2019 19.11.2019 Inngående brev Pandemiplanlegging - et verktøy for kommune og helseforetak FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Versjon:5.1.1