eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
31619/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad forlengelse av midlertidig brukstillatelse - 5038/10/190 Nordbergshaugvegen 6 E - Rostu Bolig AS ARKPLAN AS
31618/2020 24.09.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 5038/28/1 - Andreas Valsø Stiklestad Tre AS
31615/2020 24.09.2020 Inngående brev Lukas Iversen takker ja til gitar Lars Olav Iversen
31599/2020 24.09.2020 Inngående brev Manglende drøftinger Verdal Kommune - Heggdal, Lise
31363/2020 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Stiklestad skole *****
31382/2020 24.09.2020 Utgående brev Krav om Integreringstilskudd på grunn av flytting - ***** ***** ***** *****
31413/2020 24.09.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd på grunn av flytting - ***** ***** ***** *****
31414/2020 24.09.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd på grunn av flytting - ***** ***** ***** *****
31400/2020 24.09.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd på grunn av flytting - ***** ***** ***** ***** *****
31409/2020 24.09.2020 Utgående brev Krav om integreringstilskudd på grunn av flytting for ***** ***** *****
31436/2020 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Melakollen barnehage *****
31600/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Forbregd/Lein barnehage *****
31438/2020 24.09.2020 Utgående brev Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Maritvold barnehage *****
31654/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av teknisk anlegg - silo og fyrsentral - 5038/19/874 Fløytarvegen 1 D - Verdal kommune LETNES ARKITEKTKONTOR AS
31327/2020 24.09.2020 Utgående brev Godkjent søknad om igangsetting av bygging av vei - Sandvikodden veilag - Kåre Norum Kåre Norum
31314/2020 24.09.2020 Utgående brev Godkjent søknad om oppføring av nytt bygg - 5038/6/275 Sørskagvegen 94 - Kurt Anfinnes Kurt Anfinnes
31641/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad om innbygging av eksisterende terasse i 2. etasje til boligrom - 5038/17/40 Tangenvegen 30 B - Birgitte og Robert Iversen Birgitte Iversen m.fl.
31380/2020 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av ajourført matrikkelbrev - 5038/10/33 Geir og Trine Sørensen
31383/2020 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - 5038/10/196 Rostu Bolig AS
31423/2020 24.09.2020 Utgående brev Oversendelse for tinglysing Statens Kartverk
31634/2020 24.09.2020 Utgående brev Behandlet gravemelding Venusvegen 4 - 5038/18/1125 Okkenhaug Entreprenør AS
31640/2020 24.09.2020 Inngående brev Bestilling av kart for Prosjektering 5038-5881604 Drenering GEOMATIKK AS
31373/2020 24.09.2020 Utgående brev Til uttalelse - søknad om godkjenning av ny stedfortreder for salgsbevilling ved Coop Prix Verdal TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
31642/2020 24.09.2020 Inngående brev Digitaliseringsdirektoratet kartlegger videoinnhold på offentlig sektors nettsider DIGITALISERINGSDIREKTORATET
31628/2020 24.09.2020 Inngående brev Spørsmål til ordføreren fra Trine Reitan (AP) - Situasjonen i flyktningeleiren Moria Verdal Kommune - Reitan, Trine
31607/2020 24.09.2020 Inngående brev Kartlegging av bostedsløse 2020 OSLO MET
31608/2020 24.09.2020 Inngående brev Nasjonale prøver - frist 250920 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
31316/2020 24.09.2020 Utgående brev Retting av eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen 5038/19/216 - behandling etter eiendomsskatteloven §17 Goman-Bakeriet AS Nord-Trøndelag
31674/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** ***** *****
31611/2020 24.09.2020 Inngående brev Melding om vannmåleavlesning ved eierskifte - 5038/10/190 Nordbergshaugen 6 G ROSTU ENTREPRENØR AS
31603/2020 24.09.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=ewr3ab, SakId=298272) *****
31663/2020 24.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=aq44bb, SakId=357594) *****
31668/2020 24.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=aq44bb, SakId=357594) *****
31669/2020 24.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=aq44bb, SakId=357594) *****
31670/2020 24.09.2020 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=aq44bb, SakId=357594) *****
31639/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** - Ref 36bk6r - SakId 359404 *****
31632/2020 24.09.2020 Inngående brev Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK - september 2020 FOLKEHELSEINSTITUTTET
31682/2020 24.09.2020 Inngående brev Om beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunn HUMAN ETISK FORBUND
31601/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking HÅVARD BJØRKEN
31602/2020 24.09.2020 Inngående brev Plan for nydyrking HÅVARD BJØRKEN
31676/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hytte - 5038/196/35 Veresvegen 1455 - Berit Bjørgvik og Torgrim Woll Torgrim Woll
31679/2020 24.09.2020 Inngående brev Kopi av levert rapport - Konfliktdempende tiltak - rovvilt - Ref 20R0D354 MILJØDIREKTORATET
31681/2020 24.09.2020 Inngående brev Kopi av levert rapport - Konfliktdempende tiltak - rovvilt - Ref 20R832C9 MILJØDIREKTORATET
31626/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad om beverjakt i Verdal Kristiansen, Geir-Åge
31658/2020 24.09.2020 Inngående brev Kopi av levert rapport - Konfliktdempende tiltak - rovvilt - Ref 20R870DE MILJØDIREKTORATET
31315/2020 24.09.2020 Utgående brev Tillatelse til deling/oppretting av ny grunneiendom - 5038/23/1 Fæby- Jørund H Eggen Jørund H Kvernmo Eggen
31690/2020 24.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** ***** - 260120 - 310720 *****
31556/2020 23.09.2020 Inngående brev Oppsigelse av verv i Ungdomsrådet Nord - Tone Stuler Myhre
31266/2020 23.09.2020 Utgående brev Bobyn Kiosk AS - sletting i register for servering - henvendelse nr 2020082504001401 Åge Gjermstad
31570/2020 23.09.2020 Utgående brev Innkalling til møte i arbeidsgruppe delegeringsreglement 261020 Medlemmer i arbeidsgruppen
Versjon:5.1.1