eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
17910/2020 05.06.2020 Inngående brev Fjellstyrets godtgjørelse for perioden 2020-23 Verdal fjellstyre
18117/2020 05.06.2020 Utgående brev Behandlet gravemelding Kometvegen 1 - 5038/18/1208 Norfrakalk AS
18127/2020 05.06.2020 Inngående brev Møte beitesesongen 2020 SKJÆKERFJELLA BEITELAG
17998/2020 05.06.2020 Inngående brev Skatteoppgjør for 2019 - ***** ***** ***** *****
17997/2020 05.06.2020 Inngående brev Ettersendt situasjonskart Sture Sivertsen
18107/2020 05.06.2020 Inngående brev Purring - Klage på eiendomsskatt - 5038/19/883 - Leif Roger Kolberg Leif Roger Kolberg
17988/2020 05.06.2020 Inngående brev Sak 36661 - Meddelelse om avgjørelse - Heving - Verdal kommune - ***** ***** ***** *****
17889/2020 05.06.2020 Inngående brev Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/23/1 Febyvegen 49B - Jørund Halvdan Eggen Jørund H Kvernmo Eggen
18141/2020 05.06.2020 Inngående brev Informasjonsbrev om ny stortingsmelding om lindrende behandling og pleie HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
17955/2020 05.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 5038/183/44 Helgådalsvegen 749 - Paul Kristian Kristensen FUGLESANGDAHL AS
17911/2020 05.06.2020 Inngående brev Påminnelse - Angående bemanningssituasjonen ved Verdal Landbrukskontor Verdal Bondelag m.fl.
17954/2020 05.06.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=kpkq89, SakId=335395) *****
18139/2020 05.06.2020 Inngående brev Høring - Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven MILJØDIREKTORATET
17907/2020 05.06.2020 Inngående brev Verdal Fjellstyre - årsmelding-regnskap- revisjonsberetning - 2019 VERDAL FJELLSTYRE
17969/2020 05.06.2020 Inngående brev Ørin renseanlegg - Veiesedler Ecopro - Mai 2020 INNHERRED RENOVASJON IKS
17980/2020 05.06.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/25/5 Stiklestad alle 173 - Bjørnar Håpnes BJØRNAR HÅPNES
18106/2020 05.06.2020 Inngående brev Ettersendte tegninger - 5038/25/5 Stiklestad alle 173 - Bjørnar Håpnes Bjørnar Håpnes
18105/2020 05.06.2020 Inngående brev Purring - Klage på eiendomsskatt - 5038/265/4 - Leif Roger Kolberg Leif Roger Kolberg
17885/2020 05.06.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg Ref = 8ab8r8 SakId = 346883 *****
17891/2020 05.06.2020 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket Ref = 8ab8r8 SakId = 346883 *****
17873/2020 05.06.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 5038/18/616 Korporal Skavhaugs veg 11 - Marte Lorås Marte Lorås
17619/2020 05.06.2020 Utgående brev Refusjonskrav lønn i forbindelse med prøvenemnda i helsearbeiderfaget Trøndelag Fylkeskommune
17596/2020 05.06.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om ferdigattest - 5038/23/59 Stiklestad Alle 1 - Trio Bygg AS STANNAH AS
17886/2020 05.06.2020 Inngående brev Avtale om leie av jord - 5038/36/3 Leirådalsvegen 84 - mellom eier Morten Asgeir Aune og leier Rune Overrein Morten Asgeir Aune m.fl.
18101/2020 05.06.2020 Inngående brev Ettersendt situasjonskart Morten Skoglund
17642/2020 05.06.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 Trøndelag fylkeskommune
17981/2020 05.06.2020 Inngående brev Sak 35903 - Oversendingsbrev - Verdal kommune m fl - ***** ***** *****
17624/2020 05.06.2020 Utgående brev Til uttalelse - søknad om serveringsbevilling ved Thai Thai Verdal TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
17628/2020 05.06.2020 Utgående brev Manglende vedlegg til søknad om serveringsbevilling - Thai Thai Verdal AS Thai Thai Verdal
17615/2020 05.06.2020 Utgående brev Godkjent søknad om rammetillatelse til oppføring av hytte - 5038/234/1/353 Innsvatnet 353 - Stig Hogstad Stig Hogstad
17946/2020 05.06.2020 Inngående brev Tilskudd til restaureringstiltak - Verdalsøra/Ørmelen sovjetiske krigsgravplass KULTURDEPARTEMENTET
17996/2020 05.06.2020 Inngående brev Skatteoppgjør for 2019 - ***** ***** *****
17789/2020 05.06.2020 Utgående brev Mangler ved søknad Markus Andreas Hamrum
17918/2020 05.06.2020 Inngående brev Søknad om oppføring av klubbhus - 5038/282/93 Kokkvegen - Vinne IL SWECO NORGE AS
18113/2020 05.06.2020 Inngående brev Rapportering om personer i alderen 0-17 år og 18-49 år i langtidsopphold i institusjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
17620/2020 05.06.2020 Utgående brev Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/272/1 Hallan Østre - Vidar Alstad VIDAR ALSTAD
17649/2020 05.06.2020 Utgående brev Behandlet gravemelding Tangenvegen 21 - 5038/18/1204 Knut Stormo
17992/2020 05.06.2020 Inngående brev Ref T2020-159710 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** *****
17882/2020 05.06.2020 Inngående brev Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/18/206 Magnus Den Godes Veg 2 - Thingstad Bygg AS LETNES ARKITEKTKONTOR AS
17942/2020 05.06.2020 Inngående brev Koronadugnaden - Ansatte skal tilbake på jobb - skap avstand til besøkende PROCON DIGITAL AS
17877/2020 05.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest på loftsplan - 5038/38/126 Kattuglevegen 10 - Odd Tore Nikolaisen NORDBOHUS BYGGSERVICE AS
17119/2020 05.06.2020 Utgående brev Søknad om tilskudd 2 år 4 for ***** ***** ***** *****
17879/2020 05.06.2020 Inngående brev Sak 200550 - Stans av bidragstrekk - ***** ***** ***** *****
17621/2020 05.06.2020 Utgående brev Lokalbrygg AS - Søknad om salgsbevilling LOKALBRYGG AS
17878/2020 05.06.2020 Inngående brev Kopi - Rapport etter inspeksjon 030320 - aksjon EE-forhandlere - Elkjøp Stormarked Verdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18110/2020 05.06.2020 Inngående brev Høringsutkast NOU 2019-23 fra Norsk kulturskoleråd og Landsstyremøte 2020 i Norsk kulturskoleråd NORSK KULTURSKOLERÅD
17963/2020 05.06.2020 Inngående brev Tilskuddskjøring 1. halvår 2020 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
17897/2020 05.06.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 5038/16/114 Gamle Kongeveg 76 - Andre Gundersen Andre Gundersen
17999/2020 05.06.2020 Inngående brev Skatteoppgjør for 2019 - ***** ***** ***** *****
17688/2020 05.06.2020 Utgående brev Behandlet gravemelding og sanitærsøknad Torgils gate 3 - 5038/16/278 Mona Bremseth m.fl.
Versjon:5.1.1