eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
26353/2020 03.08.2020 Inngående brev Purring - Angående tilbud Teknisk etat - Marit Skoglund Marit Skoglund
26367/2020 03.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
26345/2020 03.08.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****
26364/2020 03.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - SFO *****
26369/2020 03.08.2020 Inngående brev Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom 2020 - søknadsfrist 310820 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
26358/2020 03.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling - Vinne barnehage *****
26370/2020 03.08.2020 Inngående brev Innsynskrav for dokument 240 i saken - Tildeling midler til smittevern- og oppfølgingsarbeid rus i for bindelse med koronapandemien Innherred
26366/2020 03.08.2020 Inngående brev Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
26361/2020 03.08.2020 Inngående brev Bestilling av forhåndskonferanse - 5038/37/311 Solhaug 21 - Enebolig med garasjedel - Frode Hagen Frode Varslot Hagen
26380/2020 03.08.2020 Inngående brev Vegbygging Sandvikaodden - spørsmål angående vedtak Geir Åge Svenning
26179/2020 03.08.2020 Utgående brev Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/171 Innsvatnet 200 - Hans Morten Eriksen FH GRUPPEN AS
26341/2020 03.08.2020 Inngående brev Vedrørende arkivsak 99/02922 - Reguleringsendring Sørskaget - Gjeilen Olav Robert Sende
26391/2020 03.08.2020 Inngående brev Tromsdalen kalkbrudd og deponi - oppfølgende klagebrev på vegne av Verdal fjellstyre til Fylkesmannen i Trøndelag WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
26395/2020 03.08.2020 Inngående brev Detaljplan - Tromsdalen - oppfølgende klagebrev - ettersendelse av vedlegg WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS
26378/2020 03.08.2020 Inngående brev Utsatt klagefrist til 190720 - reguleringsplan Tromsdal Øyvind Leirset
26360/2020 03.08.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling - 280820 - Soltun Grendehus - Soltun Grendehus BA SOLTUN GRENDEHUS BA
26343/2020 03.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=arqk6r, SakId=332438) *****
26344/2020 03.08.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=8apbqr, SakId=348541) *****
26372/2020 03.08.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=kb4eqw, SakId=350895) *****
26400/2020 03.08.2020 Inngående brev Nytt opplastet vedlegg (Ref=e3p639, SakId=350972) *****
26404/2020 03.08.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Ref e3b36k SakId 353172 *****
26350/2020 03.08.2020 Inngående brev Haster - Utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S MS Roald Amundsen FOLKEHELSEINSTITUTTET
26377/2020 03.08.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering Landbruksdirektoratet
26363/2020 03.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 912491633 Landbruksdirektoratet
26365/2020 03.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 912491633 Landbruksdirektoratet
26354/2020 03.08.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering Landbruksdirektoratet
26362/2020 03.08.2020 Inngående brev Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 823351542 Landbruksdirektoratet
26347/2020 03.08.2020 Inngående brev Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe korn - Lornts Ole Holan - 890289762 LORNTS OLE HOLAN
26387/2020 03.08.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning - Drenering Landbruksdirektoratet
26368/2020 03.08.2020 Inngående brev Vedtak om tillatelse etter jernbaneloven § 10 sendt fra Bane NOR SF - Nordlandsbanen - km. 96,84 - Nyvegbakken 21 - 5038/18/234 BANE NOR SF
26334/2020 02.08.2020 Inngående brev Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** ***** ***** - Ref 4arapw SakId 353073 *****
26333/2020 02.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=kpa96q, SakId=328695) *****
26332/2020 02.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=3e46p4, SakId=325632) *****
26323/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=wk9855, SakId=325706) *****
26330/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=ark56b, SakId=313424) *****
26296/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=aew8rb, SakId=300194) *****
26324/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=699b94, SakId=330764) *****
26331/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=rk9pb6, SakId=327679) *****
26308/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=kb699w, SakId=348067) *****
26322/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=44a4wq, SakId=333703) *****
26309/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=w8rpw6, SakId=351390) *****
26321/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=6a8838, SakId=351808) *****
26320/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=6ap9ke, SakId=350136) *****
26312/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=kb4aab, SakId=349967) *****
26329/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=pw6w3e, SakId=350340) *****
26295/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=kb4paw, SakId=350167) *****
26310/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=4abre9, SakId=346203) *****
26291/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=qkbe98, SakId=334956) *****
26294/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=ppqkpq, SakId=335282) *****
26325/2020 01.08.2020 Inngående brev Samlede journalposter (Ref=r6a94p, SakId=349865) *****
Versjon:5.1.1