Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Senter mot Incest og seksuelle overgrep - Årsmelding 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Smi Nt - Veronica Moan Myran | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8539/2019 | Vedr. manglende opplysninger http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8536/2019 | Kulvert og fiskestopp i Valbekken - Vinne http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nmbu - Stian Stensland | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8452/2019 | Kontoutskrifter 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Gomo, Reidun | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8446/2019 | Avstand til veg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Kvelstad | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8418/2019 | Liste over personer som fyller 75 år i 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8495/2019 | Referat fra møte i Eldrerådet 11. mars 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/38326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 6728/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8457/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8455/2019 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8453/2019 | ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 7822/2019 | Manglende tilbakemelding om utbedring av feil og mangler i henhold til pålegg i rapport 124130 - anlegg Husanvegen 121 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8481/2019 | Påminnelse - Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg - rapport 124211 - anlegg Hellbakkvegen 0006 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8480/2019 | Referat byggemøte 10 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cowi AS m.fl. | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8163/2019 | Melding om vedtatt endring av områderegulering Nestvoldjordet - del av 5038/16/1 - byggegrenser, gangveg, lek m.m. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Sivertsen m.fl. | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 7793/2019 | Møtereferat Samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene - 280219 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/38660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samarbeidsutvalgets medlemmer | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 7062/2019 | SVs listeforslag kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SV | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8458/2019 | 5038/76/2 - Avslått plan for bakkeplanering - Terje Sende http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/38208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Sende | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 6610/2019 | APs listeforslag kommunestyrevalget 2019 - bekreftelse på endringer http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Reitan, Trine | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8437/2019 | APs listeforslag kommunestyrevalget 2019 - bekreftelse på endring http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reitan, Trine | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8435/2019 | Fylkesveg 6908 og 6914 - Oversending av plandokumenter - reguleringsplan Hubroberget - 5038/37/32 - 5038/37/33 - 5038/38/24 - Forbregd Lein http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8400/2019 | Valg til styret i Innherred Renovasjon 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8440/2019 | APs listeforslag kommunestyrevalget 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Reitan, Trine | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8434/2019 | Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** ***** - 130418 - 080818 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8115/2019 | Søppel - skogkanten ved Ørmelen skole http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39790 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Nilsen | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8224/2019 | Svarbrev - søknad mottatt - Driftstekniker vannverk - Teknisk Drift - uteavdeling - st. ref. 4043516853 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8544/2019 | Tillatelse til fradeling - 5038/69/1 - Marken Søndre http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elen Mari Marken | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8275/2019 | Svarbrev - søknad mottatt - Helgestillinger - Reinsholm vest - st. ref. 4045422787 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8548/2019 | Ti på topp 2019 - Søknad om støtte 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ti på topp v/Ann Sissel Vehus | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8244/2019 | Godkjent - Søknad om tillatelse til utvidelse av hytteuthus - 5038/200/27 Nord-Vera 19 - Torbjørn Holstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Holstad | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8248/2019 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=226283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8547/2019 | Orientering om oppsagt jordleieavtale http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Alstad | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8101/2019 | Utlysning - WebCruiter annonse http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reinsholm vest | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8420/2019 | Tilbakemelding branntilsyn Vuku bo- og helsetun http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innherred Brann og Redning | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 7502/2019 | Fjerning / tømming av oljetank - Leksdalsvegen 1077 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingrid Stokke | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8439/2019 | Viktig informasjon om kompetanseportal for leger i spesialisering http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8445/2019 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=226283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8546/2019 | Ang. behov for valglokaler ved Kirkevalget 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sør-Innherad Kirkelige Fellesråd | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8537/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Læringsverkstedet Knøttene http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8097/2019 | Krav om opprydding av søppelfylling på eiendom 5038/272/1 langs Granlivegen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Alstad | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 18500/2018 | Eldres Dag 2019 - Arrangementskomité http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Aamdal | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8488/2019 | Tilsagn om OU-midler - Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8444/2019 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=226283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8545/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Reinsholm barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8137/2019 | Rapport etter tilsyn 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/38451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 6853/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Læringsverkstedet Havfrua http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8131/2019 | Foreløpig svar på klage på eiendomsskatt - 5038/20/78 - 5038/20/93 - 5038/20/128 - 5038/20/129 - 5038/20/161 - 5038/20/180 - Gaus Invest AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GAUS INVEST AS | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8106/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Stiklestad gårds- og friluftsbarnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8100/2019 | Tilsagn om OU-midler http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8443/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8116/2019 | Svarbrev - søknad mottatt - Studentstilling - Reinsholm vest - st. ref. 4045057484 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8543/2019 | Søknad om motorferdsel i utmark §5e - vedkjøring - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansgar Liff | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8247/2019 | Sak 34453 - Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8478/2019 | Kommunestyre- og fylkestingsvalget 9. september 2019 - Stemmestyrer http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Grete Wold Olsen m.fl. | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8524/2019 | 1. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2 - 5 for år 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8475/2019 | Utlysning - WebCruiter annonse http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reinsholm vest | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8419/2019 | Inderøy Næringsforening - regnskap 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Wold | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8527/2019 | Søknad om skjenkebevilling - 310319 - Ola Sørhuus http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Sørhuus | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8526/2019 | Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke XK 24175 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8459/2019 | Søknad om nedsettelse - ettergivelse av utlignet eiendomsskatt samt ny vurdering av takst på eiendommen - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/40032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2019 | RegistryNumber: 8471/2019 | Forespørsel om innsyn i årsregnskap 2018 - innkjøp av vikartjenester i helse og omsorg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bm - Datainnsamling | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8330/2019 | Frida Green slutter på Band http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Green | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8057/2019 | Trafikksikkerhetsutvalget - innkalling til møte 260319 - sakliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Elvebakk, Åge | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8315/2019 | Skjenkebevillingskontroll 160319 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOKAS AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8331/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ØRENS MEIERI AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8037/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRAPPA BAR ALAMDAR HUSSAIN SHAH | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8034/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD HOTELL AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8033/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FÆBY BRYGGERI AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8024/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TURNÉTEATRET I TRØNDELAG AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8023/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NYE STIKLESTAD PARK HOTELL AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8020/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LYDHAGEN AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8019/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIAM TAKEAWAY AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8018/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDAL SPISERI AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8017/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 - Sandvika Fjellstue http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: T & T MAT AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8016/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRENNE EGIL | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8014/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD GOLFKLUBB | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8012/2019 | Godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/16/58 Gamle Kongeveg 40 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS m.fl. | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8036/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SICILIANA RESTAURANT AS | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8011/2019 | Bevillingsgebyr for skjenking av alkoholholdig drikk 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/39575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS VÆRDALSBRUKET | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 8009/2019 |