Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Dokumentasjon dyretall http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30387/2018 | Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - varsel om stedlig kontroll http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJETIL MORKEN | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30181/2018 | ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30427/2018 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30426/2018 | Skjenkebevillingskontroll 081218 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOKAS AS | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30414/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Rune Overrein http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30447/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Simon Landfald http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30446/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Tore Øgstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30445/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Torfinn Sivertsen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30444/2018 | Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30434/2018 | Krav om Integreringstilskudd år-1 2018 for ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30213/2018 | Værdalsbruket A/S - Utbetaling av tilskudd på kr.1.500.000,- til bygging av ny Holmen Bru http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Værdalsbruket A/S | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30240/2018 | Tømmerapport oljeutskiller - Lena Maskin Verdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30389/2018 | Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - tilleggstildeling http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30433/2018 | Statens vegvesen sin uttalelse - Reguleringsplan for Kvislaparken http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30435/2018 | Forhåndsvarsel - Rapport 124211 etter kontroll av elektrisk anlegg - Vuku Bo- og Helsetun http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30464/2018 | Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30195/2018 | Høringsbrev - Revidert søknad om deling av eiendommen 5038/54/7 - Dispensasjon fra LNFR-formålet - Boligtomt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30157/2018 | Fylkeskommunens uttalelse til søknad om gjenoppbygging av fritidsbolig - 5038/234/1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30430/2018 | Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av tun - 5038/99/1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30410/2018 | Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av eiendommen Fosvold - 5038/188/3 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30409/2018 | Rapportering på ventetider http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30480/2018 | Tillatelse til fradeling av tilleggsareal fra eiendom 5038/188/3 Fosvold til 5038/188/8 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Inger Hallager m.fl. | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30241/2018 | Oversendelse av signert avtale - sikring ag sanering av planoverganger - 5038/10/2 og 5038/10/183 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30462/2018 | Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av bolighus og garasje - 5038/19/882 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER KOLSTAD AS | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30196/2018 | Kopi - Sak 33555 - Orientering - saksøker i et senere besluttet tvangssalg av samme salgsobjekt er trådt inn som saksøker i tidligere besluttet salg - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30466/2018 | Angående jordleieavtale http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Musum | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30176/2018 | Orientering om saksbehandlingstid http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Hallem m.fl. | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30203/2018 | Søknad om ferdigattest for tilbygg / ombygging av bolig - 5038/19/580 Tindvegen 91 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRIO BYGG AS | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30439/2018 | Melding om vedtak - Kim Tommy Nessemo - søknad om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Tommy Nessemo | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30216/2018 | Vedrørende tannbehandling - svarbrev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30174/2018 | Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2019 - 2021 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYGG TRAFIKK | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30465/2018 | E-post - Søknad om sjenkebevilling http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Rønning | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30392/2018 | Sak 33532 - Orientering om tidligere besluttet salg av samme salgsobjekt - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30460/2018 | Kopi - Innvilget søknad om erstatning etter avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr - Magne Bergsmo http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30469/2018 | Sak 26689 - Bekreftelse - Tinglyst utleggspant - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30459/2018 | Sak 34146 - Utsettelse av tvangssalg - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30468/2018 | Krav om matrikkelføring - Ny grense langs fv 72 - busslomme Kålasvingen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30476/2018 | Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30477/2018 | Oppfordring til kommunal / interkommunal tiltaksplan mot plastforurensning http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturvernforbundet - Hallgeir F Opdal /Naturvernforbundet | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30479/2018 | Søknad om skjenkebevilling - 271218 - Bjartan samfunnshus http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJARTAN SAMFUNNSHUS | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30390/2018 | Avtale om leie av jord - 5038/65/3 Aksnesenget - eier Steinar Musum og leietaker Kjell Ove Tiller http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Musum m.fl. | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30458/2018 | Melding om montering av vannmåler - 5038/41/8 Vester-Volhaugvegen 39 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØRLEGGERN VERDAL AS | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30481/2018 | Søknad om skjenkebevilling - 190119 - Bjartan samfunnshus http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJARTAN SAMFUNNSHUS | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30405/2018 | Utbetalingsanmodning tilskudd til drenering - 5038/129/9 - Asbjørn Matberg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Matberg | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30450/2018 | Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** ***** - 120918 - 300918 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30453/2018 | Oppdragsnr 48180180 / Lensevegen 1 - Verdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30431/2018 | Sak 33556 - Meddelelse om avgjørelse - Beslutning om medhjelpersalg - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 30463/2018 | Gjerde bakgård Minsaas Plass http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRIO BYGG AS | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30246/2018 | Dokumentasjon dyretall 011018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Severin Ingemar Kluken | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30292/2018 | Tilskudd http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal Helsesportslag v/Turi Eitrem | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30014/2018 | Vergemål og kontakt med NAV http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brukerutvalg NAV Verdal | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 29984/2018 | ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/29437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 29386/2018 | Melding om vedtak - Endring av detaljregulering for planovergang Nestvold og Ydsedalen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/29719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aashild Ness m.fl. | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 29668/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Jan Arild Green http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30319/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Rolf Martin Julnes http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30318/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Paula Elise Bjartan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30317/2018 | Skjetthullet Fellesbeite - ref 18/7103 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Gjefsen | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30320/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Martin Kolstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30288/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Geir Håvard Hjelde http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30287/2018 | Avslag på søknad om erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Ellen Skavhaug http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30286/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Arne Morten Aksnes http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30266/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Sture Sivertsen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30256/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Eva Sofie Sørli http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30253/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Brit Bjørnmelen Skarsvåg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30252/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Tove Kristin Helgås http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30251/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Stein Otto Bjørkeng http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30250/2018 | Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Kjell Morten Slapgård http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30249/2018 | Oversendelsesbrev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hustad Eiendom AS | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30047/2018 | Saldokort sluttutbetaling tilskudd til drenering av jordbruksjord http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30254/2018 | Søknad om ferdigattest - 5038/18/842 Sagstuvegen 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILING. NILS NÆRDAL AS | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30284/2018 | Oversendelse for tinglysing - 5038/6/397 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 29975/2018 | Innmålingsdata fjernvarmeledninger - Industrivegen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inntre | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30349/2018 | Saldokort sluttutbetaling tilskudd til drenering av jordbruksjord http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30247/2018 | Verdal rådhus - Renovering av 1.etasje - Valg av entreprenør/leverandør av automatiseringsanlegg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonsons Controls Norway A/S | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 29958/2018 | Dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 5038/188/3 Fosvold http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30291/2018 | Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel - 5038/59/2 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30309/2018 | Innmålingsdata fjernvarmeledninger - Industrivegen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30346/2018 | Verdal rådhus - Renovering av 1.etasje - Valg av entreprenør ventilasjonstekniske anlegg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aircomfort Trøndelag | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 29957/2018 | Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av fritidsbolig Midtre Finnvola 10 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30310/2018 | GS-veg langs Industrivegen - Referat fra møte med Kværner 061218 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30345/2018 | Verdal rådhus - Renovering av 1.etasje - Valg av entreprenør rørtekniske anlegg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Caverion A/S | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 29955/2018 | Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/16/42 Snorres gate 1 - Christian Green http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Green | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30033/2018 | Søknad om endring av gitt tillatelse til oppføring av ny bolig - 5038/37/306 Solhaug 10 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVERNMO AS | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30307/2018 | GS-veg langs Industrivegen - Referat fra møte med Kvernmo 061218 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 30344/2018 | Verdal rådhus - Renovering av 1.etasje - Valg av entreprenør elektrotekniske anlegg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/29970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adresseliste | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 29918/2018 | Behandlet gravemelding og sanitærsøknad Febyvegen 2 - 5038/23/49 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/30034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: T. Berge Maskin m.fl. | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 29982/2018 |