Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Utbytte utbetaling http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE AS | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23415/2019 | NTE - protokoll fra generalforsamling 240519 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE AS | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23414/2019 | Søknad om etablering av punktfeste på eksisterende bygning - 5038/200/1/209 Grunntjønnvollen 1 og 2 - AS Værdalsbruket http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS VÆRDALSBRUKET | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23373/2019 | Signert avtale mellom Verdal kommune og Naboer AB for perioden 2020 - 2023 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23413/2019 | Kopi - Tilsagn om tilskudd til vegbygging - Vassmyrvegen - Værdalsbruket AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23393/2019 | Oppføring av Vinne aktivitetspark - 5038/282/66/2 Kokkvegen 38 - referat fra byggemøte den 110719 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Bye A/S | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22900/2019 | Fakturagrunnlag slam til renseanlegg - 2. kvartal 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23380/2019 | Uttalelse - Godkjenning av plan for nydyrking for nydyrking p eiendommen 5038/63/1 Haukåvegen 173 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23394/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator Elvebredden aktivitetstilbud Verdal kommune, rådmannen, Frisklivssentralen - st. ref. 4107655870 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23405/2019 | Fylkeskommunens endelige kulturminnefaglige uttalelse - plan for nydyrking - 5038/63/1 - Haukåvegen 723 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23391/2019 | Godkjent søknad om ferdigattest for tiltaket - 5038/282/79 Trøa 1 - 6 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22891/2019 | Svar på innsynsforespørsel - Løpenr 22830/2019 - sammenstilling av dokumenter http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Kvernmo Pedersen | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23386/2019 | Svar - Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 5038/17/2 Kausmo - Boligtomt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23392/2019 | Svar - Innsynsforespørsel - Godkjent søknad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Knoff Johansen | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23409/2019 | Innsynsforespørsel - Sak 2019/2330 Løpenr 22830/2019 - Dokument 3 - Manglende dispensasjonssøknad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Kvernmo Pedersen | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23384/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Vuku barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22915/2019 | Innsynsforespørsel - Sak 2019/2330 Løpenr 22830/2019 - Dokument 2 - Manglende dispensasjonssøknad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Kvernmo Pedersen | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23382/2019 | Godkjent - Søknad om midlertidig plassering av småhus på tomt 5038/18/853 Merkurvegen - Talde prosjektstyring AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TALDE PROSJEKTSTYRING AS | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22917/2019 | Svar - Innsynsforespørsel - Søknad med vedlegg - Fasadeendring Krokanvegen 11 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Knoff Johansen | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23408/2019 | Klage på vedtak - Søknad om jaktvald - Kulsli/Elnes Jaktfelt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Leirset | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23390/2019 | Søknad om ferdigattest - 50358/130/33 Guddingsmoen 4 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Lise Olafsen | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23411/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Reinsholm barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23160/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22893/2019 | Innsynsforespørsel - Saksdokumenter for Krokanvegen 11 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Knoff Johansen | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23407/2019 | Innsynsforespørsel - Sak 2019/2330 Løpenr 22830/2019 - Dokument 1 - Manglende dispensasjonssøknad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Kvernmo Pedersen | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23381/2019 | Venter på tilbakemelding - 5038/107/31 Mogrenda 9 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23387/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Elvegården barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22889/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Læringsverkstedet Havfrua http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22899/2019 | Godkjent søknad om tillatelse til endring - utskiftning av heis - 5038/20/9 Møllegata 8 - Felleskjøpet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SCHINDLER AS | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23166/2019 | Bestilling av nøkler http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sikkerhet & Service Verdal AS | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23165/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Vinne barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22897/2019 | Klage på søknad om nytt jaktfelt - Kulsli og Elnes Jaktfelt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Leirset | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23389/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Reinsholm barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: m.fl. | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22890/2019 | Svar på søknad om redusert foreldre betaling - Ørmelen barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22902/2019 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Reinsholm barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 22896/2019 | Søknad om oppføring av tilbygg til bolig - 5038/21/32 Stekke 3 - Ole Morten Tuset http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVERNMO AS | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 23403/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar barnehage Verdal kommune, rådmannen, Barnehage - st. ref. 4084606003 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2019 | RegistryNumber: 23365/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator Elvebredden aktivitetstilbud Verdal kommune, rådmannen, Frisklivssentralen - st. ref. 4107655870 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133933 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2019 | RegistryNumber: 23362/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier i 100 % turnus Verdal kommune, Verdal Bo- og Helsetun, med for tiden arbeidssted 2.etg - st. ref. 4103731227 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2019 | RegistryNumber: 23347/2019 | Angående forespørsel om vigsel http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2019 | RegistryNumber: 23364/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator Elvebredden aktivitetstilbud Verdal kommune, rådmannen, Frisklivssentralen - st. ref. 4107655870 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2019 | RegistryNumber: 23346/2019 | Årsmelding 2018 fra avtalefysioterapeut Britt Tove Klevmo http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Tove Klevmo | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23340/2019 | Årsmelding 2018 fra avtalefysioterapeut Sara Skevik http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Skevik | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23339/2019 | Årsmelding 2018 fra avtalefysioterapeut Finn Roar Dolmen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Roar Dolmen | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23338/2019 | Folkehelseutfordringer i Trøndelag - Folkehelsepolitisk rapport fra HUNT http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Medisin Ntnu - HUNT forskningssenter | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23336/2019 | Årsmelding 2018 fra avtalefysioterapeut Per Arne Urland http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Arne Urland | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23337/2019 | Informasjon om alderspsykiatri til Helse Nord-Trøndelags samarbeidende kommuner http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord-Trøndelag - Indgul, Berit Røflo | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23334/2019 | Årsmelding 2018 fra avtalefysioterapeut Terje Hatling http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ftcampus - Terje Hatling | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23332/2019 | Årsmelding 2018 fra avtalefysioterapeut Jarle Nesbø http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsegym1 - Jarle Nesbø | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23329/2019 | Årsmelding 2018 fra avtalefysioterapeut Olav Robert Sende http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Robert Sende | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23328/2019 | Årsmelding 2018 fra avtalefysioterapeut Kirsten Hegdahl http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Hegdahl | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23327/2019 | Årsmelding 2018 fra avtalefysioterapeut Arnulf Hegdahl http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Hegdahl | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23325/2019 | ang. moderasjon foreldrebetaling http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Aksnes, Eva Kristin | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23292/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23244/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23243/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23242/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23241/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23240/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23239/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23237/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23236/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23233/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23232/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23231/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23229/2019 | Melding om jordfeil - måler nr 6970631406993027 - Stiklestad alle 2 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23312/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23228/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23226/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23225/2019 | Søknad og CV - Vikarer med mulighet til fast ansettelse - st. ref. (4103821283) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/133795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 23224/2019 |