Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Fjellstyrets godtgjørelse for perioden 2020-23 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal fjellstyre | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17910/2020 | Koronadugnaden - Ansatte skal tilbake på jobb - skap avstand til besøkende http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROCON DIGITAL AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17942/2020 | Orientering beredskap covid-19 Helse og velferd http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Steinkjer m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17869/2020 | Tilskuddskjøring 1. halvår 2020 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17963/2020 | Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/18/206 Magnus Den Godes Veg 2 - Thingstad Bygg AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17882/2020 | Ørin renseanlegg - Veiesedler Ecopro - Mai 2020 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17969/2020 | Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/272/1 Hallan Østre - Vidar Alstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIDAR ALSTAD | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17620/2020 | Søknad om tilskudd 2 år 4 for ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/170753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17119/2020 | Godkjent - Søknad om ferdigattest - 5038/23/59 Stiklestad Alle 1 - Trio Bygg AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STANNAH AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17596/2020 | Refusjonskrav lønn i forbindelse med prøvenemnda i helsearbeiderfaget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag Fylkeskommune | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17619/2020 | Retur av tinglyst dokument nr 2522028 - 5038/198/3/19 - Tove Anette Valstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17976/2020 | Verdal Fjellstyre - årsmelding-regnskap- revisjonsberetning - 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL FJELLSTYRE | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17907/2020 | Sak 200550 - Stans av bidragstrekk - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17879/2020 | Ettersendte tegninger - 5038/25/5 Stiklestad alle 173 - Bjørnar Håpnes http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Håpnes | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18106/2020 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket Ref = 8ab8r8 SakId = 346883 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17891/2020 | Manglende vedlegg til søknad om serveringsbevilling - Thai Thai Verdal AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thai Thai Verdal | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17628/2020 | Sak 35903 - Oversendingsbrev - Verdal kommune m fl - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17981/2020 | Godkjent søknad om rammetillatelse til oppføring av hytte - 5038/234/1/353 Innsvatnet 353 - Stig Hogstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Hogstad | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17615/2020 | Nytt opplastet vedlegg Ref = 8ab8r8 SakId = 346883 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17885/2020 | Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/25/5 Stiklestad alle 173 - Bjørnar Håpnes http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BJØRNAR HÅPNES | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17980/2020 | Ettersendt situasjonskart http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sture Sivertsen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17997/2020 | Nytt opplastet vedlegg (Ref=kpkq89, SakId=335395) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17954/2020 | Til uttalelse - søknad om serveringsbevilling ved Thai Thai Verdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17624/2020 | Godkjent søknad om oppføring av tilbygg - 5038/18/484 Fredrik Nilssens veg 1 - Kent Arne Selnes http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Arne Selnes | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17626/2020 | Lokalbrygg AS - Søknad om salgsbevilling http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LOKALBRYGG AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17621/2020 | Ettersendt situasjonskart http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Skoglund | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18101/2020 | Søknad om ferdigattest - 5038/16/114 Gamle Kongeveg 76 - Andre Gundersen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andre Gundersen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17897/2020 | Søknad om ferdigattest - 5038/183/44 Helgådalsvegen 749 - Paul Kristian Kristensen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FUGLESANGDAHL AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17955/2020 | Major Coldevins Veg 7 - ledningsplan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØRLEGGERN VERDAL AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17923/2020 | Møte beitesesongen 2020 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKJÆKERFJELLA BEITELAG | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18127/2020 | Behandlet gravemelding Tangenvegen 21 - 5038/18/1204 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Stormo | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17649/2020 | Behandlet gravemelding og sanitærsøknad Torgils gate 3 - 5038/16/278 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mona Bremseth m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17688/2020 | Skatteoppgjør for 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17998/2020 | Påminnelse - Angående bemanningssituasjonen ved Verdal Landbrukskontor http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Bondelag m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17911/2020 | Purring - Klage på eiendomsskatt - 5038/19/883 - Leif Roger Kolberg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Roger Kolberg | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18107/2020 | Svar fra nabovarsling - Vinterhage 5038/115/3 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Thingstad | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17900/2020 | Skatteoppgjør for 2019 - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17996/2020 | Søknad om tilskudd til sommerjobb for ungdom 2020 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17642/2020 | Svar på søknad om skjenkebevilling - 130620 - Skjørholm Søndre - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Espen Dillan | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17675/2020 | Purring - Klage på eiendomsskatt - 5038/265/4 - Leif Roger Kolberg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Roger Kolberg | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18105/2020 | Mangler ved søknad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Andreas Hamrum | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17789/2020 | Major Coldevins Veg 7 - sanitærsøknad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RØRLEGGERN VERDAL AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17922/2020 | Sak 36661 - Meddelelse om avgjørelse - Heving - Verdal kommune - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17988/2020 | Skatteoppgjør for 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17999/2020 | Søknad om bruks- og fasadeendring av bolig - 5038/19/417 Haakon den VII alle 12 - Ahmad Azad Ahmad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17970/2020 | Lån 50674 - Gjeldsbevis - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18100/2020 | Informasjonsbrev om ny stortingsmelding om lindrende behandling og pleie http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18141/2020 | Søknad om ferdigattest på loftsplan - 5038/38/126 Kattuglevegen 10 - Odd Tore Nikolaisen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDBOHUS BYGGSERVICE AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17877/2020 | Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/23/1 Febyvegen 49B - Jørund Halvdan Eggen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørund H Kvernmo Eggen | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17889/2020 | Avtale om leie av jord - 5038/36/3 Leirådalsvegen 84 - mellom eier Morten Asgeir Aune og leier Rune Overrein http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Asgeir Aune m.fl. | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17886/2020 | Innkalling styremøte og årsmøte i Stiftelsen Stiklestad Museum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17903/2020 | Rapportering om personer i alderen 0-17 år og 18-49 år i langtidsopphold i institusjon http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18113/2020 | Søknad om oppføring av klubbhus - 5038/282/93 Kokkvegen - Vinne IL http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17918/2020 | Høringsutkast NOU 2019-23 fra Norsk kulturskoleråd og Landsstyremøte 2020 i Norsk kulturskoleråd http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK KULTURSKOLERÅD | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18110/2020 | Behandlet gravemelding Kometvegen 1 - 5038/18/1208 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norfrakalk AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18117/2020 | Høring - Ny forskrift om øvre ramme for overtredelsesgebyr etter naturmangfoldloven http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 18139/2020 | Ref 132708 - Utleggstrekk i lønn - purring - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17995/2020 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17938/2020 | Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17985/2020 | Rekvisisjon av oppmålingsforretning - 5038/18/616 Korporal Skavhaugs veg 11 - Marte Lorås http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Lorås | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17873/2020 | Kopi - Rapport etter inspeksjon 030320 - aksjon EE-forhandlere - Elkjøp Stormarked Verdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17878/2020 | Tilskudd til restaureringstiltak - Verdalsøra/Ørmelen sovjetiske krigsgravplass http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17946/2020 | Ref T2020-159710 - Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 17992/2020 | REKO søknad regionalt næringsfond Levanger og Verdal.docx http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proneo - Knut Baglo | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17829/2020 | Manglende vedlegg til søknad om serveringsbevilling - Thai Thai Verdal AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oranut Rennemo | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17730/2020 | Svar - Nei til Kokkvegen som adkomstveg og anleggsveg til nye Vinne og Ness skole http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Bakkan | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17818/2020 | Erklæring vedr gnr 282 bnr 66 festenr 1 i Verdal kommune 5038. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens Kartverk tinglysing | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17483/2020 | Ordrebekreftelse - Juletrefot http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FROSTA ENTREPRENØR AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17731/2020 | Pristilbud elsykler http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Holthe | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17513/2020 | Behandlet sanitærsøknad Breding - Vukuvegen - 5038/139/1/1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Martine Eggen m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17492/2020 | Ansvarserklæring prosjektering http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BERG BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17749/2020 | Søknad om ferdigattest - 5038/6/3 Sognan 5 - Bjørn Tore Musum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORDBOHUS BYGGSERVICE AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17861/2020 | Avviksmelding til HNT ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17844/2020 | Høring - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL - Hydroteknisk anlegg - 5038-263/1 og 5038-263/4 - Lars Iver Valstad - 991042067 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17689/2020 | Nytt opplastet vedlegg - Ref = 8ab8r8 SakId = 346883 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17772/2020 | Angående sanitærsøknad Ecopro http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rasmus Roesen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17505/2020 | Akson - intensjonserklæring http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17757/2020 | Purring - Sletting av tinglyst leiekontrakt for næringslokale i Gammelmeieriet mellom utleier Verdal Industribygg AS og Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLAV THON GRUPPEN AS | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17785/2020 | Nytt opplastet vedlegg - Ref = 8ab8r8 SakId = 346883 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17771/2020 | Purring - Ubrukte doser influensavaksine fra sesongen 2019 - 2020 - spørreundersøkelse http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/171402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 17768/2020 |