Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Finansiering av nye Vinne - Ness skole vs. FAU http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Gustad | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39918/2019 | Opplysninger innsynsbegjæring http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Wolden, Gunn Elisabeth Sørhaug | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39791/2019 | Ida Sofie Myrseth slutter på dans http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Myrseth m.fl. | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39555/2019 | Referat fra møte i valgnemnda 191119 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgnemndas medlemmer | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39590/2019 | Kopi - Forlenget tillatelse til skadefelling av to ulver i deler av Verdal - Stjørdal - Levanger og Meråker kommune - 211119 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39919/2019 | Prøvingsrapport P1908466 fra Kystlab AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtnorsk Rørinspeksjon | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39828/2019 | Nestvoldjordet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Lian m.fl. | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39827/2019 | Nestvoldjordet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Lian m.fl. | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39826/2019 | Nestvoldjordet - rapporter trykkprøving og kloring VL http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39825/2019 | Bilder http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Falch, Siri | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39839/2019 | Angående læringsnettverk psykisk helse og rus http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klinikk psykisk helsevern og rus v/klinikkleder Arnt Moe m.fl. | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39507/2019 | Beregninger på effekter av låneopptak - jf dagens spørsmål som ikke ble besvart fullt ut http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Olav Larsen m.fl. | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39785/2019 | Innkalling til SU/SMU-møte 261119 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri-Gunn Vinne | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39561/2019 | Kopi - Tilsagn om tilskudd til tiltak i beiteområder - samletrø og sperregjerder - Stormyra beitelag SA http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KATHRINE SANDVOLD LUNDGREN | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39895/2019 | Godkjent - Søknad om oppføring av enebolig i 2 etasjer - 5038/6/3 Sognan 5 - Bjørn Tore Musum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDBOHUS BYGGSERVICE AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39460/2019 | Søknad om ferdigattest - 5038/250/5 Bollgardsletta 147 - Martin Kvelstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVELSTAD, MARTIN | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39868/2019 | Kopi - Etterspør tilbakemelding etter kontroll ved Leirfall pukkverk http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39803/2019 | Godkjent forlengelse av forprosjekt - Tiltak tilleggsnæringer i landbruksplanen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39874/2019 | Godkjent - Søknad om oppføring av carport - 5038/24/73 Kirkehaug 2 A - Inge Kverkild http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Kverkild | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39551/2019 | Svar innsynsbegjæring http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Bakke | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39792/2019 | Ny kommunelov http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REVISJON MIDT-NORGE SA | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39790/2019 | Movegen 11 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Sellæg | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39527/2019 | Utgående - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering - 985327327 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39782/2019 | Kopi - Avslutter tilsyn - dekkforhandler - Leksdal - Tevo Dekk AS - Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39804/2019 | Tilskudd for LIS1-stillinger i kommunehelsetjenesten - utbetalingsoversikt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39894/2019 | Kopi - Spørsmål om krav til gang- og sykkelveg - fv. 757 - Vukuvegen 261 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGI EIENDOM AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39856/2019 | Søknad om ledsagerbevis - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39518/2019 | Vedrørende din søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIRSET NILS GEORG | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39891/2019 | Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Malså, Kverndal og Svarthovd almenning v/Arne Olav Vollan - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/149082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malså, Kverndal og Svarthovd alm. v/Arne Olav Vollan | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 38498/2019 | Vedrørende din søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JOHAN HOFSTAD | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39888/2019 | Vedrørende din søknad om godkjenning av plan for nydyrking http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERG REIDAR | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39890/2019 | Innstilling fra valgkomite http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39858/2019 | Tilbud om kompetanseheving i skolemiljø - Læringsmiljøprosjektet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39801/2019 | Lån 50663 - Gjeldsbevis - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39866/2019 | Lån 50665 - Gjeldsbevis - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39882/2019 | Kopi - Spørsmål om krav til gang- og sykkelveg - fv. 757 - Vukuvegen 261 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39855/2019 | Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39840/2019 | Søknad om bruksendring av bolig - 5038/95/15 Vukuvegen 402 - Sturla Grande http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150444 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sturla Grande | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39860/2019 | Få støtte til klimatiltak i kommunen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39852/2019 | Lån 50662 - Gjeldsbevis - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39864/2019 | Ny forskrift om garantier og finans- og gjeldsforvaltning http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39789/2019 | Utgående - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering - 912467848 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39781/2019 | Utgående - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering - 991331654 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39783/2019 | Oversendelse av legeerklæring til Verdal kommune v/ Innvandrertjenesten http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150052 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39468/2019 | Utgående - Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - drenering - 987200286 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39784/2019 | Lån 50082 - Gjeldsbevis - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39872/2019 | Søknad om ferdigattest - 5038/18/1358 Gamle Storgate 18 - Leif Erik Grøtan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39880/2019 | Søknad om skjenkebevilling - 261219 - Ulvilla forsamlingshus - Ulvilla bygdelag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULVILLA BYGDELAG | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39842/2019 | Lån 50664 - Gjeldsbevis - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 39877/2019 | Nei til Kokkvegen som adkomstveg til Vinne skole http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Svendsen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39773/2019 | Uttalelse fra Teknisk drift http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Hovland, Svein Øyvind | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39738/2019 | Avtale om funksjonene SAH-koordinator for prosjektering og utførelse http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Govasmark | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39687/2019 | Målsatt tegning http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMPLETT PROSJEKTERING AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39685/2019 | VA og kabelanlegg - Hanskemakergata og Møllegata http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VUKU NATURSTEIN AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39680/2019 | Til alle nye kommunestyrerepresentanter http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39744/2019 | Kopi - Godtgjøring av kommunalt fellingslag Levanger i forbindelse med skadefellingsforsøk på ulv i deler av Levanger og Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39768/2019 | Kopi - Forlenget tillatelse til skadefelling av to ulver i deler av Stjørdal - Levanger - Verdal og Meråker - 141119 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39735/2019 | Nei til Kokkvegen som adkomstveg til Vinne skole http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Svendsen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39713/2019 | Kontrollutvalgets møte 251119 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39711/2019 | Krav om integreringstilskudd år 1 for ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39448/2019 | Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Marius Lynum | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39500/2019 | Høringsuttalelse - Endring av reguleringsplan for Storholmen Hyttefelt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siri-Gunn Vinne m.fl. | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39716/2019 | Høringsuttalelse - Endring av reguleringsplan for Storholmen Hyttefelt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj E Kvernmo Norum | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39715/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Verdal kommune, rådmannen, Forbregd/Lein barnehage - st. ref. 4156003344 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39761/2019 | Reinbeitedistriktets uttalelse http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SNÅSA KOMMUNE | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39679/2019 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=6ba3ke, SakId=296236) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39701/2019 | Oversendelse av legeerklæring til Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/149766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39182/2019 | Vedtak skogfond og tilskudd - godkjent - 5038/26/1 Fredrik Balgård Vangstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39772/2019 | Nytt opplastet vedlegg (Ref=6ba3ke, SakId=296236) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39688/2019 | Nytt opplastet vedlegg (Ref=p8w5a5, SakId=296126) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39698/2019 | Rapport fremmede arter http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTINA AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39759/2019 | Søknad om ferdigattest for plassering av småhus på tomt 5038/18/853 Merkurvegen - Talde prosjektstyring AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TALDE PROSJEKTSTYRING AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39774/2019 | Gravemelding - 5038/18/498 Gamle Kongeveg 8 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: T. BERGE MASKIN AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39678/2019 | Uttalelse til planprogram - Detaljregulering Ørin sør II http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal kommune - Samfunnsplanlegger med flere | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39683/2019 | Kart til gravemelding http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: T. BERGE MASKIN AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39677/2019 | Vedrørende deres søknad om nedsettelse / ettergivelse av utlignet eiendomsskatt 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150050 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39466/2019 | Søknad om ferdigattest for oppføring av nytt bygg - 5038/18/1431 Tangenvegen - Verdal boligselskap http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TALDE PROSJEKTSTYRING AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39771/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Styrer Verdal kommune, rådmannen, Reinsholm barnehage - st. ref. 4160925291 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39760/2019 | Revidert søknad om oppføring av garasje - 5038/16/143 Arnljots Gate 14 - Hans Morten Indahl http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Morten Indahl | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39737/2019 | Spørsmål til ordføreren til Kommunestyremøte - 251119 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sven-Øyvind Bern | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39670/2019 | Varsel om stedlig kontroll - Regionalt miljøtilskudd 2019 - RMP - Jens Høyem - Org nr 985257256 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JENS HØYEM | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39504/2019 | Varsel om stedlig kontroll - Regionalt miljøtilskudd i jordbruket - RMP - Per Arne Nesjan - Org nr 920272576 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PER-ARNE NESJAN | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39502/2019 | Referat fra drøftingsmøte - PPT - 131119 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/150033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 39449/2019 |