Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Kopi - Omgjøring av vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen 150318 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24380/2018 | ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24110/2018 | Søknad om støtte til Holdningsskapende arbeid http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GV Reklame | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24337/2018 | Referat - anbudsbefaring Moeparken http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24336/2018 | Klage ikke tatt til følge - Klage på godkjent søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/16/58 Gamle kongeveg 40 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Are Hegdahl m.fl. | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24122/2018 | Pålegg om gjenoppretting av utført tiltak - 5038/23/1 - tiltaket gjennomført og saken avsluttes http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24132/2018 | Saldokort - sluttutbetaling - 5038/4/1 - Frode Moe http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24354/2018 | Fordeling av skjønnsmidler for 2018 Trøndelag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24351/2018 | Saldokort - Sørfjella Bruksberettigede http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24444/2018 | Møte transporttjeneste for funksjonshemmede http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/21316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 21279/2018 | Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/198/2/13 Veresvegen 1915 - Ulf Ahlèn http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Ahlèn | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24125/2018 | Kartleggingsskjema - rutiner 2018 - Salg og Lønn http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari K.H. Østerås | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24108/2018 | Innkalling til SU - SMU - møte 161018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/23241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Siri-Gunn Vinne m.fl. | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 23203/2018 | Tilbud på hjuldrevet gravemaskin - avvisning av tilbudet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PON EQUIPMENT AS | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24113/2018 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24123/2018 | Nytt opplastet vedlegg (Ref=176588) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24377/2018 | Søknad om skjenkebevilling - Dansegalla 2018 - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDAL IDRETTSLAG | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24156/2018 | Godkjent - Søknad om oppføring av tilbygg til og fasadeendring av garasje - 5038/18/221 Fridheimsgata 10 - Jon Birger Selnes http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Birger Selnes | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24111/2018 | Jordleieavtale for eiendommen 5038/162/17 mellom eier Ivar Holmli og leier Jan Inge Grundmo http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Jostein Holmli m.fl. | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24379/2018 | Forslag til medlemmer i Dyrevernnemnda http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24451/2018 | Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24384/2018 | Godkjent - deling av grunneiendom 5038/ 18/418 Tangenvegen - Verdal kommune - parsell til boligformål http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal kommune | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24425/2018 | Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/38/11 Volhaugvegen 342 - Inga Berit Lein http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Berit Lein | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24386/2018 | Kopi - Melding om utbedring - restaurasjon av gårdsveg - Ystgårdsvegen 36A - 36B og 42 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Rismark m.fl. | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24383/2018 | Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/21/77 Stekke 1 - Cathrine P og Rune Olav Halseth http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Pedersen Halseth m.fl. | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24442/2018 | Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/265/18 Myrbakkvegen 18 - Rolf Valstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Valstad | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 24447/2018 | 1721/63/6 - Kim Bjørn Nessø - Enebolig - Haukåvegen 678 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - Løken, Arnulf | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24294/2018 | Søknad om produksjonstilskudd - søknadsomgangen 15/3 - Ingolf Holmen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingolf Holmen | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24310/2018 | Tilbud om forebyggende hjemmebesøk til deg født i 1943 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24247/2018 | ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24234/2018 | Kopi - Anmodning om oppnevning av settefylkesmann - Etablering av punktfeste Helmohytta - 5038/292/1/17 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24232/2018 | Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for næringsareal Bredingsberg - Vuku Sentrum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24216/2018 | Bolystprisen 2018 - Forslag til kandidat http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24318/2018 | Kumbilder Kroken Hage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røstad Entreprenør AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24307/2018 | Nasjonale prøver for 5. trinn er åpne for gjennomføring http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24206/2018 | Godkjent - Søknad om Ferdigattest - 5038/277/318/8 Venusvegen 5 - Master Næringspark http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS m.fl. | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24056/2018 | Klage på feil saksbehandling og bruk av båtnaust http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL BRUKSRETTSFORENING | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24267/2018 | Godkjent - Søknad om fasadeendring - 5038/19/117 Lektor Musums gate 3 - Tom Are Hoseth http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/19779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRIO BYGG AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 19742/2018 | Klage på bruk og utøvelse av oppsynshytte - uthus og båtnaust http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL BRUKSRETTSFORENING | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24265/2018 | Inbjudan Naboer-träff 30-31 januari 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24268/2018 | Fakturering for prøvetaking Tromsdalen for 2017 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdalskalk | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24062/2018 | Brygga II - utkast til planer http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Grøtting Karl Jørgen Leirhaug | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24324/2018 | Godkjent - Søknad om bruksendring av bolig - 5038/18/834 Furuvegen 25 - Terje Pedersen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Pedersen | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24096/2018 | Tilbud Lek & Sikkerhet AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEK & SIKKERHET AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24286/2018 | ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 17584/2018 | Forespørsel om eiendommene er å se på som en driftsenhet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24095/2018 | Fakturering levering av slam Ørin renseanlegg for perioden januar 2018 - august 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innherred Renovasjon | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24053/2018 | Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24052/2018 | Tilbud Byggmesteran AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTERAN AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24322/2018 | Signert avtale om trygghetsalarmtjeneste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DORO CARE AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24057/2018 | Invitasjon til statsborgerseremoni lørdag 3. november 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24224/2018 | Brakkerigg - 5038/283/57 Magnus godesvei http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED BRANN OG REDNING | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24319/2018 | Tildeling av torgplass - juletresalg 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Lerfald | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24046/2018 | Godkjent - Søknad om tillatelse til rehabilitering av skorstein - 5038/157/1 Kluksbakkan 160 - Jan Arild Green http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEVANGER VARMESENTER AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24045/2018 | Skal domenenavnet videreføres http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNINETT NORID AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24189/2018 | Angående kommunal vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24090/2018 | Tilbud Aktiv Lek AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV LEK AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24285/2018 | Signert bedriftsavtale for Verdal og Levanger kommune med Sprek for 2018/2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SPREK TRENING AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24235/2018 | Godkjent - Deling av eiendommen - 5038/127/28 Lysthaugen - Verdal kommune - Tilleggsareal til 127/57 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal kommune | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24280/2018 | Tilbud Bille AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BILLE AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24283/2018 | Tilbud Trio Bygg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRIO BYGG AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24321/2018 | Melding om montering av vannmåler - 5038/10/192 - 5038/10/193 og 5038/10/194 - Nordbergshaugvegen 6A - 6B og 6C http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROFF-RØR AS | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24215/2018 | Oppfølging av avviksmelding om samhandling med fastlege Eirik R. Solberg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eirik R. Solberg | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 17939/2018 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Knøttene barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24194/2018 | Nominasjon til kulturpris - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24312/2018 | Behandlet gravemelding og sanitærsøknad - 5038/277/5 Jamtlandsvegen 8 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Halvorsen Pukk og Transport As | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24219/2018 | Godkjent - Deling av Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/18/632/31 Statsråd Holts veg 30 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24248/2018 | Bekymringsmelding - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24193/2018 | Planinitiativ - Sandvikodden http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24205/2018 | 5038/80/5 - Inkurie ved konsesjonsbehandling og overskjøting http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/23888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysningen | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 23849/2018 | Søknad om ledsagerbevis - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24213/2018 | Varsel om ordinært tilsyn - Forbregd Lein barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED BRANN OG REDNING | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 24195/2018 | Innkalling til møte i Eldrerådet 15. oktober 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldrerådets medlemmer | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 23969/2018 | Rengjøring av tanker - Møllevegen 21 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 24174/2018 | Rengjøring av tanker - Sogneprest Kroghs veg 21 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 24173/2018 | Rengjøring av tanker - Volhaugvegen 22 - 5038/19/96 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 24172/2018 | Rengjøring av tanker - Åbovegen 24 - 5038/234/4 - Tank 3 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 24171/2018 | Rengjøring av tanker - Åbovegen 24 - 5038/234/4 - Tank 2 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 24170/2018 | Rengjøring av tanker - Åbovegen 24 - 5038/234/4 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 24169/2018 | Rengjøring av tanker -Tindvegen nedre 21 - 5038/19/583 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 24168/2018 | Rengjøring av tanker -Stiklestad allé 75 - 5038/24/2 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 24167/2018 | Oversendelsesbrev - Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/24221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONSEK TRØNDELAG IKS | Journaldato: 12.10.2018 | RegistryNumber: 24182/2018 |