Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Sigve Hofstad slutter på piano og fiolin http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mette Hofstad | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8916/2018 | Tobias Forberg slutter på gitar http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henny Forberg | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8915/2018 | Referat fra referansegruppemøte 100418 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Referansegruppen | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8950/2018 | Avklaring om representasjon i referansegruppen for nytt helsebygg i Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal pensjonistlag v/Inger Marie Skreden m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8822/2018 | Angående planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering Brygga II http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT THEO DRETVIK AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9133/2018 | Retur av tinglyst dokumentnr 657148 - 5038/1/65 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9153/2018 | Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om fradeling av bebygd tun fra 5038/46/3 Skjærset søndre - Stig Andre Myhr http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8807/2018 | Uttalelse fra Idrettsrådet til sak Ny Stiklestad skole http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL IDRETTSRÅD | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9127/2018 | Innspill til kommunestyremøte 230418 - Ny Stiklestad skole - idrettsanlegg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL IDRETTSRÅD | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9140/2018 | E-post fra Ecopro (sosi-filer grenser) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECOPRO AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9147/2018 | Til uttalelse - søknad om godkjenning av stedfortreder for styrer for salgsbevillingen ved Bunnpris Verdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8888/2018 | Manglende opplysninger - Varsel om avslag på søknad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9175/2018 | Til uttalelse - søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder for styrer for salgsbevillingen ved Bunnpris Øra (Campia) i Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8884/2018 | Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser - Målsatt plantegning - 5038/1/38 Leklemåsen 68 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9117/2018 | Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-18-1267 - Fv757 - Vuku - VA arbeid - Farbu AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9179/2018 | Tilskudd til friluftsliv - frist 010518 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9138/2018 | Ny nettstasjon 74880 Mo med tilhørende kabelanlegg - Melding om foreleggingspliktig tiltak - ID 23785 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9164/2018 | Turskiltprosjekt 2018 - Sentrumsnært friluftsliv - delutbetaling http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9082/2018 | Klage på eiendomsskatt - 5038/79/6 Skogli - Morten Hallem - behandling etter eiendomsskattelovens § 17 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Hallem | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8948/2018 | Søknad om ferdigattest - 5038/1/8 Leklemsåsen 76 og 78 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9166/2018 | Svar på søknad om ledsagerbevis - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8622/2018 | Fullmakt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sunne kommuner | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8898/2018 | Sak 30691 - Beslutning om utsettelse i tvangssalgssak - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9152/2018 | Presiseringer vedrørende tilskuddsordningen Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9109/2018 | Retting av feilplassert punktfeste - 5038/287/1/19 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 8889/2018 | Søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Steinsli | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9102/2018 | Søknad om motorferdsel i utmark http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Sørli | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9156/2018 | Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/230/63 Bjørbekken 65 - Martin Hojem http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: S-RØR AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9137/2018 | Turnusplasser Verdal kommune - turnustjeneste for fysioterapeuter - 150818 - 140819 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9158/2018 | Påminnelse – Krav om databehandleravtale med Norsk Helsenett http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORSK HELSENETT SF | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9132/2018 | Sak 31590 - Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9149/2018 | Til kommunalsjef oppvekst / skolesjef - Spørsmål fra Kommunal Rapport om lærernormen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport A/S | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9161/2018 | A-ordningen - innrapportering og korrigeringer i inntektsopplysninger http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9177/2018 | Nyhetsbrev - smittevern i kommunale helse- og omsorgstjenester http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9178/2018 | Kopi - Vedtak V36-T-2018 - Godkjenning av skiltplan for parsell Havnekrysset øst - Holbergkrysset http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9136/2018 | Sak 31591 - Avslutning i sak om utlegg - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9145/2018 | Klage - spørsmål angående eiendomsskatt - Jernbanegata 9 L, M og N - KV4 Utvikling AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KV4 UTVIKLING AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9110/2018 | Klage på eiendomsskatt - 5038/19/231 Lektor Musums gate 13B - Kvernmo Eiendom Holding As http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KVERNMO EIENDOM HOLDING AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9114/2018 | Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5038/75/6 Buås - Ole Kristian Skrove http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: OLE KRISTIAN SKROVE | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9142/2018 | Retting av bygning - 5038/234/1/345 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9182/2018 | Regningskrav avvises http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9154/2018 | Sak 17-202147 - Varsel til rettighetshavere om tvangssalg av eiendom ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9089/2018 | 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9116/2018 | Innkalling til eiersamling og representantskapsmøte i Innherred Renovasjon - 030518 - 040518 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9173/2018 | Besøk av Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helland - 170418 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og likestillingsdepartementet | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9105/2018 | Søknad om riving av tilbygg til fjøs - 5038/82/1 Nye Skrovesveg 111 - Randi og Jonas Steinsli http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Steinsli | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9144/2018 | Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9134/2018 | Utstikking av tiltak som ettersending til ferdigattest http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARKPLAN AS | Journaldato: 20.04.2018 | RegistryNumber: 9159/2018 | SNK. søknad Okkenhaug fra perm til perm http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9036/2018 | Etterregistrering av sau på utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd del 2 2017 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjermund Haga | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9019/2018 | Regresskrav etter vannskade - vår ref 3145779.1 - tredje purring http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dnb - Nøklegaard, Hanne Sofie | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8991/2018 | Sau på beite 2017 - Beitetilskudd - Per-Arne Nesjan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per-Arne Nesjan | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9043/2018 | Kopi - Fylkesmannen omgjør sitt vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for del 1 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd for 2017 - Tove Kristin Helgås http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9026/2018 | Utbedring i Rådhuset - medvirkning http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Erik Haug | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8835/2018 | Kopi - Svar på søknad om forlengelse av tidligere fattet vedtak - Dag Tore Suul http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8983/2018 | Kopi - Svar på søknad om fritak/endring av renovasjon - 5038/283/21 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8980/2018 | Uttalelse til endring av detaljregulering for Storholmen Hyttefelt - Flytting av to hyttetomter og endring av mønehøyde og takvinkel http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8992/2018 | Uttalelse til søknad om bygging av Risvassvegen II - AS Værdalsbruket http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9029/2018 | Rekkefølgebestemmelse ved utvidelse av kalkbrudd i Tromsdalen - Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8973/2018 | Svar - branntilsyn Verdalsøra skole http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Reidar Wigen m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8815/2018 | Tømmerapport oljeutskiller - Norsk Scania AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9061/2018 | Angående søknad om bygging av landbruksvegen Risvassvegen II - befaring ønsket http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Gudding m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8731/2018 | ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8962/2018 | Godkjent - Søknad om riving og oppføring av ny garasje - 5038/18/54 Granvegen 46 A - Kjell Åge Myhre http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Åge Myhre m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8821/2018 | Oppdatert gjennomføringsplan og ansvarsretter - 5038/18/234 Nyvegbakken 21 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TALDE PROSJEKTSTYRING AS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9012/2018 | Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 år 1.terminutbetaling 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9020/2018 | Godkjent - Søknad om ferdigattest for næringsbygg for Heidenreich - 5038/283/190 Venusvegen 15 B http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8856/2018 | Registrering i enhetsregisteret - Verdal kommune Stab, utvikling og virksomhetsstøtte http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9018/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Reinsholm barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8841/2018 | Slamrapport - mars 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8982/2018 | Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av ny trebru over Helgåa - 5038/600/3403 Holmen Bru http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9060/2018 | Kopi - Vedtak om samtykke og gebyr http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9041/2018 | Svar på søknad om startlån http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8834/2018 | Registrering i enhetsregisteret - Innherred kommune samarbeid http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9017/2018 | Startlån melding fra søker (Ref=124709) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9068/2018 | Oppfølging etter kontroll Balhald asfaltverk - avsluttet sak http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8981/2018 | Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5038/229/1 Karlgardsvegen 101 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9006/2018 | Angående jordleieavtale - 5038/273/3 - eier Mona Valstad og leietaker Håvard Andreas Røstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HÅVARD A RØSTAD m.fl. | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8862/2018 | Skadenr PRO-451573 - Gjelder XD82277 - skade 230318 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROTECTOR FORSIKRING ASA | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8990/2018 | Forslag til nedbetalingsavtale - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8842/2018 | Godkjent - Søknad om legging av ny vannledning og setting av to kummer - 5038/277/132 Venusvegen - Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8818/2018 | Ad stedfortreder for salgsbevillingen ved Bunnpris Verdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bunnpris Verdal v/hovedkontor IK Lykke AS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8805/2018 | Etablering og drift av dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8975/2018 | Intern registrert søknad om økonomisk støtte til 300 årsmarkering - Armfeldts Karolinere http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Dillan, Rune | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9032/2018 | Oppfølging etter tilsyn ved Hello Asfaltverk - avsluttet sak http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/8990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 8978/2018 | Utbetaling pr. 090418 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9005/2018 | Søknad om tillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/18/1098 Venusvegen 2 - Venusvegen 16 AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/9019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VENUSVEIEN 16 AS | Journaldato: 19.04.2018 | RegistryNumber: 9007/2018 |