Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Søknad om forhåndsgodkjenning av innendørs skytteranlegg ved nye Vinne og Ness skole http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6529/2020 | Anmerkninger - Tromsdalen kalkbrudd - Utlagt plan til offentlig ettersyn http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Georg Leirset m.fl. | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6741/2020 | Høringsuttalelse detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL FJELLSTYRE | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6693/2020 | Høringsuttalelse - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerd Kirsten Leirset | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6683/2020 | Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering Bredingsberg 10 - trinn 2 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6704/2020 | Svar på innsynskrav for dokument 23 i saken http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6713/2020 | Innsynskrav for dokument 23 i saken fra Gaute Ulvik Haugan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6712/2020 | IO-Lister http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Moksnes | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6530/2020 | Historiske dokumenter - svar på innsynsforespørsel http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6700/2020 | Historiske dokumenter - innsynsforespørsel http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6699/2020 | Søknad om fornyelse av salgsbevilling for perioden 010720 - 300624 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BUNNPRIS VERDAL AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6733/2020 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=39wp9a, SakId=302918) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6690/2020 | Sak 33555 - Oversendelse av kopi - Begjæring om stadfestelse av bud - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AKTIV INNHERRED AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6696/2020 | Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wæren Grete Gudding m.fl. | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6521/2020 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=39wp9a, SakId=302918) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6689/2020 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=39wp9a, SakId=302918) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6688/2020 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=39wp9a, SakId=302918) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6687/2020 | Utskifting av kommunal vannledning http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Håkon Walberg | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6513/2020 | Forespørsel om uttalelse med hensyn på kulturminner - ny vannledning langs Fv 757 vest for Vuku sentrum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6508/2020 | Godkjent - Søknad om rammetillatelse til oppføring av nytt bygg - 5038/276/31 Fætta 123 - V-K Eiendom AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/157341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HD PLAN & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 3711/2020 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=39wp9a, SakId=302918) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6686/2020 | Søknad om gravetillatelse og tillatelse til nærføring - ny vannledning langs Fv 757 vest for Vuku sentrum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6507/2020 | Tilskudd til lærer på Midtvinterdansen 2020 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Midtvinterdansen v/Geir Egil Larsen | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6527/2020 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=39wp9a, SakId=302918) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6685/2020 | Svar på innsynskrav for dokument 1 i saken http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6710/2020 | Sak 35903 - Utsettelse av tvangssalg - Verdal kommune - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6728/2020 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=39wp9a, SakId=302918) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6684/2020 | Søknad om dispensasjon - 5038/126/68 Åsheimvegen 5 - Bjørn Ottar Elnes og Tone Haugan Elnes http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Ottar Elnes | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6722/2020 | Kopi av tilbudsbrev - ***** ***** - tilbygg for løsdrift med melkerobot og økt silokapasitet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6724/2020 | Innsynskrav for dokument 1 i saken fra Gaute Ulvik Haugan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6708/2020 | Bekymringsmelding vedrørende ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/159919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6287/2020 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Stiklestad gårds- og friluftsbarnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6511/2020 | Innvilget - søknad om skjenkebevilling - Verdal Idrettslag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/158295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDAL IDRETTSLAG | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 4662/2020 | Ref T2019-358366 - Underretning til trekkpliktig om endring av utleggstrekk - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6727/2020 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - Forbregd/Lein barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6514/2020 | Startlån ettersendt vedlegg (Ref=539bpw, SakId=325777) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6718/2020 | Utskifting av vannledning Vuku http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Solberg | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6505/2020 | Ref T2020-009502 - Underretning til trekkpliktig om utlegstrekk - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6726/2020 | Søknad om fasadeskilting - 5038/18/628 Merkurvegen 1 - Bertel O. Steen Trøndelag AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BK DEKORIMA AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6703/2020 | Ref 19-164940TVA-INTR - Meddelelse om avgjørelse - Verdal kommune - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6729/2020 | Søknad om oppføring av nytt anlegg - 5038/23/59 Stiklestad alle 1 - Trio Bygg AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STANNAH AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6694/2020 | Sak 37580 - Meddelelse om avgjørelse - Verdal kommune - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6731/2020 | Bufdirs tolkningsansvar for krisesenterloven http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6744/2020 | Underretning om mulig ulovlige forhold til bygningsmyndighetene - 5038/19/237 og 5038/19/703 Nordgata 3 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED BRANN OG REDNING | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6705/2020 | Årsoppgave fra Gjensidige - forsikringsutbetaling 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6751/2020 | Sak 36483 - Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6725/2020 | Søknad om lærlingplass http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martha Leligbo Caulker | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6681/2020 | Kabling av linje 7512 på Trones - Melding om foreleggingspliktig tiltak - ID 27836 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TENSIO TN AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6749/2020 | Søknad om ferdigattest - 5038/72/33 Lundskammen 4 - Gina Marie Larsen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gina Marie Larsen | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6723/2020 | Sak 34093 - Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6734/2020 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Leksdal barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6678/2020 | Innsynsbegjæring - reskontrooversikt over alle innkjøp fra eksterne for årene 2017 - 2018 og 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDER-AVISA AS | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6709/2020 | Sak 35858 - Meddelelse om avgjørelse - Verdal kommune - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 6732/2020 | Uttalelse / anmerkninger - Reguleringsplan Tromsdalen kalkdagbrudd til offentlig ettersyn http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Georg Leirset | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6662/2020 | Påminnelse - Etterspør konklusjon til byggesak - Klage på bruk av oppsynshytte på eiendommen 5038/236/1/9 Færen Nordre allmenning i Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Einar Hegstad | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6604/2020 | Spørsmål til ordføreren - kalkuttak i Tromsdalen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ove Morten Haugan | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6584/2020 | SpørsmaĚŠl til ordføreren - Stiklestad som reiselivsdestinasjon http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Martin Nordtømme | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6564/2020 | Høringsuttalelse Vuku landbrukslag og Verdal bondelag - Tromsdalen kalkbrudd http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vuku landbrukslag ved Sverre Bjarne Inndal m.fl. | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6660/2020 | Uttalelse til nytt offentlig ettersyn av detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd og deponi http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6629/2020 | Svar på innsynsforespørsel for dokument 133 i saken http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6622/2020 | Innsynsforespørsel for dokument 133 i saken fra Gaute Ulvik Haugan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6620/2020 | Høringsuttalelse til reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRANZEFOSS MINERALS AS | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6611/2020 | Industrivegen VVA - indeks reg. iht. kontrakt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FARBU OG GAUSEN AS | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6596/2020 | Spørsmål til ordføreren - Domuskvartalet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sven-Øyvind Bern | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6562/2020 | Svar på innsynsforespørsel for dokument 28 i saken http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6618/2020 | Innsynskrav for dokument 28 i saken fra Gaute Ulvik Haugan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gaute Ulvik Haugan | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6617/2020 | Umulig passering i Møllegata http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Gustad Nessø | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6570/2020 | Melding om vedtatt mindre endring med retting av informasjon - Endring av reguleringsplan for Storholmen hyttefelt - Nye veg m.m. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/159948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET ERBE & CO DA m.fl. | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6316/2020 | Søknad om fornyelse av skjenkebevilling - T & T MAT AS - Sandvika Fjellstue http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: T & T MAT AS | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6595/2020 | Bestilling kommunale boliger 160220 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegar Furunes m.fl. | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6398/2020 | Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 984644086 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6588/2020 | Kostra 2019 og garantiansvar 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6606/2020 | Søknad om fornyelse av salgsbevilling for perioden 010720 - 300624 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NG MENY MIDT-NORGE AS | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6566/2020 | Nasjonal informasjonskampanje om demens - informasjon til kommunene http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6655/2020 | Søknad om fradeling av tilleggsareal fra eiendommen 5038/67/2 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Hårberg | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6385/2020 | Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/159989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kim Solberg og Kjersti Skrove | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6357/2020 | Informasjon om bostøtteordningen i 2020 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6609/2020 | Søknad om riving av eksisterende bygg og oppføring av ny hytte og uthus - 5038/200/1/204 Nedre Storbekktjønna 1 - AS Værdalsbruket http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/160260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øverbygg Norge As | Journaldato: 20.02.2020 | RegistryNumber: 6628/2020 |