Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Innsynskrav for dokument 240 i saken - Tildeling midler til smittevern- og oppfølgingsarbeid rus i for bindelse med koronapandemien http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26370/2020 | Haster - Utbrudd av covid-19 på Hurtigruten A/S MS Roald Amundsen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26350/2020 | Detaljplan - Tromsdalen - oppfølgende klagebrev - ettersendelse av vedlegg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26395/2020 | Tromsdalen kalkbrudd og deponi - oppfølgende klagebrev på vegne av Verdal fjellstyre til Fylkesmannen i Trøndelag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26391/2020 | Utsatt klagefrist til 190720 - reguleringsplan Tromsdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Leirset | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26378/2020 | Vedtak om tillatelse etter jernbaneloven § 10 sendt fra Bane NOR SF - Nordlandsbanen - km. 96,84 - Nyvegbakken 21 - 5038/18/234 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26368/2020 | Samlede journalposter (Ref=arqk6r, SakId=332438) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26343/2020 | Nytt opplastet vedlegg (Ref=8apbqr, SakId=348541) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26344/2020 | Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 912491633 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26365/2020 | Utbetalingsanmodning - Drenering http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26377/2020 | Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom 2020 - søknadsfrist 310820 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26369/2020 | Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26354/2020 | Utbetalingsanmodning - Drenering http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26387/2020 | Nytt opplastet vedlegg (Ref=kb4eqw, SakId=350895) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26372/2020 | Purring - Angående tilbud Teknisk etat - Marit Skoglund http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Skoglund | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26353/2020 | Godkjent - Søknad om oppføring av fritidsbolig - 5038/234/1/171 Innsvatnet 200 - Hans Morten Eriksen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FH GRUPPEN AS | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26179/2020 | Nytt opplastet vedlegg (Ref=e3p639, SakId=350972) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26400/2020 | Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 823351542 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26362/2020 | Vedrørende arkivsak 99/02922 - Reguleringsendring Sørskaget - Gjeilen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olav Robert Sende | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26341/2020 | Vegbygging Sandvikaodden - spørsmål angående vedtak http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Åge Svenning | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26380/2020 | Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 912491633 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26363/2020 | Bestilling av forhåndskonferanse - 5038/37/311 Solhaug 21 - Enebolig med garasjedel - Frode Hagen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frode Varslot Hagen | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26361/2020 | Søknad om skjenkebevilling - 280820 - Soltun Grendehus - Soltun Grendehus BA http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOLTUN GRENDEHUS BA | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26360/2020 | Søknad om redusert foreldrebetaling - SFO http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26364/2020 | Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26366/2020 | Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe korn - Lornts Ole Holan - 890289762 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LORNTS OLE HOLAN | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26347/2020 | ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26345/2020 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Vinne barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26358/2020 | Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/180006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 03.08.2020 | RegistryNumber: 26367/2020 | Samlede journalposter (Ref=3e46p4, SakId=325632) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2020 | RegistryNumber: 26332/2020 | Samlede journalposter (Ref=kpa96q, SakId=328695) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2020 | RegistryNumber: 26333/2020 | Samlede journalposter (Ref=aew8rb, SakId=300194) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26296/2020 | Samlede journalposter (Ref=4abre9, SakId=346203) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26310/2020 | Samlede journalposter (Ref=ppqkpq, SakId=335282) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26294/2020 | Samlede journalposter (Ref=699b94, SakId=330764) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26324/2020 | Samlede journalposter (Ref=kb699w, SakId=348067) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26308/2020 | Samlede journalposter (Ref=wk9855, SakId=325706) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26323/2020 | Samlede journalposter (Ref=36qpwr, SakId=349646) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26292/2020 | Samlede journalposter (Ref=ark56b, SakId=313424) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26330/2020 | Samlede journalposter (Ref=qkbe98, SakId=334956) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26291/2020 | Samlede journalposter (Ref=rk9pb6, SakId=327679) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26331/2020 | Samlede journalposter (Ref=r6a94p, SakId=349865) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26325/2020 | Samlede journalposter (Ref=kb4paw, SakId=350167) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26295/2020 | Samlede journalposter (Ref=44a4wq, SakId=333703) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26322/2020 | Samlede journalposter (Ref=6app8e, SakId=348722) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26311/2020 | Samlede journalposter (Ref=e3p9pk, SakId=349686) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26293/2020 | Samlede journalposter (Ref=6ap9ke, SakId=350136) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26320/2020 | Samlede journalposter (Ref=pw6w3e, SakId=350340) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26329/2020 | Samlede journalposter (Ref=kb4aab, SakId=349967) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26312/2020 | Samlede journalposter (Ref=6a8838, SakId=351808) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26321/2020 | Samlede journalposter (Ref=w8rpw6, SakId=351390) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2020 | RegistryNumber: 26309/2020 | Tildeling midler til smittevern- og oppfølgingsarbeid rus i for bindelse med koronapandemien http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26246/2020 | Signert avtale vedrørende brygga http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØRAS VEL | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26226/2020 | Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - 5038/217/1 AS Værdalsbruket http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS VÆRDALSBRUKET | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26222/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier/spesialvernepleier Verdal kommune, Psykisk helse - st. ref. 4264379978 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26214/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier/spesialvernepleier Verdal kommune, Psykisk helse - st. ref. 4264379978 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26213/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier/spesialvernepleier Verdal kommune, Psykisk helse - st. ref. 4264379978 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26212/2020 | Ferdigmelding – stedlig sikring av oljetank – 5038/18/142 Sokneprest krogs veg 24 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORTANK BRYNE AS | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26257/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier/spesialvernepleier Verdal kommune, Psykisk helse - st. ref. 4264379978 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26211/2020 | Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier/spesialvernepleier Verdal kommune, Psykisk helse - st. ref. 4264379978 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26210/2020 | Samtykke til graving i veg - Tangentunet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag Betongsprøyting AS | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26218/2020 | Søknad og CV - Spesialsykepleier/spesialvernepleier - st. ref. (4264379978) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/179847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 26209/2020 |