Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Supplerende dokumentasjon http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRIO BYGG AS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18167/2018 | Erik Johansen takker ja til piano http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Sende | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18159/2018 | Aurora Buvik Løvold takker ja til fiolin http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karianne Buvik | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18158/2018 | Ida Agnetha Skjetne takker ja til gitar http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Skjetne | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18157/2018 | Margrete Norum Kålen takker ja til sang http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martine Kvernmo Norum | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18156/2018 | Ola Norum Kålen takker ja til gitar http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martine Kvernmo Norum | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18155/2018 | Søknad om ny landbruksveg - Per Inge Langdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18154/2018 | Referat fra referansegruppemøte 050618 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trine Reitan m.fl. | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17818/2018 | Anmodning om utsatt høringsfrist - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi - http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18210/2018 | Oversendelse av ajourført matrikkelbrev 5038/18/1370 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Straxbo Eiendom AS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17968/2018 | Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - Vedtaksbrev - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18065/2018 | Godkjent - Søknad om ferdigattest for utvidelse av gatekjøkken - 5038/20/85 Jernbanegata 9 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17871/2018 | Godkjent - Søknad om oppføring av hagestue - 5038/3/33 Vester Volhaugvegen 330 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Joachim Steinsmo Frøseth | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17851/2018 | Haster http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17978/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - Lekekroken barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17859/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17922/2018 | Oversendelse av ajourført matrikkelbrev - 5038/21/44 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bolig Eiendom AS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17971/2018 | Utbetalingsoversikt - NAV http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18197/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Knøttene barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17906/2018 | Oppfølging av elektroniske meldinger http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Eidissen | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17918/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17779/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - Ørmelen barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17887/2018 | Skattemelding 2017 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18196/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - Maritvold barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17893/2018 | Svar på søknad om ledsagerbevis - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17832/2018 | Godkjent - Søknad om ferdigattest for driftsbygning - 5038/165/4 Helgådalsvegen 116 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROLF MARTIN JULNES | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17942/2018 | Matrikkelføring - Melding om avtale om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17956/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - Knøttene barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17883/2018 | Redusert foreldrebetaling - Læringsverkstedet barnehage Trones http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17925/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Ørmelen barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17855/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling - Kanutten barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17815 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17782/2018 | Tilbudsbrev - Taksering verk og bruk 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ESKATT AS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18208/2018 | Svar på søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid - Ørmelen barnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17862/2018 | Svar på søknad om ledsagerbevis - Avslag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17836/2018 | Følgeskriv til busskort http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/17882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 17849/2018 | Søknad om salgsbevilling - Sustinere Holding AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SUSTINERE HOLDING AS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18222/2018 | Grensejustering - 5038/140/32, 5038/140/30 og 5038/140/35 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal kommune | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18182/2018 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18176/2018 | Avtale om refusjon for leirskoleopphold ved Hitra leirskolen på Skårøya vår 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HITRA KOMMUNE | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18201/2018 | Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/234/1/195 Finnvola Søndre 24 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Tansem | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18215/2018 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18193/2018 | Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - 5038/95/29 Fangevegen 18 - Jorulf Trøan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVEBERG RØR AS | Journaldato: 14.08.2018 | RegistryNumber: 18195/2018 | Søknad om ferdigattest - takoverbygg Kanutten barnehage - 5038/280/2 Flåttaenget 38 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Kristiansen, Jan Inge | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18104/2018 | Høring pr. e-post. Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering. Uttalelsesfrist 10.08.2018. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Haugan | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18055/2018 | AU-2018-04 Melding om vedtak Dispensasjon Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Gjenoppbygging av hytte-seter etter brann Kulslivollen Espen Haugan Per Ivar Berg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Naturporten - Steinar Bach | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18020/2018 | Byggesøknad Leksdal IL - fotballbane http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Hågensen, Beate | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18012/2018 | Vedr. Nøkkvegen 6 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norgeshus - Kristin Gravvold | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18011/2018 | Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Eidissen | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18008/2018 | Høringsuttalelse - Reguleringsplan Tromsdalen kalkbrudd + deponi http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elisabeth Scheflo | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18023/2018 | Høringsuttalelse - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odin Kvernmo | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18018/2018 | Uttalelse til søknad om bygging av landbruksvei - Per Inge Langdal - 5038/76/4 - 5038/77/17 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18101/2018 | Klage på vedtak http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18116/2018 | Dokumentasjon inntekt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18117/2018 | Rapportering på ventetider http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18010/2018 | Databehandleravtale Bibliotekservice http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Biblioteksentralen | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18064/2018 | Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv - Vedtaksbrev - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18062/2018 | Vedtaksbrev lest for vedtaket (Ref=162058) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18134/2018 | Skatteoppgjør for 2017 - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18081/2018 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=162058) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18098/2018 | Søknad om skjenkebevilling http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Huaxing AS | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18091/2018 | Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - 5038/234/1/218 Søndre Finnvola 47 - Arve Thorshaug http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Høvik | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18105/2018 | Skatteoppgjør for 2017 - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18080/2018 | Ang . kommunal vigsel http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18136/2018 | Vedrørende søknad om bruksendring - Febyvegen 49B http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kvernmo - Sigbjørn Johnson | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18025/2018 | Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - 5038/234/1/15 Innsvatnet 145 - Morten Eriksen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Høvik | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18106/2018 | Kommunal vigsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18051/2018 | Forespørsel angående veg og renovasjon http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Rismark | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18039/2018 | Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** ***** - 220518 - 280518 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18093/2018 | Søknad om ferdigattest http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/18076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Olav Hallan Minsås | Journaldato: 13.08.2018 | RegistryNumber: 18043/2018 |