Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Informasjonsbrev nr. 14 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/202372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 7118/2021 | Kommunedirektøren Nyhetsbrev fra vaksinasjonskoordinatorene nr. 6 - 2021 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/202369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 7115/2021 | Kommunedirektøren Innsynskrav for dokument 534 i saken og svar på dette http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/202361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innherred | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 7107/2021 | Stab, utvikling og virksomhetsstøtte Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/202350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 7096/2021 | Kommunedirektøren Uke 9 - Covid-19 vaccine AstraZeneca leveres mandag 010321 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.02.2021 | RegistryNumber: 6513/2021 | Kommunedirektøren Spørsmål til ordfører fra Trine Reitan (AP) - Dagtilbud http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201737 Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 6483/2021 | Ordføreren Spørsmål til ordfører - Dagtilbud http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Reitan | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 6482/2021 | Ordføreren Uke 9 - Distribusjon av Comirnaty Trøndelag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 6436/2021 | Kommunedirektøren Uke 10 - Fordeling av Comirnaty - Covid-19 vaccine Moderna og Covid-19 vaccine AstraZeneca http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 6435/2021 | Kommunedirektøren Nytt tidspunkt - Invitasjon til informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 6434/2021 | Kommunedirektøren Revidert rundskriv om karantenehotell http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 6410/2021 | Kommunedirektøren Invitasjon til webinar om Covid-19 250221 - målgruppe personell som arbeider vaksinerelatert i kommunene http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 6409/2021 | Kommunedirektøren Helsedirektoratet - Invitasjon til informasjonsmøte om Nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 6408/2021 | Kommunedirektøren Situasjonsrapport i cim og tilleggsrapportering til Statsforvalteren uke 8 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 25.02.2021 | RegistryNumber: 6407/2021 | Kommunedirektøren Hovedorganisasjonen Virkes innspill til kriterier for fordeling av midler til lokale virksomheter - jamfør Prop 79S og Stortingets innstilling 233S http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOVEDORGANISASJONEN VIRKE | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 6376/2021 | Kommunedirektøren FHI - Uke 9 - Fordeling av Moderna-vaksine og oppdatert fordeling av AstraZeneca-vaksine - distribueres til vaksinasjonsansvarlige i kommunene http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 6182/2021 | Kommunedirektøren Arbeidstilsynet skal nå forhåndsgodkjenne innkvartering som tilbys av arbeidsgivere må søkes Arbeidstilsynet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 6001/2021 | Kommunedirektøren Brev til landets kommuner om smittevernutstyr - en klargjøring http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 5995/2021 | Kommunedirektøren Rundskriv kommunale smitteverntiltak http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 5891/2021 | Kommunedirektøren Orientering fra Helsedirektoratet - Unntak fra innreisekarantene http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 19.02.2021 | RegistryNumber: 5817/2021 | Kommunedirektøren Status i helsestasjon - svangerskapsomsorg og skolehelsetjenesten under Covid-19 pandemien http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5678/2021 | Ressurssenter Oppvekst Situasjonsrapport i cim og tilleggsrapportering til Statsforvalteren uke 7 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5671/2021 | Kommunedirektøren Viktig informasjon om distribusjon av vaksine fra AstraZeneca i uke 8 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5669/2021 | Kommunedirektøren DSB - Trusselbildet knyttet til vaksinasjon mot Covid-19 - varsel fra NSM http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5668/2021 | Kommunedirektøren Folkehelseinstituttet - Informasjonsbrev nr. 13 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5667/2021 | Kommunedirektøren Informasjon til alle kommuner i Trøndelag om tiltakspakke sårbare eldre 2021 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5627/2021 | Kommunedirektøren Avtale om tilsyn med smittevernfaglig forsvarlig drift i butikker og kjøpesentre http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aune, Morten | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5624/2021 | Kommunedirektøren Helsedirektoratet - Invitasjon til webinar om covid-19 - vaksinasjon og vaksineutstyr http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5620/2021 | Kommunedirektøren Informasjonsbrev nr. 13 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5617/2021 | Kommunedirektøren Effektuering av krav ved utbetaling av produksjonstilskudd - organisasjonsnummer ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 6338/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Informasjon om fordeling av AstraZeneca-vaksine uke 8 samt distribusjon av Comirnaty uke 8 Trøndelag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 5611/2021 | Kommunedirektøren Rett registrering av driftssenter for husdyrprodusent – nytt produsentnummer - 977086809 - Torunn Hallem Østvik http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/201150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 22.02.2021 | RegistryNumber: 5898/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Hovedorganisasjonen Virkes innspill til kommunens informasjon om smitteverntiltak http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOVEDORGANISASJONEN VIRKE | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 5529/2021 | Kommunedirektøren Brev til kommunelegen om korona http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 5504/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 974438887, 5038-242/ 3 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1812/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Helsedirektoratets dialog med bruker- og pårørendeorganisasjoner om koronasituasjonen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 5351/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 874495522, 5038-76/ 2 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1811/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Helsedirektoratet - Nytt nasjonalt kontrollsenter for innreisende http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 5347/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 919314931, 5038-285/ 2 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1810/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Situasjonsrapport i cim og tilleggsrapportering til Statsforvalteren uke 6 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 5272/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981971957, 5038-67/ 4 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1809/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Til alle landets kommuner - Hjelp til å rekruttere helsepersonell http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 5271/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969436493, 5038-94/ 3 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1808/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Nyhetsbrev fra vaksinasjonskoordinatorer - Statsforvalteren i Trøndelag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2021 | RegistryNumber: 5270/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921181264, 5038-221/ 2 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1807/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Vaksinering av innsatte i fengsler og bruk av smittevern utstyr http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 12.02.2021 | RegistryNumber: 4854/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992280301, 5038-118/ 9 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1806/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Spørsmål til grensekommuner om organisering og finansiering av testing http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/200010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 4758/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969292157, 5038-230/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1805/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Oppdatert veileder for smittevern i bingohaller http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET BERNGAARD AS | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 4625/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969220857, 5038-235/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1804/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Fordeling av koronavaksine per kommune er oppdatert - revidert uke 7 og tall for uke 8 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 4586/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 982269180, 5038-67/ 3 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1803/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Folkehelseinstituttet - Distribusjon av koronavaksine uke 7 Trøndelag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 4585/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975991938, 5038-95/ 18 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1802/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Orientering til kommunene i Trøndelag om smittesituasjonen i Trondheim http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 4470/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987656697, 5038-163/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1801/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984765142, 5038-65/ 3 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1800/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Vedrørende utsendelse av vaksineutstyr og kjølebokser http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 4375/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 976179692, 5038-37/ 9 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1798/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Informasjonsbrev nr 12 i koronavaksinasjonsprogrammet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 4315/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 981032179, 5038-50/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1797/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Viktig avklaring fra FHI vedrørende opptrekk av 7-8 vaksinedoser Comirnaty per hetteglass http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 4311/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914895200, 5038-237/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1796/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Webinar om vaksineutstyr og vaksinasjon 1102 - kl 11-12 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.02.2021 | RegistryNumber: 4306/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997536886, 5038-203/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1795/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Koronainformasjon forbedringstips og svar på dette http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dagfinn Brendmo | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 4231/2021 | Stab, utvikling og virksomhetsstøtte Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913456424, 5038-130/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1794/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Endring av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og smittevernråd om besøk i sykehjem http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 4197/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914912288, 5038-63/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1793/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Helsedirektoratet - Tilsyn med smittevernfaglig drift i butikker og kjøpesentre http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 08.02.2021 | RegistryNumber: 4196/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969685221, 5038-78/ 3 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1792/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Nyhetsbrev fra vaksinasjonskoordinatorene nr 3 - 2021 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 4126/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987659491, 5038-253/ 8 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1791/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren i din kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 4063/2021 | Ordføreren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 894595302, 5038-243/ 5 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1790/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Situasjonsrapport i cim og tilleggsrapportering til Statsforvalteren uke 5 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 4003/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914740797, 5038-119/ 5 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1789/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Folkehelseinstituttet - Distribusjon av koronavaksine uke 6 Trøndelag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 3959/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 975857182, 5038-30/ 5 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1788/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Folkehelseinstituttet - Verktøykasse for å nå alle med informasjon om vaksiner http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 3958/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984969791, 5038-146/ 5 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1787/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Folkehelseinstituttet - Fordeling av koronavaksine uke 7 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 04.02.2021 | RegistryNumber: 3956/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969683717, 5038-79/ 8 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1786/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Bufdir om tiltaksnivå og presisering av regelverk http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 3902/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 823351542, 5038-241/ 4 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1785/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Helsedirektoratet - Webinar om vaksineutstyr og vaksinering http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 3793/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 917451532, 5038-79/ 20 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1784/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold - papirløse http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/199012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 3760/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912858286, 5038-74/ 21 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1783/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Spørreundersøkelse fra HUNT - påminnelse om spørreundersøkelse om Covid-19 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/198911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aldring og helse | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 3659/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979461496, 5038-275/ 17 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1782/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Kommunenes tilsyn med covid-19-forskriften http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/198910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 3658/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 814589722, 5038-21/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1781/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Covid-19-forskriften - Endringsforskrift http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/198828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 3576/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 970162518, 5038-82/ 10 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1780/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Fordeling av koronavaksine uke 6 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/198824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 3572/2021 | Kommunedirektøren Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969326256, 5038-198/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1779/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning Tips til kommuner i arbeidet med informasjon til innvandrere under Covid-19 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/198678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 3425/2021 | Integrering og mangfold Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 983969925, 5038-88/ 1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/197029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2021 | RegistryNumber: 1778/2021 | Landbruk, miljø og arealforvaltning