Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Retur av tinglyst dokument nr 425762 - 5038/38/163 og nr 425784 - 5038/38/164 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3917/2018 | Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Langdal | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3717/2018 | Uttalelse - Riving av eldre tilbygg og oppføring av nytt tilbygg - Leksdalsvegen 1004 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3920/2018 | Svar på søknad om tilskudd http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3681/2018 | 5038/3/14 Klage på avslag på omdisponering av 0,5 dekar dyrka og 0,7 dekar dyrkbar jord og fradeling av totalt 1,2 dekar til boligformål - Per Ivar Jermstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ivar Jermstad | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3617/2018 | Referat fra møte i Koordineringsgruppe SLT 030118 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/2024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Koordineringsgruppe SLT | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 2018/2018 | Søknad om støtte til LAN på Panzer http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Panzer v/Game Crew - Fredrikke Storholmen | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3855/2018 | Vedrørende sak 5038/198/2/23 - søknad om oppføring av tilbygg til hytte og riving av takoverbygg ved anneks - Tangberget - Elin Grande Øyen og Morten Øyen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTERAN AS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3870/2018 | Bosetting av flyktninger - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3916/2018 | Ferdigmelding - Midt Norsk Betong - supplerende opplysninger http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3928/2018 | Møteinnkalling Samarbeidsutvalget ved bo- og helsetunene http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Tiller m.fl. | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3677/2018 | Retur - Søknad om oppretting av ny festegrunn - 5038/289/1/21 Nyseterstua - Statskog SF http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSKOG SF | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3688/2018 | Grunnlagsmateriale til oppstartsmøte - Nordgata 9 - 11 og 13 - Domus kvartalet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3864/2018 | Kvalitetssikring av KOSTRA-rapporteringen - Påminnelse for skjema med frist 150218 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATISTISK SENTRALBYRÅ | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3892/2018 | Underskrevet Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3907/2018 | Gjeldsbrev - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3910/2018 | Ferdigmelding - Midt Norsk Betong - supplerende opplysninger http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3927/2018 | Sak 27955 - Meddelelse om avgjørelse - Levanger kommune m fl - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3940/2018 | Innkalling til årsmøte i Jämt-Trøndersk forening - Armfeldts karoliner http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RKT Rustkammeret | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3857/2018 | Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Juldal og Kverndal og omegn beitelag - Stein Otto Bjørkeng http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JULDAL, KVERNDAL OG OMEGN BEITELAG | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3858/2018 | Bruk av sentral godkjenning for ansvarsrett som kvalifikasjonskrav ved offentlige anbud http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3873/2018 | Avslutte utvidet bivirkningsovervåking ved innføring av seksvalent vaksine (Hexyon) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3878/2018 | Grunnlag for beregning av eiendomsskatt 2018 - ECOPRO AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECOPRO AS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3890/2018 | Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3908/2018 | Oppsigelse av forsikringsattest - ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3925/2018 | Ferdigmelding - Midt Norsk Betong http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3926/2018 | Planarbeidet er avbrutt - Reguleringsplan E6 midtdeler Kjæran - Fleskhus http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3930/2018 | Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder - Kartlegging av skrantesjuke på elg - hjort - rådyr og villrein i 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3932/2018 | Nabovarsel Verdal kommune for 5038/282/79 Trøa 1-6 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3935/2018 | Søknad om redusert foreldrebetaling - Stiklestad gårds- og friluftsbarnehage http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3937/2018 | Sak 25475 - Overføring av trekkplikt - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3939/2018 | Søknad om oppretting av ny grunneiendom - 5038/41/1 - Hans Olav Minsås http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Olav Hallan Minsås | Journaldato: 16.02.2018 | RegistryNumber: 3941/2018 | Svar på avviksmelding samarbeidsavtalen E3/2018 LE - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3616/2018 | Sjenkeoppgave Siciliana Restaurant AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REGNSKAPSSENTERET VERDAL AS | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3821/2018 | Korrigert referat fra samarbeidsmøte 080218 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3611/2018 | Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev - 5038/38/162 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3554/2018 | Søknad om motorferdsel - Korrigert vedtak av 080218 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3538/2018 | 3038/198/2/5 - Retur av tinglyst målebrev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Helden | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3610/2018 | Tilsvar på opprettelse av tilsynssak mot Verdal kommune - ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3520/2018 | Vibeke Amundsen innvilges konsesjon på eiendommen 5038/134/4 - Selger Geir Åge Kristiansen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Åge Kristiansen m.fl. | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3618/2018 | Tillatelse til fradeling av tilleggsareal til 5038/77/21 fra 5038/77/13 - Musum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/2930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allan Musum | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 2924/2018 | Tillatelse til fradeling av kårbolig på 5038/77/13 - Musum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/2961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allan Musum | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 2955/2018 | Svar - Magnus den godes veg - registrering av tilkoblinger avløp http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Even Kjeldseth | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3544/2018 | Utstedt ledsagerbevis http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3559/2018 | Vedtak - Deling av eiendommene 5038/19/88 og 5038/21/68 Tinden - Verdal kommune - Boligområde - Godkjent http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3581/2018 | Fylkeskommunens uttalelse til detaljregulering Trones gård http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3770/2018 | Rapportering ressurskrevende tjenestemottakere over 67 år - frist 040418 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3771/2018 | Erkjentlighet og navn http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innherred - Roger Svendsen | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3798/2018 | Begjæring om stadfestelse av bud på eiendommen ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3839/2018 | Søknad om ledsagerbevis - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3553/2018 | Godkjent - Søknad om ferdigattest for ombygging og bruksendring av sokkel til egen leilighet - 5038/277/149 Krokanvegen 4 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BERG BYGGTJENESTER AS | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3569/2018 | Retur - Søknad om tillatelse til oppføring av ny bolig - 5038/41/8 - Vester-Volhaugvegen 8 - Lena Hamrum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORDBOHUS BYGGSERVICE AS | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3575/2018 | Merknad til nabovarsel - VA-Vuku sentrum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3760/2018 | Søknad tilskudd 2 år 3 for ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/1322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 1318/2018 | Søknad om tilskudd 2 - år 3 for ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/1377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 1373/2018 | Interpellasjon og spørsmål http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Jonny Storhaug | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3748/2018 | Gjeldsoversikt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3765/2018 | Kvittering for innsendt søknad om tilskudd 2018 - Helse- og omsorgstjenester og tannhelsetjenester til innsatte i fengsel http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altinn - Helsedirektoratet | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3769/2018 | Vi trenger forslag til personer som kan være med å utvikle læreplaner http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3772/2018 | Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3804/2018 | Høring - Retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3815/2018 | Sak 12892 / 50361 - Heving av sak etter gjeldsordningsloven ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3816/2018 | Søknad fra Norges Blindeforbund Nord-Trøndelag fylkeslag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES BLINDEFORBUND NORD-TRØNDELAG | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3817/2018 | Søknad om bruksendring av sokkel til egen boenhet - 5038/19/417 Håkon Den VII Alle 12 - Azad Ahmad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N-T BYGG NAWROZ KAMAL AZIZ | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3829/2018 | Lærernormkalkulator – hjelp til å beregne lærertetthet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3830/2018 | Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - 141117 - 311217 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3831/2018 | Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Leif Johan Berg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LEIF JOHAN BERG | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3834/2018 | Kopi - Svar på søknad om tilskudd til bokprosjektet Drømmen om oljen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2018 | RegistryNumber: 3846/2018 | Omsetningsrapport 2017 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Snk - Sina Anfinnes | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 3703/2018 | Innspill til høringsuttalelse – Skoleruta 2019-2020 Ørmelen skole http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Mejdal, Birgit Bremer | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 3639/2018 | Omsetningsoppgave 2017 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grappa Bar | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 3621/2018 | Trafikksikkerhetsutvalget Verdal kommune - 2018 - innkalling til møte 27. februar 2018 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trafikksikkerhetsutvalget - Verdal kommune | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 3426/2018 | Referat samarbeidsmøte http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 3229/2018 | Høring - Søknad om oppføring av tilbygg til bolighus - 5038/265/17 Myrbakkvegen 2 - Torbjørn Bye http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN m.fl. | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 3493/2018 | Oversendelse årsrapporter oljeutskillere 2017 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NIRAS NORGE AS | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 3671/2018 | Angående Verdal kommunes forvaltning av medvirkningsinstituttet i utformingen av helse- og omsorgstjenesten http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/3401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal Pensjonistlag v/leder Inger Marie S. Valstad | Journaldato: 14.02.2018 | RegistryNumber: 3395/2018 |