Postliste http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ einnsyn.verdal.kommune.no Robin Hårberg slutter på piano http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rannveig Jønsson | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41965/2019 | Uttalelse Teknisk drift http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Kotheim, Bård | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41948/2019 | Søknad om fradeling av ny grunneiendom fra 5038/19/66 Volhaugvegen 23 B - Kjell Johan Braarud http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Hovin, Mariann | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41940/2019 | Ny distriktsingeniør hos NVE http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roestad - Harald Røstad | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41928/2019 | Skjenkebevillingskontroll 301119 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOKAS AS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41981/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Petter Landfald http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42022/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Jan Arild Green http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42016/2019 | Tilgang taushetsbelagte opplysninger folkeregister http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evry | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42010/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Kjersti Grande Gudding http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42009/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Geir Martin Bjørkeng http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42008/2019 | Tømmerapport oljeutskiller - Akershus Traktor AS avdeling Verdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42014/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Tor Egil Nicolaisen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42007/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Bernt Olav Karlgård http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42006/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Sul produkter - Karin Rekve http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42005/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Tove Kristin Helgås http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42004/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Håvard Aurstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42003/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Kjell Ove Pedersen Tiller http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42002/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Beate Kristin Kippe http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42001/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Verdal kommune, rådmannen - st. ref. 4163042014 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42065/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt - 2019 - Ole Kristian Skrove http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42000/2019 | Oppdatert gjennomføringsplan - Reinsholm sør http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcon - Johan Peder Lysberg | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41936/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Verdal kommune, rådmannen - st. ref. 4163042014 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42064/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Torstein Sørli http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41999/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Simon Simonsen Landfald http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41986/2019 | Kopi - Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Torfinn Sivertsen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41954/2019 | Sakliste møte i koordineringsgruppe SLT - 101219 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Koordineringsgruppe SLT | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41768/2019 | Statens Vegvesens uttalelse dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av 2 punkter for hytterenovasjon i Verdal kommune http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42040/2019 | Nytt opplastet vedlegg (Ref=4waqkp, SakId=296203) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42028/2019 | Sametingets uttalelse - Nydyrking - 5038/254/3 Tromsdalsskogen - Nils Georg Leirset http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41959/2019 | Verdal Bo og behandlingssenter http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Govasmark, Oddvar m.fl. | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41811/2019 | Supplerende tildeling - Verdal kommune - kap 761 post 68 - kompetanseløftet 2020 - kompetanse og innovasjon http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42036/2019 | Sva på søknad om skjenkebevilling - 261219 - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ULVILLA BYGDELAG | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41747/2019 | Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 997736494 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42043/2019 | Delutbetaling av tilskudd - SMIL, 885241972 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42035/2019 | Sametingets uttalelse - Nydyrking på 5038/29/1 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42026/2019 | Sluttutbetaling av tilskudd til drenering av jordbruksjord - 5038/32/19 - Tor Arne og Hanne Katrin Storhaug http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LANDBRUKSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41945/2019 | Fylkeskommunens uttalelse til søknad om oppføring av bolig - 5038/22/15 Østervollvegen 80 - Emil Sende http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41962/2019 | Melding om endring av ansvarsrett for grunnarbeider - 5038/234/1/364 Kjell Arne Lilleløkken http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42020/2019 | Opprop - mot videre planlegging av vindkraftutbygging i kommunene uten kommunal medvirkning / styring http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ordførereren i SANDØY KOMMUNE | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41971/2019 | Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42025/2019 | Vedtak til søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** ***** - 260119 - 150519 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42049/2019 | Vedtak til søknad om tilskudd - drenering, 969153718 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41985/2019 | Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=ewr3ab, SakId=298272) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42046/2019 | Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 5038/3/48 Vester-Volhaugvegen 311 - Robin Musum og Edvarda Nøstdahl http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FLIS- OG MURSERVICE AS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41799/2019 | Angående kommunal vigsel http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41752/2019 | Påminnelse - Opprop - mot videre planlegging av vindkraftutbygging i kommunene uten kommunal medvirkning/ styring http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lyngdal Kommune - Jan Kristensen | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41970/2019 | Svar på søknad om ledsagerbevis - Innvilget http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41898/2019 | Søknad om skjenkebevilling - 181219 og 1912199 - Tindved kulturhage - Sofie Sleipnes http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofie Sleipnes | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41750/2019 | Vedtak til søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom - ***** ***** - 010219 - 150319 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42050/2019 | Informasjonsbrev ifra HDO vedrørende kommunesammenslåing 2020 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42015/2019 | Uenighetsprotokoll og veien videre http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunenes interesseorganisasjon | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41736/2019 | Søknad om oppføring av himmelseng/gapahuk - 5038/59/1 Våttåhaugen - Verdal Idrettsråd http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL IDRETTSRÅD | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42041/2019 | Underskrevet avtale om MSolution http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GIANT LEAP TECHNOLOGIES AS | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 42033/2019 | Melding om tilsyn - Hjemmetjenesten Vinne distrikt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 41963/2019 | Oljeutskiller (EM-4) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frent - Knut Helge Brevik | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41915/2019 | Moeparken EM-4 til godkjenning http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frent - Knut Helge Brevik | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41913/2019 | Innebygd arkivering - fremtida for offentlig forvaltning http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41905/2019 | Overføring av tilskuddsmidler, referanse 19/3516 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Hermann, Janne Kristin | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41892/2019 | Spørsmål innmåling VA-anlegg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Laugen, Ragnar | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41865/2019 | Areal det er spredd på og ordinær jordprøve http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Levanger Kommune - | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41861/2019 | Nestvoldjordet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lianmaskin - Torgeir Lian | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41856/2019 | Dam Leklemvatn - ROS allmenn sikkerhet tredjerperson http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Arne Folserås | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41849/2019 | Kopi - Godkjent søknad endret til ettrinn søknad - vei, vann og avløpsanlegg - Industrivegen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41846/2019 | MSIS-melding - ***** ***** ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41888/2019 | Tømmerapport oljeutskiller - Stein Arild Risan AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41914/2019 | Vedtak utbetaling av tilskudd til Lekekroken barnehage - 4. telling 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEKEKROKEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41679/2019 | Vedtak utbetaling av tilskudd til Elvegården barnehage 4. telling 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ELVEGÅRDEN BARNEHAGE AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41678/2019 | Vedtak utbetaling av tilskudd til Melakollen barnehage 4. telling 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MELAKOLLEN BARNEHAGE SA | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41675/2019 | Vedtak utbetaling av tilskudd til Stiklestad gårds - og Friluftsbarnehage 4. telling 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIKLESTAD GÅRDS- OG FRILUFTSBARNEHAGE AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41673/2019 | 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41893/2019 | Vedtak utbetaling av tilskudd til LV Knøttene barnehage 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Læringsverkstedet avd Knøttene | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41671/2019 | Utbetaling av integreringstilskudd år 1 for 2019 - ***** ***** ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41890/2019 | Vedtak utbetaling av tilskudd til LV Havfrua barnehage 4. telling 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Læringsverkstedet avd Havfrua | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41669/2019 | Dam Leklemvatnet - protokoll for overtakelse http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FARBU OG GAUSEN AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41848/2019 | Kopi - Igangsettingstillatelse - nytt vannanlegg - 5038/1/17 Leklemvatn http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41837/2019 | Kopi - Godkjent - søknad om riving av anlegg - 5038/1/1 Leklemsbekken http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL KOMMUNE | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41827/2019 | Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 0-16 år - 4. terminutbetaling 2019 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41895/2019 | Svarbrev, søknad mottatt - Barnehagelærer Verdal kommune, rådmannen - st. ref. 4163042014 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41922/2019 | Saksomkostninger ved endret vedtak - Ravlo skog AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET CHRISTENSEN - ERTSAAS - SMALÅS - HENDERSON ANS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41887/2019 | Klage på konsesjonsvedtak - 5038/269/2 Ravlo østre og 5038/120/9 Skjørdalsskogen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET CHRISTENSEN - ERTSAAS - SMALÅS - HENDERSON ANS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41886/2019 | Klage på vedtak om oppføring av glassiglo på Trones http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NATURVERNFORBUNDET I VERDAL | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41829/2019 | Referat fra møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 031219 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Medlemmer i rådet | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41696/2019 | Søknad om midlertidig brukstillatelse - 5038/23/132 Kassefabrikkvegen 20 - Sebo Boliger AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCON PROSJEKT AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41919/2019 | Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Iren Løfgren | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41594/2019 | Angående ferdigmelding Gamle Kongeveg 8 - 5038/18/498 http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/Details/152427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rormann - Per Einar - Rørmann AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 41842/2019 |