Postliste RSS fra einnsyn.verdal.kommune.no. http://einnsyn.verdal.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynVerdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.verdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Sigve Hofstad slutter på piano og fiolin Avs/Mot: Anne Mette Hofstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Mette Hofstad | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8916/2018 | Avdeling: | Tittel: Tobias Forberg slutter på gitar Avs/Mot: Henny Forberg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henny Forberg | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8915/2018 | Avdeling: | Tittel: Referat fra referansegruppemøte 100418 Avs/Mot: Referansegruppen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Referansegruppen | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8950/2018 | Avdeling: | Tittel: Avklaring om representasjon i referansegruppen for nytt helsebygg i Verdal kommune Avs/Mot: Verdal pensjonistlag v/Inger Marie Skreden m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal pensjonistlag v/Inger Marie Skreden m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8822/2018 | Avdeling: | Tittel: Angående planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering Brygga II Avs/Mot: ADVOKAT THEO DRETVIK AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT THEO DRETVIK AS | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9133/2018 | Avdeling: | Tittel: Signert taushetserklæring og egenerklæringsskjema for tuberkulose og MRSA Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9181/2018 | Avdeling: | Tittel: Retur av tinglyst dokumentnr 657148 - 5038/1/65 Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9153/2018 | Avdeling: | Tittel: Avvikling av ferie - utsatt fra 28.06.17 - 11.07.17 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8903/2018 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse fra Idrettsrådet til sak Ny Stiklestad skole Avs/Mot: VERDAL IDRETTSRÅD http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL IDRETTSRÅD | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9127/2018 | Avdeling: | Tittel: Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om fradeling av bebygd tun fra 5038/46/3 Skjærset søndre - Stig Andre Myhr Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8807/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon fra undervisning - 230418 - 070518 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9083/2018 | Avdeling: | Tittel: Innspill til kommunestyremøte 230418 - Ny Stiklestad skole - idrettsanlegg Avs/Mot: VERDAL IDRETTSRÅD http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERDAL IDRETTSRÅD | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9140/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om skolefri Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8945/2018 | Avdeling: | Tittel: Til uttalelse - søknad om godkjenning av stedfortreder for styrer for salgsbevillingen ved Bunnpris Verdal Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8888/2018 | Avdeling: | Tittel: Signert ferievikaravtale 2018 ved VBH 2. etg. Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9112/2018 | Avdeling: | Tittel: E-post fra Ecopro (sosi-filer grenser) Avs/Mot: ECOPRO AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECOPRO AS | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9147/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser - Målsatt plantegning - 5038/1/38 Leklemåsen 68 Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9117/2018 | Avdeling: | Tittel: Manglende opplysninger - Varsel om avslag på søknad Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9175/2018 | Avdeling: | Tittel: Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-18-1267 - Fv757 - Vuku - VA arbeid - Farbu AS Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9179/2018 | Avdeling: | Tittel: Til uttalelse - søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder for styrer for salgsbevillingen ved Bunnpris Øra (Campia) i Verdal kommune Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG POLITIDISTRIKT | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8884/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilskudd til friluftsliv - frist 010518 Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9138/2018 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale vikar 70,01 % 170418-310718 i Vuku Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/8921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 8909/2018 | Avdeling: | Tittel: Ny nettstasjon 74880 Mo med tilhørende kabelanlegg - Melding om foreleggingspliktig tiltak - ID 23785 Avs/Mot: NTE NETT AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/9176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 20.04.2018 | Journalnr: 9164/2018 | Avdeling: |