Postliste RSS fra einnsyn.verdal.kommune.no. http://einnsyn.verdal.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynVerdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.verdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Finansiering av nye Vinne - Ness skole vs. FAU Avs/Mot: Gunnar Gustad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Gustad | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39918/2019 | Avdeling: | Tittel: Opplysninger innsynsbegjæring Avs/Mot: Verdal Kommune - Wolden, Gunn Elisabeth Sørhaug http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Verdal Kommune - Wolden, Gunn Elisabeth Sørhaug | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39791/2019 | Avdeling: | Tittel: Ida Sofie Myrseth slutter på dans Avs/Mot: Thomas Myrseth m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Myrseth m.fl. | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39555/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat fra møte i valgnemnda 191119 Avs/Mot: Valgnemndas medlemmer http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgnemndas medlemmer | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39590/2019 | Avdeling: | Tittel: Kopi - Forlenget tillatelse til skadefelling av to ulver i deler av Verdal - Stjørdal - Levanger og Meråker kommune - 211119 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39919/2019 | Avdeling: | Tittel: Mottatt henvisning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39810/2019 | Avdeling: | Tittel: Innkallelse til forhandlingsmøte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39656/2019 | Avdeling: | Tittel: Prøvingsrapport P1908466 fra Kystlab AS Avs/Mot: Midtnorsk Rørinspeksjon http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Midtnorsk Rørinspeksjon | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39828/2019 | Avdeling: | Tittel: Nestvoldjordet Avs/Mot: Torgeir Lian m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Lian m.fl. | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39827/2019 | Avdeling: | Tittel: Bekreftelse på suspensjon Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39655/2019 | Avdeling: | Tittel: Nestvoldjordet Avs/Mot: Torgeir Lian m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgeir Lian m.fl. | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39826/2019 | Avdeling: | Tittel: Nestvoldjordet - rapporter trykkprøving og kloring VL Avs/Mot: KJELL LIAN AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39825/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat fra telefonsamtale 191119 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39652/2019 | Avdeling: | Tittel: IOP 19-20 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39777/2019 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale sykevikar 251119-201219 ved ØBH dagaktivitetstilbudet 2 dager i uka Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39649/2019 | Avdeling: | Tittel: Forhåndsvarsel om oppsigelse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/149996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39412/2019 | Avdeling: | Tittel: Forhåndsvarsel om mulig suspensjon Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39606/2019 | Avdeling: | Tittel: Bilder Avs/Mot: Falch, Siri http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Falch, Siri | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39839/2019 | Avdeling: | Tittel: Vedtak om spesialundervisning skoleåret 2019/20 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39583/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat samarbeidsmøte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/150384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | Journalnr: 39800/2019 | Avdeling: |