Postliste RSS fra einnsyn.verdal.kommune.no. http://einnsyn.verdal.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynVerdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.verdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Retur av tinglyst dokument nr 425762 - 5038/38/163 og nr 425784 - 5038/38/164 Avs/Mot: STATENS KARTVERK http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3917/2018 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Avs/Mot: Per Inge Langdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Langdal | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3717/2018 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse - Riving av eldre tilbygg og oppføring av nytt tilbygg - Leksdalsvegen 1004 Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3920/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om tilskudd Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3681/2018 | Avdeling: | Tittel: 5038/3/14 Klage på avslag på omdisponering av 0,5 dekar dyrka og 0,7 dekar dyrkbar jord og fradeling av totalt 1,2 dekar til boligformål - Per Ivar Jermstad Avs/Mot: Per Ivar Jermstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ivar Jermstad | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3617/2018 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale tilkallingsvikar 010218-311218 ved Reinsholm Vest Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3722/2018 | Avdeling: | Tittel: Bosetting av flyktninger - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3916/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om støtte til LAN på Panzer Avs/Mot: Panzer v/Game Crew - Fredrikke Storholmen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Panzer v/Game Crew - Fredrikke Storholmen | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3855/2018 | Avdeling: | Tittel: Ferdigmelding - Midt Norsk Betong - supplerende opplysninger Avs/Mot: KJELL LIAN AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KJELL LIAN AS | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3928/2018 | Avdeling: | Tittel: Sakkyndig vurdering 2018/19 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3876/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilsagn om intensivveiledning. Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3896/2018 | Avdeling: | Tittel: Referat fra møte i Koordineringsgruppe SLT 030118 Avs/Mot: Koordineringsgruppe SLT http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/2024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Koordineringsgruppe SLT | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 2018/2018 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale vikar 60 % 010418-300618 ved dagtilbud-aktivisering ØBH Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3672/2018 | Avdeling: | Tittel: Vedrørende sak 5038/198/2/23 - søknad om oppføring av tilbygg til hytte og riving av takoverbygg ved anneks - Tangberget - Elin Grande Øyen og Morten Øyen Avs/Mot: BYGGMESTERAN AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BYGGMESTERAN AS | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3870/2018 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet arbeidsavtale 010118-310318. Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3906/2018 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet avtale om godkjenning av fosterhjem. Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3895/2018 | Avdeling: | Tittel: Underskrevet Fosterhjemsavtale for statlige fosterhjem Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3907/2018 | Avdeling: | Tittel: Innvilget søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3913/2018 | Avdeling: | Tittel: Sak 27955 - Meddelelse om avgjørelse - Levanger kommune m fl - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/3946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2018 | Journalnr: 3940/2018 | Avdeling: |