Postliste RSS fra einnsyn.verdal.kommune.no. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.verdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Brukerveiledning om temperaturloggere - videresendes til vaksinasjonsansvarlig i egen kommune Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 3010/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Midlertidig forskrift om smitteverntiltak - skjenkestopp Avs/Mot: CHINA-PALACE AS m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/197996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CHINA-PALACE AS m.fl. | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2745/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Anmodning om sluttutbetaling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 3036/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Innkalling til møte i Eldrerådet 260121 Avs/Mot: Eldrerådets medlemmer http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eldrerådets medlemmer | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2782/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Utbetalingsvedtak av 210121 - vedtaksreferanse 100007267668110 Avs/Mot: HELFO http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2975/2021 | Avdeling: Hjemmetjenesten Verdal | Tittel: Svar på anmodning om å trekke innsigelser - Detaljregulering - Nordgata 8 - 10 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 3040/2021 | Avdeling: Landbruk, miljø og arealforvaltning | Tittel: MSIS-melding - ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 3001/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Tilskudd til politiske parti 2021 Avs/Mot: Rødt v/Vidar Nordskag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rødt v/Vidar Nordskag | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2778/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Tilskudd til politiske parti 2021 Avs/Mot: MDG V/Arvid Wold http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MDG V/Arvid Wold | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2776/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Tilskudd til politiske parti 2021 Avs/Mot: Verdal SV v/ Andre Michael Dyrstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal SV v/ Andre Michael Dyrstad | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2775/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Tilskudd politiske parti 2021 Avs/Mot: Verdal FRP v/Tore Landstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal FRP v/Tore Landstad | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2773/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Tilskudd til politiske parti 2021 Avs/Mot: Verdal Arbeiderparti v/Ove Morten Haugan http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal Arbeiderparti v/Ove Morten Haugan | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2772/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Tilskudd til politiske parti 2021 Avs/Mot: Verdal Høyre v/Ingolv Bengtsen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal Høyre v/Ingolv Bengtsen | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2771/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Tilskudd til politiske parti 2021 Avs/Mot: Verdal Senterparti v/Einar Olav Larsen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Verdal Senterparti v/Einar Olav Larsen | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2764/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Innsynsforespørsel for journalpost 9 i saken og svar på dette Avs/Mot: Stein Aamdal http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Aamdal | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 3032/2021 | Avdeling: Stab, utvikling og virksomhetsstøtte | Tittel: Kopi - Orientering om at saksøker i et senere besluttet tvangssalg av samme salgsobjekt er trådt inn som saksøker i det tidligere besluttede salget - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2990/2021 | Avdeling: Regnskap, innfordring og lønn | Tittel: Oversendelse av tinglyst matrikkelbrev Avs/Mot: Anne Stiklestad Stene http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/197935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Stiklestad Stene | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2684/2021 | Avdeling: Geodata og oppmåling | Tittel: Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 5038/16/86 Tore Hunds gate 22 - Kenneth Skjerve Avs/Mot: Kenneth Skjerve http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/197600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Skjerve | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2349/2021 | Avdeling: Landbruk, miljø og arealforvaltning | Tittel: Utlysing av midler fra Klima- og miljøprogrammet til tiltak i Trøndelag Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 3006/2021 | Avdeling: Landbruk, miljø og arealforvaltning | Tittel: MSIS-melding - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2993/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: MSIS-melding - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2992/2021 | Avdeling: Kommunedirektøren | Tittel: Kopi - Orientering om at saksøker i et senere besluttet tvangssalg av samme salgsobjekt er trådt inn som saksøker i det tidligere besluttede salget - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2987/2021 | Avdeling: Regnskap, innfordring og lønn | Tittel: Rutinebeskrivelse for ajourhold av AR5 Avs/Mot: Arnekleiv, Gaute http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/197926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnekleiv, Gaute | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2675/2021 | Avdeling: Landbruk, miljø og arealforvaltning | Tittel: Uttalelse til plan for nydyrking - Sindre Kluken - 5038/162/14 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2994/2021 | Avdeling: Landbruk, miljø og arealforvaltning | Tittel: Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Elektronisk overvåkningsutstyr - Henning og Leksdal saubeitelag Avs/Mot: HENNING-LEKSDAL SAUBEITELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HENNING-LEKSDAL SAUBEITELAG | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 3042/2021 | Avdeling: Landbruk, miljø og arealforvaltning | Tittel: Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** - Ref b88rk4 SakId 372043 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 3003/2021 | Avdeling: Stab, utvikling og virksomhetsstøtte | Tittel: Søknad om oppføring av seterhus - 5038/225/5 Sognavollen - Ståle Rotmo Innhaug Avs/Mot: Ståle Rotmo Innhaug http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ståle Rotmo Innhaug | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2978/2021 | Avdeling: Landbruk, miljø og arealforvaltning | Tittel: Søknad om startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** - Ref 4aa4ra SakId 372045 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 3009/2021 | Avdeling: Stab, utvikling og virksomhetsstøtte | Tittel: Søknad om motorferdsel i utmark - Harald Røstad Avs/Mot: Harald Røstad http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Røstad | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2962/2021 | Avdeling: Stab, utvikling og virksomhetsstøtte | Tittel: Utlysning - WebCruiter annonse Avs/Mot: Lysgård http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/198230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lysgård | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 2979/2021 | Avdeling: Bo- og dagtilbudet |