Postliste RSS fra einnsyn.verdal.kommune.no. http://einnsyn.verdal.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynVerdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.verdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Dokumentasjon dyretall Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30387/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket - varsel om stedlig kontroll Avs/Mot: KJETIL MORKEN http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJETIL MORKEN | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30181/2018 | Avdeling: | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30429/2018 | Avdeling: | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30427/2018 | Avdeling: | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30426/2018 | Avdeling: | Tittel: Skjenkebevillingskontroll 081218 Avs/Mot: NOKAS AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOKAS AS | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30414/2018 | Avdeling: | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Rune Overrein Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30447/2018 | Avdeling: | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Simon Landfald Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30446/2018 | Avdeling: | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Tore Øgstad Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30445/2018 | Avdeling: | Tittel: Erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2018 - Torfinn Sivertsen Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30444/2018 | Avdeling: | Tittel: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30434/2018 | Avdeling: | Tittel: Værdalsbruket A/S - Utbetaling av tilskudd på kr.1.500.000,- til bygging av ny Holmen Bru Avs/Mot: Værdalsbruket A/S http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Værdalsbruket A/S | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30240/2018 | Avdeling: | Tittel: Tømmerapport oljeutskiller - Lena Maskin Verdal Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BØRSTADS TRANSPORT AS | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30389/2018 | Avdeling: | Tittel: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 - tilleggstildeling Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30433/2018 | Avdeling: | Tittel: Krav om Integreringstilskudd år-1 2018 for ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30213/2018 | Avdeling: | Tittel: Statens vegvesen sin uttalelse - Reguleringsplan for Kvislaparken Avs/Mot: STATENS VEGVESEN http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30435/2018 | Avdeling: | Tittel: Forhåndsvarsel - Rapport 124211 etter kontroll av elektrisk anlegg - Vuku Bo- og Helsetun Avs/Mot: NTE NETT AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30464/2018 | Avdeling: | Tittel: Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 Verdal kommune Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30195/2018 | Avdeling: | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30146/2018 | Avdeling: | Tittel: Signert arbeidsavtale tilkallingsvikar 010119-311219 Psykisk helse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30475/2018 | Avdeling: | Tittel: Høringsbrev - Revidert søknad om deling av eiendommen 5038/54/7 - Dispensasjon fra LNFR-formålet - Boligtomt Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30157/2018 | Avdeling: | Tittel: Beredskapsplan §9A Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/30279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 30227/2018 | Avdeling: |