Postliste RSS fra einnsyn.verdal.kommune.no. http://einnsyn.verdal.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynVerdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.verdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Signert arbeidsavtale 50,42 % vikariat fra 010818 - 311218 ved Vinne distrikt Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16720/2018 | Avdeling: | Tittel: Kopi - Foreløpig melding i forvaltningssak - endelig vedtak kan ikke ventes innen en måned Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16750/2018 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse til høringsfrist - Forslag til lokal forskrift om utvidet båndtvang i Verdal kommune Avs/Mot: Inntrøndelag Fuglehund Klubb v/Brynjar Holmli http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inntrøndelag Fuglehund Klubb v/Brynjar Holmli | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16723/2018 | Avdeling: | Tittel: Innhenting av opplysninger i forbindelse med klagebehandling - omdisponering til boligformål - 5038/278/3 Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16747/2018 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse - Høring - Søknad om bygging av ny landbruksveg - 5038/76/7 og 77/17 Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16745/2018 | Avdeling: | Tittel: Kopi - Godkjent lærekontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16752/2018 | Avdeling: | Tittel: Kopi - Godkjent lærekontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16753/2018 | Avdeling: | Tittel: Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av bolig - 5038/38/159 Andevegen 2 - Eiendom 1 Bolig AS Avs/Mot: GRANDE ENTREPRENØR AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRANDE ENTREPRENØR AS | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16525/2018 | Avdeling: | Tittel: Kopi - Godkjent lærekontrakt i barne- og ungdomsarbeiderfaget Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16754/2018 | Avdeling: | Tittel: Dødsmeldinger 2. kvartal 2018 Avs/Mot: Folkehelseinstituttet http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16651/2018 | Avdeling: | Tittel: Krav om tilrettelegging Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16653/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om oppføring av kontorrigg - 5038/277/318/8 Venusvegen 5 - Master Næringspark Avs/Mot: PROMIDT AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16749/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avslag Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16635/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om bruk av utmarksområder til jaktprøve for retrievere - 220918 - 230918 Avs/Mot: NORSK RETRIEVERKLUBB AVD NORD-TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSK RETRIEVERKLUBB AVD NORD-TRØNDELAG | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16630/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon fra undervisning - 200818 - 240818 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16759/2018 | Avdeling: | Tittel: Godkjent - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg - 5038/174/2/32 Høysjøen 32 - Janne og Alf Morten Ørtugen Avs/Mot: Alf Morten Ørtugen m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Morten Ørtugen m.fl. | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16603/2018 | Avdeling: | Tittel: Rita Aarstad og Roger Hårberg innvilges konsesjon på eiendommen - 5038/140/1 Vukusletta - Selger Erling O. Østnes Avs/Mot: Rita Aarstad m.fl. http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Aarstad m.fl. | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16660/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om motorferdsel i utmark - Innvilget Avs/Mot: Svein Edvardsen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Edvardsen | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16643/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om rammetillatelse til riving og oppføring av ny bolig - 5038/18/206 Magnus Den Godes Veg 2 - Thingstad Bygg AS Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LETNES ARKITEKTKONTOR AS | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16732/2018 | Avdeling: | Tittel: Rapport 121629 etter kontroll av elektrisk anlegg - Aspåsvegen 55 Avs/Mot: NTE NETT AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE NETT AS | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16751/2018 | Avdeling: | Tittel: Endringsavtale - økning av fast stilling til 100 % fra 010818 ved Bo- og Dagtilbudtjenesten , RUS og Boligsosialt team Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/16680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2018 | Journalnr: 16652/2018 | Avdeling: |