Postliste RSS fra einnsyn.verdal.kommune.no. http://einnsyn.verdal.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynVerdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.verdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Utbytte utbetaling Avs/Mot: NTE AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE AS | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23415/2019 | Avdeling: | Tittel: NTE - protokoll fra generalforsamling 240519 Avs/Mot: NTE AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTE AS | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23414/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om etablering av punktfeste på eksisterende bygning - 5038/200/1/209 Grunntjønnvollen 1 og 2 - AS Værdalsbruket Avs/Mot: AS VÆRDALSBRUKET http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AS VÆRDALSBRUKET | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23373/2019 | Avdeling: | Tittel: Kopi - Tilsagn om tilskudd til vegbygging - Vassmyrvegen - Værdalsbruket AS Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23393/2019 | Avdeling: | Tittel: Signert avtale mellom Verdal kommune og Naboer AB for perioden 2020 - 2023 Avs/Mot: Naboer AB http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naboer AB | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23413/2019 | Avdeling: | Tittel: Intern meldingsskjema for skader og tilløp til skader på ansastte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23383/2019 | Avdeling: | Tittel: Oppføring av Vinne aktivitetspark - 5038/282/66/2 Kokkvegen 38 - referat fra byggemøte den 110719 Avs/Mot: Kurt Bye A/S http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Bye A/S | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 22900/2019 | Avdeling: | Tittel: Endringsavtale overføring fra Lysgård til Veslefrikk 010919 62,44 fast stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 22898/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på brev datert 130619 og 180619 angående klage på nærmeste leder Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23202/2019 | Avdeling: | Tittel: Fakturagrunnlag slam til renseanlegg - 2. kvartal 2019 Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INNHERRED RENOVASJON IKS | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23380/2019 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale helsefagarbeiderlærling 020991-310921 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23194/2019 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon fra undervisning - 110919 - 180919 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23379/2019 | Avdeling: | Tittel: Uttalelse - Godkjenning av plan for nydyrking for nydyrking p eiendommen 5038/63/1 Haukåvegen 173 Avs/Mot: MATTILSYNET http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23394/2019 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale helsefagarbeiderlærling 020919-310821 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23189/2019 | Avdeling: | Tittel: Godkjent søknad om ferdigattest for tiltaket - 5038/282/79 Trøa 1 - 6 Avs/Mot: PROMIDT AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PROMIDT AS | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 22891/2019 | Avdeling: | Tittel: Fylkeskommunens endelige kulturminnefaglige uttalelse - plan for nydyrking - 5038/63/1 - Haukåvegen 723 Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23391/2019 | Avdeling: | Tittel: Referat fra drøftingsmøte 25.02.19 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23171/2019 | Avdeling: | Tittel: Svarbrev, søknad mottatt - Koordinator Elvebredden aktivitetstilbud Verdal kommune, rådmannen, Frisklivssentralen - st. ref. 4107655870 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23405/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar på innsynsforespørsel - Løpenr 22830/2019 - sammenstilling av dokumenter Avs/Mot: Arild Kvernmo Pedersen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Kvernmo Pedersen | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23386/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar - Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplan - Deling av eiendommen 5038/17/2 Kausmo - Boligtomt Avs/Mot: BANE NOR SF http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BANE NOR SF | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23392/2019 | Avdeling: | Tittel: Svar - Innsynsforespørsel - Godkjent søknad Avs/Mot: Ståle Knoff Johansen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/133980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ståle Knoff Johansen | Journaldato: 15.07.2019 | Journalnr: 23409/2019 | Avdeling: |