Postliste RSS fra einnsyn.verdal.kommune.no. http://einnsyn.verdal.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynVerdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.verdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Ny plassering Stiklestad skole - status Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22287/2018 | Avdeling: | Tittel: DDT-deponi - Ny barneskole på Stiklestad Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22286/2018 | Avdeling: | Tittel: DDT-deponi - Ny barneskole på Stiklestad Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22285/2018 | Avdeling: | Tittel: Oppdragsbekreftelse for grunnundersøkelser Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22284/2018 | Avdeling: | Tittel: Arealbehov i skolegården Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22283/2018 | Avdeling: | Tittel: Møtereferat - møte og befaring Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Bakkan Stine Liaklev | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22282/2018 | Avdeling: | Tittel: Vuku oppvekstsenter - kostnadskalkyle Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22281/2018 | Avdeling: | Tittel: Vuku oppvekstsenter - kostnadskalkyle Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Aurstad Siri Alette | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22280/2018 | Avdeling: | Tittel: Avvik Einervegen Avs/Mot: Boligbyggelaget Midt http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boligbyggelaget Midt | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22268/2018 | Avdeling: | Tittel: Aslak Rotmo slutter på bass og begynner på band Avs/Mot: Janne Rotmo http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janne Rotmo | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22132/2018 | Avdeling: | Tittel: Angående referat for avklaringsmøte mellom Verdal kommune og utbygger i Møllegata 21/23 29. august Avs/Mot: Seboboliger - Ove Olsen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Seboboliger - Ove Olsen | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22122/2018 | Avdeling: | Tittel: Ferdigmelding Sagstuvegen 1A og 1B Avs/Mot: Sveberg - Odd Joar Helden http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sveberg - Odd Joar Helden | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22086/2018 | Avdeling: | Tittel: Nadia Grønning slutter på dans Avs/Mot: Rolf Arne Grønning http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Arne Grønning | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22087/2018 | Avdeling: | Tittel: Margrete Norum Kålen slutter på sang Avs/Mot: Martine Kvernmo Norum http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martine Kvernmo Norum | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22066/2018 | Avdeling: | Tittel: Ingrid Grande Molden slutter på dans Avs/Mot: Jeanette Grande http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jeanette Grande | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22063/2018 | Avdeling: | Tittel: Ørens Meieri Internkontroll Avs/Mot: Nokas - Aune, Morten http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nokas - Aune, Morten | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22053/2018 | Avdeling: | Tittel: Signet ansettelsesbrev 15,5 % fast stilling fra 011018 ved avlasningstjenesten Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22165/2018 | Avdeling: | Tittel: Startlån sak avsluttet da søknaden er trukket (Ref=159291) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22267/2018 | Avdeling: | Tittel: Startlån melding fra saksbehandler (Ref=159291) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22266/2018 | Avdeling: | Tittel: Melding om vedtak - Huaxing AS - søknad om skjenkebevilling Avs/Mot: HUAXING AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/21876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUAXING AS | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 21839/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon fra undervisning - 250918 og 280918 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22069/2018 | Avdeling: | Tittel: Oversendelse av ajourført matrikkelbrev - 5038/23/113 Avs/Mot: Reinsholm 3 Borettslag http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reinsholm 3 Borettslag | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22115/2018 | Avdeling: | Tittel: Krav om utvidelse av fast stilling Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/22260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2018 | Journalnr: 22223/2018 | Avdeling: |