Postliste RSS fra einnsyn.verdal.kommune.no. http://einnsyn.verdal.kommune.no + ":" + 80 + /eInnsynVerdal/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.verdal.kommune.no Filtrering: Tittel: Referat fra dialogmøte Avs/Mot: NAV http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/27147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 27100/2018 | Avdeling: | Tittel: Nye Veier sin høringsuttalelse til KDP E6 Åsen nord - Mære Avs/Mot: NYE VEIER AS http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/27132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NYE VEIER AS | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 27085/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om skolebytte Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/26839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 26792/2018 | Avdeling: | Tittel: Tildeling av tilskudd kommunalt kompetanse og innovasjon 2018 - kap 761 post 68 - Utviklingssenter Verdal Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/27158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 27111/2018 | Avdeling: | Tittel: Refusjon for grunnskoleopplæring høsten 2018- KAH f. 121205 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/26869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 26822/2018 | Avdeling: | Tittel: Det gis ikke utsatt iverksetting av vedtak - Detaljregulering Trones gård Avs/Mot: NATURVERNFORBUNDET I VERDAL http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/25771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NATURVERNFORBUNDET I VERDAL | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 25724/2018 | Avdeling: | Tittel: Advarsel Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/27117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 27070/2018 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale 36% 010818 - 181118 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/25145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 25100/2018 | Avdeling: | Tittel: Signert arbeidsavtale 14,08 % fast helgestilling psykisk helse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/27086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 27039/2018 | Avdeling: | Tittel: Startlån sak avsluttet da søknaden er trukket (Ref=176651) Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/27146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 27099/2018 | Avdeling: | Tittel: Refusjonskrav for grunnskoleopplæring høsten 2018 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/26862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 26815/2018 | Avdeling: | Tittel: Referat samarbeidsutvalget Avs/Mot: Unni Merete Haugan Sellæg http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/26750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unni Merete Haugan Sellæg | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 26703/2018 | Avdeling: | Tittel: Søknad om permisjon fra undervisning - 121218 - 211218 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/27053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 27006/2018 | Avdeling: | Tittel: Sakkyndig vurdering Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/27096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 27049/2018 | Avdeling: | Tittel: Sakkyndig vurdering Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/27160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 27113/2018 | Avdeling: | Tittel: Arbeidsavtale tilkallingsvikar ved psykisk helse 011118-311019 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/26674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 26627/2018 | Avdeling: | Tittel: Godkjenning av plan for nydyrking - 5038/229/3 Karlgardvegen 77 - Svein Morten Østgård Avs/Mot: SVEIN MORTEN ØSTGÅRD http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/25256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEIN MORTEN ØSTGÅRD | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 25211/2018 | Avdeling: | Tittel: Svar på søknad om permisjon Avs/Mot: ***** http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/20876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 20839/2018 | Avdeling: | Tittel: Nabovarsel 201018 Avs/Mot: Ole Borgen http://einnsyn.verdal.kommune.no:80/eInnsynVerdal/RegistryEntry/DocumentDetails/26881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Borgen | Journaldato: 09.11.2018 | Journalnr: 26834/2018 | Avdeling: |