eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/9180
:
Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43
:
Kirstine Karlsaune
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
19950/2019 24.06.2019 Inngående brev Svar fra Innherred renovasjon - 5038/20/43 - Sissel Collins gate 9 INNHERRED RENOVASJON IKS
19341/2019 20.06.2019 Inngående brev Detaljregulering Heimtun - Info om saksbehandling på plankartet Tverrsnitt - Karl Moen
19096/2019 24.06.2019 Utgående brev Melding om planvedtak - Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 Anne-Lise Lerfald m.fl.
15472/2019 22.05.2019 Inngående brev Reviderte bestemmelser - Detaljregulering Heimtun Tverrsnitt AS
14213/2019 10.05.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Heimtun - Sissel Collins gate 9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
13752/2019 08.05.2019 Inngående brev Uttalelse til detaljregulering Sissel Collins gate 9 Innherred Brann og redning
11835/2019 23.04.2019 Utgående brev Anmodning om trekking av innsigelse - Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
11833/2019 16.04.2019 Inngående brev Revidert ROS og bestemmelser - kommentarer til høringsuttalelser - Detaljregulering Heimtun TVERRSNITT AS
9246/2019 28.03.2019 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn av Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
9156/2019 27.03.2019 Inngående brev Uttalelse - reguleringsplan eiendommen Sissel Collins gate 9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
8693/2019 25.03.2019 Utgående brev Innsynskrav fra Ingrid Mikalsen for dokument 28 i saken - svar Ingrid Mikalsen
8691/2019 25.03.2019 Inngående brev Innsynskrav fra Ingrid Mikalsen for dokument 28 i saken Ingrid Mikalsen
8690/2019 25.03.2019 Utgående brev Innsynskrav fra Ingrid Mikalsen for dokument 24 i saken - svar Ingrid Mikalsen
8689/2019 25.03.2019 Inngående brev Innsynskrav fra Ingrid Mikalsen for dokument 24 i saken Ingrid Mikalsen
8687/2019 25.03.2019 Utgående brev Innsynskrav fra Ingrid Mikalsen for dokument 22 i saken - svar Ingrid Mikalsen
8684/2019 25.03.2019 Inngående brev Innsynskrav fra Ingrid Mikalsen for dokument 22 i saken. Ingrid Mikalsen
8631/2019 22.03.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Offentlig ettersyn til detaljregulering av Heimtun på Sissel Collins gate 9 5038/20/43 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
7524/2019 14.03.2019 Inngående brev Offentlig ettersyn - Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 SAMEDIGGI / SAMETINGET
6197/2019 04.03.2019 Inngående brev Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
6071/2019 01.03.2019 Inngående brev Uttalelse til detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gt 9 - 5038/20/43 Halfdan Mikalsen m.fl.
5041/2019 22.02.2019 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 STATENS VEGVESEN
4790/2019 19.02.2019 Inngående brev Offentlig ettersyn - Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 INNHERRED RENOVASJON IKS
4563/2019 20.02.2019 Utgående brev Offentlig ettersyn - Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 ACTA EIENDOM LEVANGER AS m.fl.
4561/2019 15.02.2019 Inngående brev Reviderte plandokumenter iht. KPS-vedtak - Detaljregulering Heimtun Tverrsnitt AS - Karl Moen
2996/2019 30.01.2019 Inngående brev Innspill intern høring - Detaljregulering Heimtun Verdal kommune - Samfunnsplanlegger m.fl.
2952/2019 30.01.2019 Inngående brev Retting av feil i forslag til bestemmelser - Detaljregulering Heimtun Tverrsnitt AS - Karl Moen
2323/2019 24.01.2019 Inngående brev SOSI plandata - Detaljregulering for Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 TVERRSNITT AS
2322/2019 24.01.2019 Inngående brev Retting tegnforklaring plankart - Detaljregulering for Heimtun - Sissel Collins gate 9 - 5038/20/43 TVERRSNITT AS
2089/2019 22.01.2019 Inngående brev Detaljregulering for Heimtun, Sissel Collins gate 9 G/Bnr 20/43 TVERRSNITT AS
2018/2019 21.01.2019 Inngående brev Plandokumenter - Detaljregulering for Heimtun, Sissel Collins gate 9 G/Bnr 20/43 Tverrsnitt AS - Karl Moen
2017/2019 21.01.2019 Inngående brev Plankart og situasjonskart - Detaljregulering for Heimtun, Sissel Collins gate 9 G/Bnr 20/43 Tverrsnitt AS - Karl Moen
1668/2019 17.01.2019 Inngående brev Angående befaring Sissel Collinsgt. 9 - 040119 Jonny Myhre
875/2019 09.01.2019 Inngående brev Svar på intern høring - Detaljregulering for Heimtun, Sissel Collins gate 9 G/Bnr 20/43 Verdal kommune - Miljørådgiver
31495/2018 31.12.2018 Inngående brev Kopi - Kommentarer til svar på merknader datert 221118 - Utvikling av Sissel Collins gate 9 Jonny Myhre
28556/2018 22.11.2018 Inngående brev Detaljregulering for Heimtun, Sissel Collins gate 9 G/Bnr 20/43 Tverrsnitt - Karl Moen
26262/2018 02.11.2018 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan på eiendommen 5038/20/43 Sissel Collins gate 9 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
25792/2018 30.10.2018 Inngående brev NVE sin uttalelse - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Heimtun - 5038/20/43 Sissel Collins gate 9 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
24972/2018 22.10.2018 Inngående brev Acta Eiendom sine merknader til varsel om oppstart av detaljregulering - 5038/20/43 Sissel Collins gate 9 ACTA EIENDOM LEVANGER AS
23792/2018 08.10.2018 Inngående brev Oppstart detaljregulering 5038/20/43 Sissel Collins gate 9 - Heimtun TVERRSNITT AS
23721/2018 10.10.2018 Utgående brev Referat fra oppstartsmøte 021018 - Detaljregulering for Heimtun TVERRSNITT AS
23720/2018 08.10.2018 Inngående brev Annonsetekst - Detaljregulering Heimtun - Sissel Collins gate 9 Tverrsnitt - Karl Moen
23719/2018 08.10.2018 Inngående brev Dokumenter diskutert i oppstartsmøte - Detaljregulering Sissel Collins gate 9 Tverrsnitt - Karl Moen
22821/2018 27.09.2018 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - Detaljregulering Sissel Collins gate 9 TVERRSNITT AS
Versjon:5.1.1