eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/5146
:
Detaljregulering for Nordgata 9 - 11 og 13 - 5038/19/75 m fl
:
Kirstine Karlsaune
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
25640/2020 13.07.2020 Utgående brev Innsynskrav og svar på dettefor dokument 91 i saken Tor Ole Ree
25599/2020 10.07.2020 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn - Tverrstilt parkering i Nordgata - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 Statens vegvesen
25400/2020 08.07.2020 Utgående brev Innsynsforespørsel med svar for dokument 89 i saken fra or Ole Ree Tor Ole Ree
25255/2020 06.07.2020 Inngående brev Merknad til detaljreguleringsplan - Nordgata 9, 11 og 13 ATB AS
25153/2020 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn - Tverrstilt parkering i Nordgata - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 BANE NOR SF
24100/2020 02.07.2020 Utgående brev Svar - Ber om innsyn - dokument 85 i saken - Innspill detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 Innherred
24099/2020 30.06.2020 Inngående brev Ber om innsyn - dokument 85 i saken - Innspill detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 Innherred
23807/2020 26.06.2020 Inngående brev Innspill detaljregulering Nordgata 9,11 og 13 COOP MIDT-NORGE SA
23747/2020 25.06.2020 Inngående brev Uttalelser fra Trafikksikkerhetsutvalget i Verdal kommune Trafikksikkerhetsutvalget Verdal v/Oddvar Govasmark
23660/2020 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 Innherred Renovasjon IKS
21076/2020 18.06.2020 Inngående brev Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - reviderte bestemmelser inkludert om støy Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
18987/2020 22.06.2020 Utgående brev Offentlig ettersyn - Tverrstilt parkering i Nordgata - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 ATB AS m.fl.
16323/2020 19.05.2020 Inngående brev Vurdering av anmodning om å trekke innsigelser - detaljregulering for Nordgata 9 - 11 og 13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
15470/2020 12.05.2020 Inngående brev Tilbakemelding på revidert ROS -analyse Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 BANE NOR SF
13797/2020 27.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 70 i saken Tor Ole Ree
13796/2020 27.04.2020 Inngående brev Ber om innsyn for dokument 70 i saken fra Tor Ole Ree Tor Ole Ree
13763/2020 27.04.2020 Inngående brev Trafikkregistrering Nordgata - Verdal Norconsult
13683/2020 24.04.2020 Inngående brev Regneark mulig arealutnyttelse - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 Bygginvest
13498/2020 23.04.2020 Inngående brev Retting av feil i planbeskrivelse - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 Norconsult
13228/2020 21.04.2020 Inngående brev Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - samlet revidert planmateriale NORCONSULT AS
13214/2020 21.04.2020 Inngående brev Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - revidert planmateriale i word Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
11807/2020 02.04.2020 Inngående brev Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - revidert planbeskrivelse og planbestemmelser til sluttbehandling Norconsult
11496/2020 31.03.2020 Inngående brev Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - plankart i to alternativer - sosifil og pdf NORCONSULT AS
11291/2020 28.04.2020 Utgående brev Anmodning om trekking av innsigelser - Revidert støyutredning og ROS - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
9728/2020 11.03.2020 Inngående brev Detaljregulering Nordgata 9 - 11 og 13 - reviderte plandokumenter NORCONSULT AS
6562/2020 20.02.2020 Inngående brev Spørsmål til ordføreren - Domuskvartalet Sven-Øyvind Bern
31807/2019 30.09.2019 Inngående brev Uttalelse ifb. offentlig ettersyn - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 NTE Nett AS
31633/2019 27.09.2019 Inngående brev Uttalelse ifb. offentlig ettersyn - Detaljregulering Nordgata 9,11 og 13 Innherred Brann og Redning
30014/2019 13.09.2019 Inngående brev Statens vegvesens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m.fl. Statens vegvesen
28711/2019 06.09.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Offentlig ettersyn av detaljregulering for Nordgata 9 11 og 13 19/75 - Verdal kommune Trøndelag fylkeskommune
28601/2019 06.09.2019 Inngående brev Referat fra møte om planovergang i Nordgata - Verdal sentrum - Kommentarer til møtereferatet fra Bane NOR BANE NOR SF
28387/2019 04.09.2019 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse - Detaljregulering for Nordgata 9 - 11 og 13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
27775/2019 30.08.2019 Inngående brev Bane NOR SF - Ettersending av revidert ROS - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 BANE NOR SF
26464/2019 26.08.2019 Utgående brev Ettersending av revidert ROS - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 BANE NOR SF m.fl.
26458/2019 19.08.2019 Inngående brev Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - revidert ROS-analyse - deres ref. 2018/5146 Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
25635/2019 12.08.2019 Inngående brev Kommentarer til planforslag lagt ut på høring - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl Oddfrid Kvernmo
25581/2019 09.08.2019 Inngående brev Merknad til offentlig ettersyn av Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 SELBERG ARKITEKTER AS
25521/2019 09.08.2019 Inngående brev Høringsuttalelse detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl Verdal Høyre ved Oddleiv Aksnes
24984/2019 01.08.2019 Inngående brev Hørings kommentarer til Detalj regulerings plan Nordgata 9, 11 og 13 KMG4 AS ved styreleder Edgard Forbregd
23913/2019 29.07.2019 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl BANE NOR SF
20971/2019 28.06.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring av reguleringsplan - Nordgata 9 - 11 og 13 - 5038/19/75 SAMEDIGGI / SAMETINGET
20281/2019 02.07.2019 Utgående brev Anmodning om revidering av ROS og utsatt høringsfrist - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m fl STIKLESTAD EIENDOM AS
20269/2019 27.06.2019 Utgående brev Det gis utsatt frist for uttalelse - Detaljregulering Nordgata 9 - 11 og 13 Fylkesmannen i Trøndelag m.fl.
20131/2019 25.06.2019 Inngående brev Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 Fylkesmannen - Sæther, Tor
20100/2019 25.06.2019 Inngående brev Anmodning om utsettelse av frist for uttalelse sak Verdal kommune Nordgata 9, 11 og 13 Bane NOR
20074/2019 24.06.2019 Inngående brev Referat fra møte 20. juni 2019 om Nordgata 9, 11 og 13 - Møtes hensikt var informasjon om planforslag utlagt til offentlig ettersyn BANE NOR SF
19355/2019 20.06.2019 Inngående brev Uttalelse - 5038/019/076 - Nordgata 9-13 - Stiklestad Eiendom INNHERRED RENOVASJON IKS
18634/2019 17.06.2019 Inngående brev Ønsket møte om reguleringsplan til offentlig ettersyn for Nordgata 9,11 og 13 BANE NOR SF
17477/2019 06.06.2019 Inngående brev Reguleringsbestemmelser i Word - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 NORCONSULT AS
17365/2019 17.06.2019 Utgående brev Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m.fl. BANE NOR SF m.fl.
15988/2019 24.05.2019 Inngående brev Sosifiler - Reguleringsplan i Nordgata Norconsult - Gauteplass Pål
15950/2019 24.05.2019 Inngående brev Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - Revidert planforslag datert 210519 Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
15288/2019 21.05.2019 Inngående brev Innspill til intern høring - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 Samfunsplanlegger mfl. - Verdal kommune
14802/2019 16.05.2019 Inngående brev Innspill til intern høring - Revidert planforslag Nordgata 9, 11 og 13 Teknisk drift, Verdal kommune
12026/2019 23.04.2019 Inngående brev Arkitektfaglig notat - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 NORCONSULT AS
10848/2019 09.04.2019 Inngående brev SOSI-filer - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 Norconsult - Gauteplass Pål
10847/2019 09.04.2019 Inngående brev Revidert planbeskrivelse Nordgata 9, 11 og 13 Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
10842/2019 09.04.2019 Inngående brev Revidert planforslag Nordgata 9 - 11 og 13 NORCONSULT AS
10590/2019 08.04.2019 Inngående brev SOSI av planforslag - Nordgata 9, 11 og 13 - alternativ 1 og 2 NORCONSULT AS
8028/2019 18.03.2019 Inngående brev Revidert planmateriale Nordgata 9 - 11 og 13 alternativ 1 og 2 Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
7275/2019 13.03.2019 Inngående brev Nordgata 9, 11 og 13 - bestemmelser Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
5323/2019 26.02.2019 Inngående brev Revidert planmateriale Nordgata 9, 11 og 13 - alternativ 1 og 2 NORCONSULT AS
1898/2019 22.01.2019 Utgående brev Melding om avvist planforslag - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 - 5038/19/75 m.fl. Norconsult m.fl.
363/2019 04.01.2019 Inngående brev Revidert planbeskrivelse og bestemmelser for Nordgata NORCONSULT AS
31361/2018 21.12.2018 Inngående brev Innspill intern høring til revidert planmateriale for Nordgata 9, 11 og 13 Verdal Kommune - Virksomhetsleder barnehage
30187/2018 11.12.2018 Inngående brev Innspill intern høring - Komplett planmateriale - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - Del I Teknisk drift Verdal kommune
30186/2018 18.12.2018 Utgående brev Innspill intern høring fra samfunnsplanlegger / folkehelsekoordinator - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 Verdal kommune, Arealforvaltning
28806/2018 27.11.2018 Inngående brev Revidert planmaterialet for Nordgata 9, 11 og 13 NORCONSULT AS
23214/2018 02.10.2018 Inngående brev Komplett planmateriale - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - Del II Norconsult - Sesseng Marthe Mollan
23213/2018 02.10.2018 Inngående brev Komplett planmateriale - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 - Del I NORCONSULT AS
21725/2018 19.09.2018 Inngående brev Tilbakemelding om avstander til jernbanen - Sørgata BANE NOR SF
20589/2018 07.09.2018 Inngående brev Tilbakemelding på nytt forslag til løsning for Sørgata - Detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 BANE NOR SF
13974/2018 14.06.2018 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende nytt forslag - samråd med Bane NOR - detaljregulering Nordgata 9, 11 og 13 BANE NOR SF
11131/2018 16.05.2018 Inngående brev Forhåndsuttalelse til detaljregulering Nordgata 9,11 og 13 BANE NOR SF
9488/2018 02.05.2018 Utgående brev Forhåndsuttalelse i forbindelse med regulering av Nordgata 9, 11 og 13 NORCONSULT AS m.fl.
8379/2018 11.04.2018 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
8275/2018 10.04.2018 Inngående brev Kopi - Fylkeskommunens uttalelse - Varsel om oppstart av detaljregulering for Nordgata 9,11 og 13 - 5038/19/75 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
5535/2018 08.03.2018 Inngående brev Varsel om oppstart av detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 NORCONSULT AS
5528/2018 08.03.2018 Inngående brev SOSI-data med omriss av detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 NORCONSULT AS
5505/2018 08.03.2018 Inngående brev Annonse - kunngjøring av oppstart av planarbeid for Nordgata 9, 11 og 13 NORCONSULT AS
5110/2018 07.03.2018 Utgående brev Verdal kommune bekrefter at det kan igangsettes planarbeid - Detaljregulering for Nordgata 9, 11 og 13 samt ev. Minsaas plass - 5038/19/75 m fl Stiklestad Eiendom - Gunnar Reitan m.fl.
3864/2018 16.02.2018 Inngående brev Grunnlagsmateriale til oppstartsmøte - Nordgata 9, 11 og 13 - Domus kvartalet NORCONSULT AS
1272/2018 19.01.2018 Inngående brev Bestilling av oppstartsmøte for privat planforslag - Nordgata 9,11 og 13 og Minsaas plass NORCONSULT AS
Versjon:5.1.1