eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/4655
:
Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt
:
Kirstine Karlsaune
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
22192/2019 05.07.2019 Utgående brev Forlenget høringsfrist på tredje høring - Endring av detaljregulering Storholmen hyttefelt Færen reinbeitedistrikt
19750/2019 24.06.2019 Utgående brev Svar - Innsynskrav - Sak 2018/4655 journalpost 62 - Revidert planforslag etter høring - Endring Storholmen hyttefelt Geir-Åge Svenning
19742/2019 24.06.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2018/4655 journalpost 62 - Revidert planforslag etter høring - Endring Storholmen hyttefelt Geir-Åge Svenning
19260/2019 20.06.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til reguleringsplanendring - Flytting av hyttetomter og justering p-plass i Storholmen hyttefelt SAMEDIGGI / SAMETINGET
18838/2019 18.06.2019 Inngående brev Uttalelse - Tredje høring - Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - flytting hyttetomt og justering p-plass NTE NETT AS
18649/2019 17.06.2019 Inngående brev Uttalelse - endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - flytting hyttetomt og justering p-plass FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18510/2019 13.06.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Tredje høring for endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - Verdal kommune Trøndelag fylkeskommune
16696/2019 03.06.2019 Inngående brev Ingen merknader til tredje høring - Endring detaljregulering Storholmen hyttefelt Plankonsulent Nord-Trøndelag reinbeiteområde
16393/2019 03.06.2019 Utgående brev Tredje høring - Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - flytting hyttetomt og justering p-plass FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
16367/2019 28.05.2019 Inngående brev Revidert planforslag etter høring - Endring Storholmen hyttefelt Sweco - Stubbe, Bjørn
12346/2019 25.04.2019 Inngående brev Uttalelse til ny høring - Forslag om endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt NTE Nett AS
12191/2019 24.04.2019 Inngående brev Høringsuttalelse - Flytting av hyttetomt Storholmen hyttefelt Ole Kristian Balgaard m.fl.
12187/2019 24.04.2019 Inngående brev Høringsuttalelse angående parkeringsplass f_SPP8 - Endring detaljregulering Storholmen hyttefelt Bjørn Steinsli
12013/2019 23.04.2019 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med flytting av hyttetomt og foreslått ny plassering for Storholmen hyttefelt Reidun K Kvelstad Hallem m.fl.
11999/2019 23.04.2019 Inngående brev Uttalelse til forslag om endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt Nina Merete Bakkan
11417/2019 12.04.2019 Inngående brev Uttalelse til forslag om endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - Verdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
11013/2019 09.04.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse - Ny høring av reguleringsplan Storholmen hyttefelt - Verdal kommune Trøndelag fylkeskommune
10148/2019 05.04.2019 Utgående brev Revidert notat om vurdering av naturmangfold - Forslag om endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt Fylkesmannen i Trøndelag
10146/2019 03.04.2019 Inngående brev Storholmen hyttefelt - revidert notat om vurdering av naturmangfold Sweco - Skei, Jørgen
9752/2019 02.04.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til endringsforslag - Detaljregulering for Storholmen hyttefelt Samediggi/Sametinget
9674/2019 01.04.2019 Inngående brev Mindre reguleringsendring på Storholmen hyttefelt Verdal kommune Plankonsulent Nord-Trøndelag reinbeiteområde
9167/2019 27.03.2019 Inngående brev Flytting av hyttetomt bfr 189 på storholmen Jonny Sende
8256/2019 22.03.2019 Utgående brev Ny høring - Forslag om endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - forslaget er bl.a. supplert med flytting av to hyttetomter Anita Eidissen m.fl.
6807/2019 08.03.2019 Inngående brev Plankart med rettet revisjonsdato - Søknad om planendring Storholmen hyttefelt Sweco - Stubbe, Bjørn
6758/2019 08.03.2019 Inngående brev Søknad om planendring Storholmen hyttefelt Sweco - Stubbe, Bjørn
6745/2019 08.03.2019 Inngående brev Begrunnelse for foreslått flytting av hyttetomter - Storholmen hyttefelt Sweco - Stubbe, Bjørn
6383/2019 05.03.2019 Inngående brev Reviderte plandokumenter - Detaljregulering Storholmen hyttefelt SWECO NORGE AS
6306/2019 05.03.2019 Inngående brev Reviderte plandokumenter - Detaljregulering Storholmen hyttefelt Sweco - Stubbe, Bjørn
4255/2019 13.02.2019 Utgående brev Innsynskrav for dokument 40 i saken fra Geir-Åge Svenning - svar Geir-Åge Svenning
4254/2019 13.02.2019 Inngående brev Innsynskrav for dokument 40 i saken fra Geir-Åge Svenning Geir-Åge Svenning
28315/2018 21.11.2018 Inngående brev Om endring av planen i forhold til naturmangfold - Planendring Storholmen hyttefelt Sweco - Bakkan, Stine
27038/2018 09.11.2018 Inngående brev Notat om naturmangfold samt plankart - Planendring Storholmen hyttefelt Sweco - Bakkan, Stine
19526/2018 28.08.2018 Inngående brev Uttalelse - endring av detaljregulering Storholmen hyttefelt - veg og parkering FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18056/2018 15.08.2018 Utgående brev Svar på spørsmål ifb. høring pr. e-post - Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering - Uttalelsesfrist 10.08.2018 Rolf Haugan
18055/2018 13.08.2018 Inngående brev Høring pr. e-post. Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering. Uttalelsesfrist 10.08.2018. Rolf Haugan
18008/2018 13.08.2018 Inngående brev Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering Anita Eidissen
17877/2018 09.08.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - Reguleringsendring for Storholmen hyttefelt SAMEDIGGI / SAMETINGET
17625/2018 08.08.2018 Utgående brev Fylkesmannen gis forlenget høringsfrist til 010918 - Endring Storholmen hyttefelt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
17279/2018 24.07.2018 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
16856/2018 18.07.2018 Inngående brev Endring Storholmen hyttefelt - ønske om forlenget frist til 010918 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
16440/2018 10.07.2018 Utgående brev Høring per e-post - Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering FNF - Forum for natur- og friluftsliv m.fl.
15626/2018 27.06.2018 Inngående brev Nytt plankart søknad om endring - Detaljregulering for Storholmen hyttefelt SWECO NORGE AS
15625/2018 27.06.2018 Inngående brev Ny søknadstekst og bestemmelser søknad om endring - Detaljregulering Storholmen hyttefelt SWECO NORGE AS
15624/2018 27.06.2018 Inngående brev Nytt plankart søknad om endring - Detaljregulering for Storholmen hyttefelt SWECO NORGE AS
14562/2018 10.07.2018 Utgående brev Høring - Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - veg og parkering Anita Eidissen m.fl.
14446/2018 19.06.2018 Inngående brev Nye plandokumenter - Søknad om endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt Sweco
14445/2018 19.06.2018 Inngående brev SOSI-fil, nytt plankart og bestemmelser - Søknad om endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt Sweco - Bakkan Stine Liaklev
14145/2018 15.06.2018 Inngående brev Søknad om planendring - Detaljregulering for Storholmen hyttefelt Sweco - Bakkan Stine Liaklev
11678/2018 31.05.2018 Utgående brev Melding om planvedtak - Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt Anita Eidissen m.fl.
11088/2018 15.05.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse - Høring - Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - flytting av to hyttetomter - endring av mønehøyde og takvinkel - 5038/234/1 SAMEDIGGI / SAMETINGET
10737/2018 11.05.2018 Inngående brev Uttalelse - endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
9390/2018 02.05.2018 Utgående brev Svar angående høring av forslag til endring av detaljregulering av Storholmen hyttefelt - Fylkesmannen i Trøndelag gis utsatt høringsfrist til 9. mai 2018 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
9314/2018 24.04.2018 Inngående brev Angående høring av detaljregulering av Storholmen hyttefelt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
8992/2018 19.04.2018 Inngående brev Uttalelse til endring av detaljregulering for Storholmen Hyttefelt - Flytting av to hyttetomter og endring av mønehøyde og takvinkel TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
8893/2018 18.04.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - flytting av to hyttetomter, endring av mønehøyde og takvinkel. Statskog - Røst Knut
8075/2018 16.04.2018 Utgående brev Høring - Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - flytting av to hyttetomter, endring av mønehøyde og takvinkel Arvid Engløkk m.fl.
7739/2018 04.04.2018 Inngående brev Søknad om endring av detaljregulering Storholmen hyttefelt - reviderte plandokumenter Sweco - Stubbe Bjørn
7330/2018 23.03.2018 Inngående brev Storholmen - flytting hyttetomter - ny skisse tomt 10 - SOSI ny tomteplassering - svar på spørsmål SWECO NORGE AS
6739/2018 21.03.2018 Inngående brev Storholmen - flytting hyttetomter Sweco - Stubbe Bjørn
5618/2018 08.03.2018 Inngående brev Storholmen hyttefelt - mindre endring QPS AS
5580/2018 12.03.2018 Utgående brev Storholmen hyttefelt - mindre endring Stubbe Bjørn
3271/2018 12.02.2018 Utgående brev Endring av detaljregulering for Storholmen hyttefelt - Bekreftelse vedrørende igangsetting av planarbeid for Storholmen hyttefelt Arvid Engløkk m.fl.
3269/2018 08.02.2018 Inngående brev Storholmen - anmodning om melding om oppstart Sweco - Stubbe Bjørn
3268/2018 06.12.2017 Inngående brev Forslag til referat - oppstartsmøte Storholmen hyttefelt - ny adkomstveg etc Verdal Kommune - Kvernmo, Håvard
3267/2018 26.11.2017 Inngående brev E-post - Bekreftelse på invitasjon til oppstartsmøte Qpsas - Arvid Engløkk
3266/2018 26.11.2017 Utgående brev E-post: Invitasjon til forhåndskonferanse Odin Granheim
3265/2018 12.11.2017 Inngående brev Anmodning om oppstartsmøte - flytting av veger - Storholmen QPS AS
3263/2018 09.11.2017 Inngående brev Storholmen hyttefelt - søknad om mindre reguleringsendring SWECO NORGE AS
Versjon:5.1.1