eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/4651
:
Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune
:
Fatima Almanea
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
28852/2018 30.11.2018 Utgående brev Orientering angående lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune Rune Tronsmo Olsen m.fl.
28071/2018 19.11.2018 Inngående brev Referat - Møte med reindriftsinteressene om snøscooterløype i Verdal kommune VERDAL KOMMUNE
26786/2018 07.11.2018 Inngående brev Scooterløype Vera - Sandvika Verdal kommune
26451/2018 05.11.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av scooterløype - Egil O Sisselvold Egil O Sisselvold
25281/2018 24.10.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av scooterløype - Håvard Egil Haldorsen Håvard Egil Haldorsen
23434/2018 04.10.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av scooterløype - Arve Haldorsen Arve Haldorsen
23271/2018 02.10.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av scooterløype - May Helga Haldorsen Leine May Helga Haldorsen Leine
20882/2018 13.09.2018 Utgående brev Purring på grunneieravtale i forbindelse med lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune May Helga Haldorsen Leine
20880/2018 13.09.2018 Utgående brev Purring på grunneieravtale i forbindelse med lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune Håvard Egil Haldorsen
20879/2018 13.09.2018 Utgående brev Purring på grunneieravtale i forbindelse med lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune Arve Gunnar Haldorsen
20878/2018 13.09.2018 Utgående brev Purring på grunneieravtale i forbindelse med lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune Egil Otto Sisselvold
15586/2018 27.06.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av scooterløype - Rune Tronsmo Olsen Rune Tronsmo Olsen
14423/2018 21.06.2018 Utgående brev Vedrørende grunneieravtaler i forbindelse med lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune Egil Otto Sisselvold m.fl.
11076/2018 15.05.2018 Inngående brev Forslag til avtale AS VÆRDALSBRUKET
11063/2018 15.05.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av snøscooterløype mellom Verdal kommune og AS Værdalsbruket AS VÆRDALSBRUKET
10807/2018 11.05.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av scooterløype - Grethe Lillian Lustad Grethe Lillian Lustad
10499/2018 08.05.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av scooterløype - Svein Atle Haldorsen Svein Atle Haldorsen
9743/2018 02.05.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av scooterløype - Tove Anette Valstad Tove Anette Valstad
9296/2018 24.04.2018 Inngående brev Signert avtale om utredning og bruk av scooterløype - Svein Atle Haldorsen Svein Atle Haldorsen
9282/2018 26.04.2018 Utgående brev Revidert forslag til grunneieravtale - Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune Arve Gunnar Haldorsen m.fl.
8586/2018 12.04.2018 Inngående brev Snøscooterløype - Parkeringsplass Statskog - Røst Knut
8564/2018 17.04.2018 Utgående brev Grunneieravtale - Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune STATSKOG SF m.fl.
8560/2018 12.04.2018 Inngående brev Vedrørende grunneieravtale - parkering Verdal Fjellstyre
7550/2018 03.04.2018 Inngående brev Snøscooterløyer i Verdal kommune - fv. 6900 (tidl. 160) Vera - forslag til alternativ rute ved Vera samfunnshus og Strådøla STATENS VEGVESEN
7235/2018 22.03.2018 Inngående brev Forslag til avtale Verdalsbruket - Rune Gudding
7234/2018 22.03.2018 Inngående brev Forslag til avtale Verdalsbruket - Rune Gudding
7233/2018 22.03.2018 Inngående brev Flytting av trase - snøscooterløype i Verdal Verdal Kommune - Indahl, Liv Elsa Leirvik m.fl.
7232/2018 22.03.2018 Inngående brev Kart skuterløyper Fylkesmannen - Lorentsen, Øystein
7231/2018 22.03.2018 Inngående brev Kart skuterløyper Verdal Kommune - Roksvåg, Alf
6736/2018 21.03.2018 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse - Flytting av trase - snøscooterløype i Verdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
4637/2018 27.02.2018 Inngående brev Høringskommentarer – Midlertidig forskrift – etablering av snøscooterløyper fornøyelseskjøring i Verdal kommune Toril Utvik
4493/2018 26.02.2018 Inngående brev Merknad til vedtak om etablering av forsøksordning med snøskuterløyper i Verdal sak PS 88/17 FNF-Nett - Marius Nilsen
4361/2018 27.02.2018 Utgående brev Snøscooterløyper i Verdal - parkering ved Vera samfunnshus og kjøring langs fv.160 Ola Belsås
2010/2018 29.01.2018 Inngående brev Uttalelse fra Feren reinbeitedistrikt - Ny høring og offentlig ettersyn - Midlertidig forskrift - etablering av snøscooterløyper fornøyelseskjøring i Verdal kommune Feren reinbeitedistrikt v/Nils Sigvard Danielsen
1939/2018 26.01.2018 Inngående brev Feren reinbeitedistrikt - vinterbeite FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
1652/2018 24.01.2018 Inngående brev Uttalelse til andregangs høring snøscooterløyper i Verdal - Inns hytteforening Kis Tove Berntsen
1613/2018 24.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse angående forsøksordning med etablering av snøscooterløyper i Verdal kommune VARGHIET CARAVANFORENING
1609/2018 24.01.2018 Inngående brev Høringssvar fra Verdal snøscooterklubb om Midlertidig forskrift for kommunalt snøscooterløype Ole Gunnar Hallager
1577/2018 23.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse fra næringslivet i Verdal - GE Motor AS - Maskin og Motor AS - Verdal Båt Scooter & MC AS - Snøscooterløype til fornøyelseskjøring GE MOTOR AS m.fl.
1480/2018 04.12.2017 Inngående brev Ønske om annonse Innherred - Sissel Green
1475/2018 30.01.2018 Utgående brev Utsatt høringsfrist - Lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper til fornøyelseskjøring i Verdal kommune Feren reinbeitedistrikt m.fl.
1338/2018 22.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - snøscooterløype Arild Wold
1315/2018 22.01.2018 Inngående brev Evaluering løypenett Namsskogan Kommune Tor Ove Nesset
1310/2018 22.01.2018 Inngående brev Evaluering løypenett Grane kommune Tor Ove Nesset
1277/2018 19.01.2018 Inngående brev NVE sine kommentarer - Midlertidig forskrift vedr etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune til høring NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
1179/2018 19.01.2018 Inngående brev Vedrørende klage - Snøscooterløyper i Verdal kommune - melding om at klagen legges i bero Kis Tove Berntsen
989/2018 17.01.2018 Inngående brev Uttalelse til forslag til forskrift for rekreasjonsløype for snøskuter i Verdal FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
984/2018 17.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse prøveordning scooterløype Verdal Hytteeiere, grunneiere og private som ønsker økt mangfold og utvikling i naturen v/Tor Ove Nesset
523/2018 11.01.2018 Inngående brev Sameiet Strokkvollbu - Høringskommentarer – Midlertidig forskrift – etablering av snøscooterløyper fornøyelseskjøring i Verdal kommune Sameiet Strokkvollbu v/Toril Utvik
506/2018 11.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Midlertidig forskrift - Etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune Sametinget
381/2018 10.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - kommunalt forslag til snøscooterløype Odd Erik Green
380/2018 10.01.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Midlertidig forskrift - etablering av snøscooterløyper fornøyelseskjøring i Verdal kommune Dulles Trafikkskole AS
Versjon:5.1.1