eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/4304
:
Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi
:
Kirstine Karlsaune
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
41804/2019 10.12.2019 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd og deponi FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
38034/2019 08.11.2019 Inngående brev Sametingets uttalelse til ny høring - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi SAMEDIGGI / SAMETINGET
37831/2019 12.11.2019 Utgående brev Spørsmål om eventuell framtidig grunnrenteskatt for naturinngrep / uttak av mineralressurser - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
37700/2019 06.11.2019 Inngående brev SOSI plandata - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi - sosi-fil Multiconsult
37164/2019 01.11.2019 Inngående brev Revidert planbeskrivelse - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Multiconsult
37161/2019 01.11.2019 Inngående brev Reviderte plandokumenter iht. UPS-sak 5/19 - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Multiconsult
36859/2019 06.11.2019 Utgående brev Nytt offentlig ettersyn - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Audhild Synnøve Slapgård m.fl.
35840/2019 23.10.2019 Inngående brev Verdalskalk og Norcem - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Gunnar Gustad
31811/2019 30.09.2019 Inngående brev Signert innspill til reguleringsplan - Tromsdalen kalkbrudd Nils Georg Leirset
31728/2019 30.09.2019 Inngående brev Etapper - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Franzefoss Minerals AS
31411/2019 26.09.2019 Inngående brev Anmerkning - innspill til Reguleringsplan for Tromsdalen kalkdagbrudd Nils Georg Leirset
25066/2019 05.08.2019 Inngående brev Svar på spørsmål revidert planforslag Tromsdalen kalkbrudd og deponi Franzefoss Minerals AS
18324/2019 13.06.2019 Utgående brev Innsynskrav fra Gunnar Gustad for dokument 88 i saken - svar Gunnar Gustad
18323/2019 13.06.2019 Inngående brev Innsynskrav fra Gunnar Gustad for dokument 88 i saken Gunnar Gustad
15294/2019 21.05.2019 Inngående brev Framdrift reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd og deponi - rekker ikke junimøtet Verdalskalk - Håkon Mork
14533/2019 14.05.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd og deponi - Planbeskrivelse med endringer 25.04.19 markert med purpur Multiconsult
13800/2019 08.05.2019 Inngående brev Innspill til detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Verdal kommune - Rådgiver i Kulturtjenesten
12776/2019 30.04.2019 Inngående brev Reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd og deponi - oversending av revidert planforslag Multiconsult
4539/2019 15.02.2019 Utgående brev Innsynskrav for dokument 78 i saken fra Gunnar Gustad - svar Gunnar Gustad
4538/2019 15.02.2019 Inngående brev Innsynskrav for dokument 78 i saken fra Gunnar Gustad Gunnar Gustad
2628/2019 28.01.2019 Utgående brev Innsynskrav for dokument 79 i saken fra Liv Øverås - svar Liv Øverås
2627/2019 28.01.2019 Inngående brev Innsynskrav for dokument 79 i saken fra Liv Øverås Liv Øverås
2275/2019 23.01.2019 Inngående brev Innspill til behandling av reguleringsplan for Tromsdalen VERDALSKALK AS
1207/2019 14.01.2019 Inngående brev Kommentarer til saksfremlegg til sluttbehandling av detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd og deponi Verdalskalk
30857/2018 17.12.2018 Inngående brev Skrivefeil rettet i plankart - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Multiconsult
28658/2018 26.11.2018 Inngående brev Uttalelse - begrenset høring reguleringsplan for Tromsdalen Øyvind Leirset m.fl.
28177/2018 20.11.2018 Inngående brev Reguleringsplan Tromsdalen - Feil påstand i saksframlegg KPS-sak 95/18 Nils Georg Leirset
28176/2018 20.11.2018 Inngående brev Begrenset høring Tromsdalen - Positiv til søknad om utsatt frist VERDALSKALK AS
28170/2018 21.11.2018 Utgående brev Det gis utsatt frist til 261118 - Begrenset høring Tromsdalen Gerd Kirsten Leirset
28169/2018 20.11.2018 Inngående brev Begrenset høring Tromsdalen - Søknad om utsatt frist til 26.11.2018 Gerd Kirsten Leirset
28168/2018 20.11.2018 Inngående brev Tromsdalen - uttaksvolum versus transportvolum VERDALSKALK AS
28167/2018 21.11.2018 Utgående brev Det gis utsatt høringsfrist til 191118 - Begrenset høring Tromsdalen Øyvind Leirset
28166/2018 20.11.2018 Inngående brev Anmodning om utsatt høringsfrist til 191118 - Begrenset høring Tromsdalen Øyvind Leirset
27239/2018 13.11.2018 Inngående brev Reguleringsplan Tromsdalen kalkbrudd og deponi - revidert planbeskrivelse og plankart Multiconsult
26929/2018 08.11.2018 Inngående brev Uttalelse på vegne av Nils Georg Leirset og Liv Øverås - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS
26889/2018 08.11.2018 Inngående brev Kommentarer til høringsuttalelser - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Verdalskalk - Håkon Mork
26830/2018 07.11.2018 Inngående brev Fylkesmannens uttalelse til begrenset høring - Detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd og deponi FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
26441/2018 05.11.2018 Inngående brev Verdalskalk sin høringsuttalelse til begrenset høring VERDALSKALK AS
26429/2018 05.11.2018 Inngående brev Uttalelse til begrenset høring detaljregulering for Tromsdalen Kalkbrudd og deponi - Frist 051118 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
26374/2018 02.11.2018 Inngående brev NVE sin uttalelse - Begrenset høring - Detaljreguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd og deponi NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
25575/2018 26.10.2018 Inngående brev Uttalelse til begrenset høring - reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
25094/2018 23.10.2018 Inngående brev Kommentar til høringsuttalelser - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Verdalskalk - Håkon Mork
25052/2018 22.10.2018 Inngående brev Dokumenter knyttet til henvendelser fra Naturvernforbundet og Leirset i forbindelse med planarbeid Tromsdal KONSEK TRØNDELAG IKS
24581/2018 17.10.2018 Inngående brev Innsigelse imøtekommet med bestemmelse - Angående fylkesmannens innsigelse til detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
24532/2018 23.10.2018 Utgående brev Begrenset høring - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi Multiconsult - Sissel Enodd m.fl.
23848/2018 09.10.2018 Inngående brev Uttalelse fra Landbruk - Ingen merknader til flytting av våningshus Tromsdalen gård Verdal Kommune - Landbruk
20539/2018 07.09.2018 Inngående brev Kommentarer og nye spørsmål - Detaljregulering Tromsdalen kalkdagbrudd og deponi Nils Georg Leirset
20342/2018 05.09.2018 Inngående brev Offentlig ettersyn reguleringsplan Tromsdalen kalkdagbrudd - merknader på vegne av Nils Georg Leirset og Liv Øverås ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS
20108/2018 04.09.2018 Inngående brev Uttalelse til reguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd og deponi STATENS VEGVESEN
20107/2018 04.09.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljregulering Tromsdal Øyvind Leirset
19917/2018 31.08.2018 Inngående brev Uttalelse - Reguleringsplan Tromsdalen Kalkdagbrudd - Utlegging til offentlig ettersyn Nils Georg Leirset m.fl.
19872/2018 31.08.2018 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd + deponi FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
19738/2018 29.08.2018 Inngående brev Uttalelse - detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
19732/2018 29.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd AS VÆRDALSBRUKET
19681/2018 29.08.2018 Inngående brev Uttalelse - Detaljregulering Tromsdalen kalkdagbrudd + deponi Nils Georg Leirset
19667/2018 29.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi VERDALSKALK AS
19643/2018 29.08.2018 Inngående brev Uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Tromsdalen kalkbrudd + deponi NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
19639/2018 29.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan for Tromsdalen NORCEM AS
19297/2018 27.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd - Naturvernforbundet NATURVERNFORBUNDET I VERDAL
18718/2018 21.08.2018 Inngående brev Uttalelse til sak 2018/4304 - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi Barn og unges representant i plansaker
18480/2018 17.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse til reguleringsplan for Tromsdalen Ståle Rotmo Innhaug
18474/2018 17.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Detaljregulering av Tromsdalen kalkbrudd + deponi Svein Ordin Vasstveit
18412/2018 17.08.2018 Inngående brev Uttalelse - Reguleringsplan for Tromsdalen Rolf P Ingvaldsen
18232/2018 15.08.2018 Inngående brev Ny utskrift - Plankart - Tromsdalen Kalkbrudd på grunnen 180814 Multiconsult
18219/2018 17.08.2018 Utgående brev Utsettelse av høringsfrist - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi AS VÆRDALSBRUKET m.fl.
18211/2018 16.08.2018 Utgående brev Fylkeskommunen gis utsatt høringsfrist - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
18210/2018 14.08.2018 Inngående brev Anmodning om utsatt høringsfrist - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi - TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
18023/2018 13.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Reguleringsplan Tromsdalen kalkbrudd + deponi Elisabeth Scheflo
18018/2018 13.08.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd Odin Kvernmo
17894/2018 09.08.2018 Inngående brev Detaljreguleringsplan Tromsdalen kalkbrudd og deponi - Høring - Spørsmål Nils Georg Leirset
17864/2018 15.08.2018 Utgående brev Svar på spørsmål - Detaljregulering Tromsdalen kalkdagbrudd og deponi Nils Georg Leirset
17655/2018 07.08.2018 Inngående brev Detaljregulering Tromsdalen kalkdagbrudd og deponi - Høring - Spørsmål / kommentarer Nils Georg Leirset
16362/2018 05.07.2018 Inngående brev DMF sin uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Tromsdalen kalkbrudd og deponi DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD
15594/2018 27.06.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi SAMEDIGGI / SAMETINGET
15593/2018 27.06.2018 Inngående brev Sametingets uttalelse til høring - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi SAMEDIGGI / SAMETINGET
15496/2018 26.06.2018 Inngående brev NTE Nett AS - uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd NTE NETT AS
15034/2018 22.06.2018 Inngående brev Trøndelag Idrettskrets sin uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi TRØNDELAG IDRETTSKRETS
14332/2018 21.06.2018 Utgående brev Retting av feil - Offentlig ettersyn - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi Anne Karin Bengtsen m.fl.
14331/2018 20.06.2018 Utgående brev Retting av feil - Offentlig ettersyn - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
14147/2018 15.06.2018 Inngående brev Høringsuttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljregulering - Tromsdalen kalkbrudd - Deponi Statnett - Rune Garberg
14011/2018 15.06.2018 Inngående brev Angående registrert fester Nycomed Kapital AS av 5038/254/3/1 AS VÆRDALSBRUKET
13558/2018 12.06.2018 Inngående brev Revidert SOSI på grunnen iht. KPS-vedtak - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi Multiconsult - Sissel Enodd
13199/2018 21.06.2018 Utgående brev Offentlig ettersyn - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi Nils Georg Leirset m.fl.
13129/2018 19.06.2018 Utgående brev Offentlig ettersyn - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd + deponi Norcem - Per Brevik m.fl.
12985/2018 06.06.2018 Inngående brev Plandokumenter revidert iht. KPS-vedtak - Tromsdalen kalkbrudd + deponi Multiconsult - Sissel Enodd
10831/2018 11.05.2018 Inngående brev Svar fra SINTEF angående kalktransport Tromsdalen Verdalskalk - Håkon Mork
9680/2018 30.04.2018 Inngående brev Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd - Brev vedrørende endring i volumbestemmelser Verdalskalk AS - Geir Olav Jensen
8973/2018 19.04.2018 Inngående brev Rekkefølgebestemmelse ved utvidelse av kalkbrudd i Tromsdalen - Verdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
8588/2018 12.04.2018 Inngående brev Kopi - Rekkefølgebestemmelse ved utvidelse av kalkbrudd i Tromsdalen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
7237/2018 26.03.2018 Utgående brev Svar på ønske om utsatt førstegangsbehandling - Ønsket imøtekommes - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd Verdalskalk AS
7230/2018 22.03.2018 Inngående brev Ønske om utsatt førstegangsbehandling - Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd Verdalskalk AS
2607/2018 02.02.2018 Utgående brev Anmodning om avklaring angående rekkefølgebestemmelse jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET m.fl.
Versjon:5.1.1