eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/4302
:
Helsebygg Verdal Tiltak 141301
:
Oddvar Govasmark
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
22237/2019 03.07.2019 Inngående brev Midlertidig svar - forespørsel - investeringstilskudd - Verdal bo- og behandlingssenter Husbanken
14649/2019 20.05.2019 Utgående brev Referat fra referansegruppemøtet 130519 Medlemmene i referansegruppemøtet
14271/2019 15.05.2019 Utgående brev Helsebygg Verdal Tiltak 141301 - samarbeid om energiløsning Trøndelag fylkeskommune, eiendomsavdelingen
13199/2019 16.05.2019 Utgående brev Invitasjon til oppstart brukermedvirkningsprosess Verdal Bo- og behandlingssenter - presentasjon av prosjektet Adresseliste
13195/2019 16.05.2019 Utgående brev Innkalling til referansegruppemøte 130519 på kommunestyresalen i Verdal Rådhus Trine Reitan m.fl.
6205/2019 04.03.2019 Utgående brev Innsynskrav for dokument 135 i saken fra Stein Aamdal - svar Stein Aamdal
6204/2019 04.03.2019 Inngående brev Innsynskrav for dokument 135 i saken fra Stein Aamdal Stein Aamdal
5242/2019 25.02.2019 Inngående brev 250219 Tredjepartskontroll Verdal Helsehus GEO SWECO NORGE AS
4935/2019 21.02.2019 Inngående brev Faktura 427 Oslo - Siri Bakken
4931/2019 21.02.2019 Inngående brev Midlertidig svar - forespørsel - investeringstilskudd - Verdal bo- og behandlingssenter HUSBANKEN
4816/2019 19.02.2019 Utgående brev Innsynskrav for dokument 131 i saken fra Arild K. Pedersen - svar Arild K. Pedersen
4814/2019 19.02.2019 Inngående brev Innsynskrav for dokument 131 i saken fra Arild K. Pedersen Arild K. Pedersen
4746/2019 18.02.2019 Inngående brev Faktura 427 OSLO WORKS AS
4526/2019 15.02.2019 Inngående brev Sweco Oppdragsbekreftelse 3-parts kontroll geoteknikk Verdal helsehus Sweco - Sellæg, Torbjørn
2753/2019 30.01.2019 Utgående brev Pressemelding - valg av entreprenør Innherred v/Tor Ole Ree m.fl.
2620/2019 30.01.2019 Utgående brev Verdal bo og behandlingssenter - valg av entreprenør Tilbyderne
2583/2019 29.01.2019 Utgående brev Referat fra møte med Husbanken 22.01.19 Husbanken v/Randi Selseth
1103/2019 11.01.2019 Inngående brev Bekreftelse - 2018/4302 - Verdal bo og behandlingssenter Oddvar Govasmark
1102/2019 11.01.2019 Inngående brev Bekreftelse - 2018/4302 - Verdal bo og behandlingssenter Oddvar Govasmark
1007/2019 15.01.2019 Utgående brev Aksept konferansepakke SNK 11. og 12.februar 2019 SNK v/Grethe Lyngås
30420/2018 13.12.2018 Inngående brev Geoteknisk datarapport for nytt helsehus Verdal NORCONSULT AS
30415/2018 13.12.2018 Inngående brev Geoteknisk datarapport for nytt helsehus Verdal NORCONSULT AS
29970/2018 10.12.2018 Inngående brev Bekreftelse - "2018/4302 - Verdal bo og behandlingssenter" Visma
29969/2018 10.12.2018 Inngående brev Bekreftelse - Konkurransegrunnlag for pågående anskaffelse "2018/4302 - Verdal bo og behandlingssenter" Visma
29134/2018 04.12.2018 Utgående brev Verdal bo og behandlingssenter - prekvalifisering Røstad Entreprenør AS
28642/2018 23.11.2018 Inngående brev Verdal bo og behandlingssenter Røstad Entreprenør AS
28369/2018 21.11.2018 Inngående brev Signert avtale om støyutredning Norconsult AS
28139/2018 20.11.2018 Inngående brev Anskaffelsesprotokoll - støyberegning Teknisk drift
28138/2018 22.11.2018 Utgående brev Støyvurdering i reguleringsplanen Gauteplass Pål
27772/2018 15.11.2018 Inngående brev Nytt helsehus Verdal - Grunnundersøkelser Norconsult
26016/2018 31.10.2018 Inngående brev Anskaffelse av geoteknisk undersøkelser protokoll Oddvar Govasmark
25101/2018 23.10.2018 Utgående brev Forespørsel om tilbud på geoteknisk grunnundersøkelser Multiconsult
25099/2018 23.10.2018 Utgående brev Forespørsel om tilbud på geoteknisk grunnundersøkelser Rambøll
25096/2018 25.10.2018 Utgående brev Nytt helsebygg Verdal - Tilbud på grunnundersøkelser Aune Kristian
23288/2018 02.10.2018 Inngående brev Planlagt helsebygg - flom Nve - Eggen Ida
22509/2018 26.09.2018 Inngående brev Avklaring tomt Verdal vgs - nytt helsehus TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
22003/2018 21.09.2018 Inngående brev Fritak fra T-romsplikten DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
21674/2018 09.05.2019 Utgående brev Forespørsel om svar - Nytt helsebygg Verdal kommune - søknad om fritak for bygging av tilfluktsrom Nord Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt
21382/2018 17.09.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal, referat fra samspillsgruppemøtet 04.09.2018 NB - møtet den 18.09 avlyses OSLO WORKS AS
21381/2018 17.09.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal, referat fra samspillsgruppemøtet 04.09.2018 NB - møtet den 18.09 avlyses OSLO WORKS AS
20825/2018 10.09.2018 Utgående brev Angående vedtak under sak 2 i Eldrerådets møte 030918 Haugdal, Anne Kari
20016/2018 03.09.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat fra møtet 240818 - innkalling til møte den 040918 Oslo - Siri Bakken
19324/2018 29.08.2018 Utgående brev Forespørsel om svar - Nytt helsebygg Verdal kommune - søknad om fritak for bygging av tilfluktsrom Nord Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt
19231/2018 24.08.2018 Inngående brev Råd 23.08.2018 Stein Aamdal
18625/2018 21.08.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 070818 OSLO WORKS AS
17818/2018 14.08.2018 Utgående brev Referat fra referansegruppemøte 050618 Trine Reitan m.fl.
17426/2018 28.07.2018 Inngående brev Gruppeoppgave ressursgruppe Inger Marie Skreden Valstad
17425/2018 28.07.2018 Inngående brev Innspill fra referansegruppen Mildrid Kjenstad Holst
17408/2018 31.07.2018 Utgående brev Innkalling til møte i referansegruppa 230818 Trine Reitan m.fl.
15855/2018 28.06.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 190618 OSLO WORKS AS
15573/2018 11.09.2018 Utgående brev Helsebygg Verdal - tomt for det nye helsebygget Verdal Pensjonistlag v/ Inger Marie Skreden Valstad
15020/2018 26.06.2018 Utgående brev Forespørsel om svar på søknad om fritak for bygging av tilfluktsrom Nord Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt
14669/2018 21.06.2018 Inngående brev Notat modell for samspillskonkurranse Oslo - Siri Bakken
14139/2018 15.06.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 050618 Oslo - Siri Bakken
13353/2018 12.06.2018 Utgående brev Samarbeid Verdal videregående skole og Verdal kommune - Helsebygg Trøndelag Fylkeskommune m.fl.
12614/2018 04.06.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - Typisk Avdeling og Nærhetsdiagram per 01.06.18 OSLO WORKS AS
12613/2018 04.06.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal, referat møte i Samspillsgruppa 22.05.2018 Oslo - Siri Bakken
11983/2018 01.06.2018 Utgående brev Innkalling til referansegruppemøte 5.juni 2018 Trine Reitan m.fl.
11622/2018 29.05.2018 Utgående brev Referat fra referansegruppemøte 8.mai 2018 Trine Reitan m.fl.
11354/2018 22.05.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 080518 Oslo - Siri Bakken
11215/2018 18.05.2018 Inngående brev Faktagrunnlag - 110518 Verdal kommune
11214/2018 18.05.2018 Inngående brev Omsorgsboliger og / eller institusjonsplasser - likheter - ulikheter - fordeler - ulemper Verdal kommune
11124/2018 16.05.2018 Inngående brev Innspill fra Verdal pensjonistlag - tomt for det nye helsebygget VERDAL PENSJONISTLAG
10835/2018 13.05.2018 Inngående brev Innspill og råd helsebygg - 4 pensjonistlag Verdal Pensjonistlag m.fl.
10779/2018 11.05.2018 Inngående brev Innspill til helsebygg Mildrid Kjenstad Holst
10485/2018 08.05.2018 Inngående brev Utkast innholdsfortegnelse bok 2 Oslo - Siri Bakken
10396/2018 07.05.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 240418 OSLO WORKS AS
10300/2018 04.05.2018 Inngående brev Leie av lokale ved Turnéteatret i Trøndelag Turneteatret - Stian Johannessen
9813/2018 03.05.2018 Inngående brev Svar fra pensjonistforeningene - deltagelse i referansegruppa Pensjonistforeningene/lagene i Verdal
9801/2018 02.05.2018 Inngående brev Faktaark - befolkningsframskriving 2016-2040 Verdal Kommune - Sandsaunet, Per Tore
9798/2018 04.05.2018 Utgående brev Innkalling til møte i referansegruppa nytt helsebygg Verdal 080518 Trine Reitan m.fl.
9563/2018 30.04.2018 Inngående brev Tilbud om bistand ved planlegging av nye omsorgsboliger NAV Hjelpemiddelsentral
9183/2018 23.04.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 240418 OSLO WORKS AS
8950/2018 20.04.2018 Utgående brev Referat fra referansegruppemøte 100418 Referansegruppen
8822/2018 20.04.2018 Utgående brev Avklaring om representasjon i referansegruppen for nytt helsebygg i Verdal kommune Verdal pensjonistlag v/Inger Marie Skreden m.fl.
8508/2018 16.04.2018 Utgående brev Nytt Helsebygg Verdal kommune - søknad om fritak for bygging av tilfluktsrom Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt
8366/2018 11.04.2018 Inngående brev Planlagt helsebygg - flom NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
8354/2018 11.04.2018 Inngående brev Innspill fra fire pensjonistforeninger - referansegruppa Pensjonistlagene
7814/2018 06.04.2018 Utgående brev Referat fra møte i Referansegruppa 270218 Referansegruppa
7813/2018 06.04.2018 Utgående brev Innkalling til møte i Referansegruppe nytt helsebygg Verdal 100418 Trine Reitan m.fl.
7678/2018 06.04.2018 Utgående brev Orientering om innsiktsfasen nytt helsebygg Verdal kommune Husbanken Midt Norge v/Randi Selseth
7659/2018 18.04.2018 Utgående brev Referat fra møtet med lag og foreninger 200318 Deltakere på møtet 20.03.18
7419/2018 28.03.2018 Utgående brev Orientering om nytt helsebygg i Verdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
7417/2018 28.03.2018 Utgående brev Forespørsel om møte Helsedirektoratet m.fl.
6544/2018 19.03.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 270218 OSLO WORKS AS
5780/2018 09.03.2018 Inngående brev Reguleringsplanarbeider - endringsavtaler med Norconsult Norconsult
5471/2018 09.03.2018 Utgående brev Nytt helsebygg Verdal - Invitasjon til møte 20. mars 2018 2018
4818/2018 28.02.2018 Inngående brev Nytt helsebygg - plikt til å bygge tilfluktsrom OSLO WORKS AS
4494/2018 26.02.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 130218 OSLO WORKS AS
4221/2018 23.02.2018 Utgående brev Innkalling til møte i Referansegruppe nytt helsebygg Verdal 270218 Trine Reitan m.fl.
4165/2018 23.02.2018 Utgående brev Angående referansegruppe helsebygg Verdal pensjonistlag v/leder Inger Marie S. Valstad
3945/2018 19.02.2018 Inngående brev Helsebygg Verdal - prosessbeskrivelse - halvårsrapport Osloworks - Siri Bakken
3900/2018 20.02.2018 Utgående brev Til deltager i referansegruppa Håvard Flyum Steinsli
3286/2018 12.02.2018 Utgående brev Deltagere i referansegruppa - utsending av informasjon Trine Reitan m.fl.
3068/2018 07.02.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 16.01.2018 Osloworks - Siri Bakken
2741/2018 02.02.2018 Inngående brev Rapport del 2 tilstand bo- og helsetun i Verdal SIVILINGENIØR ANDERS OVERREIN AS
2510/2018 01.02.2018 Inngående brev Referanse gruppe helsebygg Verdal pensjonistlag v/Johs. Bjørgvik
2266/2018 30.01.2018 Utgående brev Helsebygg - oppnevning av representant til referansegruppen fra rådet for likestilling av funksjonshemmede Haugdal, Anne Kari
1993/2018 29.01.2018 Inngående brev Info om Møter vedrørende helsebygg Verdal Kommune - Haugdal, Anne Kari
1623/2018 24.01.2018 Inngående brev Nytt helsebygg Verdal - referat møte i Samspillsgruppa 160118 Osloworks - Siri Bakken
Versjon:5.1.1