eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/1163
:
Tiltak Korona
:
Jostein Grimstad
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
25194/2020 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge UTDANNINGSDIREKTORATET
25133/2020 03.07.2020 Inngående brev Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene STATENS HELSETILSYN
24983/2020 02.07.2020 Inngående brev Referat partnerskapsmøte NAV Verdal - 120520 NAV Trøndelag Samfunn
24941/2020 02.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
24932/2020 02.07.2020 Inngående brev Informasjon til helseforetak og kommuneoverleger om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 HELSEDIREKTORATET
24430/2020 01.07.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI data 010720 FOLKEHELSEINSTITUTTET
24311/2020 01.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 HELSEDIREKTORATET
23877/2020 26.06.2020 Inngående brev Påminning - Samarbeidsavtale om prøvetransport covid-19 og kartlegging om utvidet testing HELSE NORD-TRØNDELAG HF
23831/2020 26.06.2020 Inngående brev Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger som følge av koronapandemien INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET
23806/2020 26.06.2020 Inngående brev Kommuneproposisjonen 2021 - revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT
23785/2020 25.06.2020 Inngående brev Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
23545/2020 24.06.2020 Inngående brev Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
23503/2020 24.06.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI data 240620 FOLKEHELSEINSTITUTTET
22000/2020 22.06.2020 Inngående brev Brev om stenging av midlertidig digital kanal for brukere av sosiale tjenester NAV
21746/2020 22.06.2020 Inngående brev Brev til landets kommuneoverleger om korona - haster FOLKEHELSEINSTITUTTET
20615/2020 17.06.2020 Inngående brev Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET
20611/2020 17.06.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI data 2020-06-17 FOLKEHELSEINSTITUTTET
20307/2020 16.06.2020 Inngående brev Setersesongen 2020 og Covid 19 - informasjon til seterbrukarane FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
19992/2020 15.06.2020 Inngående brev Rutine for fakturering av egenandel under Convid-19 ATB AS
19967/2020 15.06.2020 Inngående brev Oppsummering fra samarbeidsmøte mellom kommunen, HNT, fylkesmannen ogHMN 15.04.2020 HELSE NORD-TRØNDELAG HF
19850/2020 17.06.2020 Utgående brev Smittevernråd til sommeraktiviteter ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
19845/2020 15.06.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring for dokument 169 og 175 i saken Sivert Rossing
19844/2020 15.06.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring for dokument 169 og 175 i saken fra Sivert Rossing Sivert Rossing
19745/2020 15.06.2020 Inngående brev Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens HELSEDIREKTORATET
19479/2020 12.06.2020 Inngående brev Rapportering og møteaktivitet gjennom sommeren FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
19292/2020 11.06.2020 Inngående brev Spørsmål til Ordfører - Verdal som reisemål Tor Martin Nordtømme
18899/2020 10.06.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI data 100620 FOLKEHELSEINSTITUTTET
18723/2020 09.06.2020 Inngående brev Samarbeidsavtale om prøvetransport covid-19 og kartlegging om utvidet testing HELSE NORD-TRØNDELAG HF
18718/2020 09.06.2020 Inngående brev Beredskapsbrev KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
18697/2020 09.06.2020 Inngående brev Spørsmål til ordføreren fra Trine Reitan (AP) - Rus og psykisk helse Verdal Kommune - Reitan, Trine
18671/2020 09.06.2020 Inngående brev Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak HELSEDIREKTORATET
18611/2020 10.06.2020 Utgående brev Vedrørende skoleskyss fra 020620 - AtB AS ATB AS
18578/2020 10.06.2020 Utgående brev Kommunenes rapportering på helsedirektoratets kartlegging av kommunalt planscenario - Verdal kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18525/2020 08.06.2020 Inngående brev Kommunenes rapportering på helsedirektoratets kartlegging av kommunalt planscenario FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
18427/2020 08.06.2020 Inngående brev Invitasjon til innspill til rapportering fra koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge i covid-19 pandemien LaH NSF Trøndelag avd. Nord
17942/2020 05.06.2020 Inngående brev Koronadugnaden - Ansatte skal tilbake på jobb - skap avstand til besøkende PROCON DIGITAL AS
17608/2020 03.06.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt - Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten - FHI data 030620 FOLKEHELSEINSTITUTTET
17530/2020 02.06.2020 Inngående brev Ber om tilbakemelding på hvem som fungerer som kommuneoverlege / smittevernlege gjennom sommeren FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
17476/2020 02.06.2020 Inngående brev Vedrørende skoleskyss fra 020620 - AtB AS ATB AS
17473/2020 02.06.2020 Inngående brev Informasjon om flergangs stellefrakker og luer mottatt i kommunene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
17471/2020 02.06.2020 Inngående brev Gjenåpning av kommunale helse- og omsorgstjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
17206/2020 28.05.2020 Inngående brev Rapportering uke 23 - utsatt frist og endret oppdrag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
17173/2020 28.05.2020 Inngående brev Oppfølging av forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging ved covid-19 utbruddet FOLKEHELSEINSTITUTTET
17012/2020 27.05.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI data 270520 FOLKEHELSEINSTITUTTET
16979/2020 26.05.2020 Inngående brev Interreg Nordlig periferi og Arktis - Covid 19 utlysningen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
16972/2020 26.05.2020 Inngående brev Rapportering uke 23 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
16970/2020 26.05.2020 Inngående brev Testing av egeninnkjøpt smittevernutstyr FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
16872/2020 28.05.2020 Utgående brev Skjenke- og serveringssteder i sentrum Verdal Go2 m.fl.
16832/2020 26.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven om karantene ved nærkontakt med bekreftet smittet person og isolering HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
16634/2020 20.05.2020 Inngående brev Informasjon om smittevernutstyr FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
16472/2020 20.05.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt - FHI-data FOLKEHELSEINSTITUTTET
16322/2020 19.05.2020 Inngående brev Korona - Samarbeidsmøte mellom kommunene og HNT Helse Nord-Trøndelag
16320/2020 19.05.2020 Inngående brev Korona - Samarbeidsmøte mellom kommunene og HNT - Onsdagsmøte ukentlig Helse Nord-Trøndelag
16318/2020 19.05.2020 Inngående brev Korona samarbeidsmøte 060520 - referat Helse Nord-Trøndelag
16317/2020 19.05.2020 Inngående brev Korona - Samarbeidsmøte mellom kommunene - HNT - fylkesmannen og HMN Helse Nord-Trøndelag
16316/2020 19.05.2020 Inngående brev Korona - Samarbeidsmøte mellom kommunene - HNT - fylkesmannen og HMN Helse Nord-Trøndelag
16158/2020 18.05.2020 Inngående brev Tilgjengelighet til sosiale tjenester FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
16048/2020 15.05.2020 Inngående brev Situasjonsrapport fra kommunene uke 21 - behov for tilleggsinformasjon FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
15900/2020 14.05.2020 Inngående brev Ny løsning for elektronisk innsending av MSIS-melding FOLKEHELSEINSTITUTTET
15865/2020 14.05.2020 Inngående brev Koronaepidemien og innbyggere med utviklingshemming NFU TRØNDELAG FYLKESLAG
15726/2020 13.05.2020 Inngående brev Rettet OBS varsel fra Sykdomspulsen 130520 FOLKEHELSEINSTITUTTET
15710/2020 13.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til ny forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19 HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
15691/2020 13.05.2020 Utgående brev Svar på innsynskrav for dokument 129 i saken Gaute Ulvik Haugan
15690/2020 13.05.2020 Inngående brev Innsynskrav for dokument 129 i saken fra Gaute Ulvik Haugan Gaute Ulvik Haugan
15667/2020 13.05.2020 Utgående brev Svar på innsynskrav for dokument 136 i saken Gaute Ulvik Haugan
15666/2020 13.05.2020 Inngående brev Innsynskrav for dokument 136 i saken fra Gaute Ulvik Haugan Gaute Ulvik Haugan
15649/2020 13.05.2020 Inngående brev OBS varsel fra Sykdomspulsen 130520 FOLKEHELSEINSTITUTTET
15647/2020 13.05.2020 Inngående brev Bestill tilgang til nasjonalt register over tilgjengelig beredskapspersonell HELSEDIREKTORATET
15518/2020 12.05.2020 Inngående brev Referat fra møte med kommunedirektører 110520 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
15509/2020 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppfølging med tilsynsmal FAGFORBUNDET FRISØRENES FAGFORENING
15333/2020 11.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen Nfvb - Norske frisør- og velværebedrifter
15131/2020 08.05.2020 Inngående brev Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger HELSEDIREKTORATET
15106/2020 08.05.2020 Inngående brev Utfyllende informasjon vedrørende prøvetakingskapasitet for Covid-19 HELSEDIREKTORATET
15059/2020 07.05.2020 Inngående brev COVID-19 - Problemstilling angående regler for isolasjon - Svar på henvendelse fra Helse Møre og Romsdal HF sendt fra Helsedirektoratet HELSEDIREKTORATET
14926/2020 07.05.2020 Inngående brev Ekstern høring - anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien HELSEDIREKTORATET
14754/2020 06.05.2020 Inngående brev Verdal kommune har ikke rapportert på smittevernutstyr i Altinn denne uken FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
14742/2020 06.05.2020 Inngående brev Mangelfull rapportering på smittevernutstyr FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
14713/2020 06.05.2020 Inngående brev Notat om regler som gjelder på veterinærområdet ved utbrudd av koronasmitte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
14670/2020 06.05.2020 Inngående brev Varsel fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten FOLKEHELSEINSTITUTTET
14456/2020 05.05.2020 Inngående brev Informasjon fra Bufetat region Midt-Norge - barnevern og familievern Bufetat
14317/2020 06.05.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - Iverksettelse av corona-turnus i Verdal kommune NSF Nord- Trøndelag
14297/2020 04.05.2020 Inngående brev Utsatt svarfrist til 070520 på nasjonal kartlegging - sosiale tjenester under koronapandemien Arbeids- og velferdsdirektoratet
14290/2020 04.05.2020 Inngående brev Webinarer fra FHI i uke 19 - tema - smittevernutstyr FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
14164/2020 30.04.2020 Inngående brev Rapport om forekomst av risikofaktorer for alvorlig forløp ved Covid-19-infeksjon i Trøndelag *****
14140/2020 29.04.2020 Inngående brev Appell om handling nå TREINDUSTRIENS LANDSFORENING
14089/2020 29.04.2020 Inngående brev Smittevernutstyr til off. tannhelsetjeneste - tilbakemelding nødvendig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
14042/2020 29.04.2020 Inngående brev Kommunedirektørmøte 270420 - Referat FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
14032/2020 29.04.2020 Inngående brev Smittevernutstyr - veileder for fordeling - krav til lokalt produsert utstyr FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
14031/2020 29.04.2020 Inngående brev Om deltidspersonell og trekk i dagpenger DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
14021/2020 29.04.2020 Inngående brev Prioritering i kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 epidemien - Prioriteringsråd til sykehjem og hjemmebaserte tjenester HELSEDIREKTORATET
13962/2020 28.04.2020 Inngående brev Informasjon til Kommunene - kontroll av smittevernmateriell FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
13930/2020 28.04.2020 Inngående brev Økt takst der det er nødvendig å benytte beredskapsfartøy knyttet til koronapandemien FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
13926/2020 28.04.2020 Inngående brev Oppdatert informasjon om tannhelsetjenesten TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
13828/2020 27.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 84 i saken Stein Aamdal
13827/2020 27.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 84 i saken fra Stein Aamdal Stein Aamdal
13825/2020 27.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 91 i saken Amund Aglen
13823/2020 27.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 91 im saken fra Amund Aglen Amund Aglen
13807/2020 27.04.2020 Utgående brev Svar på innsynsforespørsel for dokument 91 i saken Gaute Ulvik Haugan
13806/2020 27.04.2020 Inngående brev Innsynsforespørsel for dokument 91 i saken fra Gaute Ulvik Haugan Gaute Ulvik Haugan
13740/2020 27.04.2020 Inngående brev Brev fra Helsedirektoratet om å utvide prøvetakingskapasiteten for SARS-Cov-2 HELSEDIREKTORATET
Versjon:5.1.1