eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
9109/2018 20.04.2018 Inngående brev Presiseringer vedrørende tilskuddsordningen Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten HELSEDIREKTORATET
9105/2018 20.04.2018 Inngående brev Besøk av Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helland - 170418 Barne- og likestillingsdepartementet
9140/2018 20.04.2018 Inngående brev Innspill til kommunestyremøte 230418 - Ny Stiklestad skole - idrettsanlegg VERDAL IDRETTSRÅD
8898/2018 20.04.2018 Utgående brev Fullmakt Sunne kommuner
9173/2018 20.04.2018 Inngående brev Innkalling til eiersamling og representantskapsmøte i Innherred Renovasjon - 030518 - 040518 INNHERRED RENOVASJON IKS
8884/2018 20.04.2018 Utgående brev Til uttalelse - søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder for styrer for salgsbevillingen ved Bunnpris Øra (Campia) i Verdal kommune TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
8888/2018 20.04.2018 Utgående brev Til uttalelse - søknad om godkjenning av stedfortreder for styrer for salgsbevillingen ved Bunnpris Verdal TRØNDELAG POLITIDISTRIKT
9152/2018 20.04.2018 Inngående brev Sak 30691 - Beslutning om utsettelse i tvangssalgssak - ***** ***** ***** *****
9089/2018 20.04.2018 Inngående brev Sak 17-202147 - Varsel til rettighetshavere om tvangssalg av eiendom ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
9161/2018 20.04.2018 Inngående brev Til kommunalsjef oppvekst / skolesjef - Spørsmål fra Kommunal Rapport om lærernormen Kommunal Rapport A/S
9164/2018 20.04.2018 Inngående brev Ny nettstasjon 74880 Mo med tilhørende kabelanlegg - Melding om foreleggingspliktig tiltak - ID 23785 NTE NETT AS
8948/2018 20.04.2018 Utgående brev Klage på eiendomsskatt - 5038/79/6 Skogli - Morten Hallem - behandling etter eiendomsskattelovens § 17 Morten Hallem
9182/2018 20.04.2018 Inngående brev Retting av bygning - 5038/234/1/345 STATSKOG SF
9110/2018 20.04.2018 Inngående brev Klage - spørsmål angående eiendomsskatt - Jernbanegata 9 L, M og N - KV4 Utvikling AS KV4 UTVIKLING AS
9114/2018 20.04.2018 Inngående brev Klage på eiendomsskatt - 5038/19/231 Lektor Musums gate 13B - Kvernmo Eiendom Holding As KVERNMO EIENDOM HOLDING AS
9134/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad om tilrettelagt transport for funksjonshemmede - ***** ***** *****
8950/2018 20.04.2018 Utgående brev Referat fra referansegruppemøte 100418 Referansegruppen
8822/2018 20.04.2018 Utgående brev Avklaring om representasjon i referansegruppen for nytt helsebygg i Verdal kommune Verdal pensjonistlag v/Inger Marie Skreden m.fl.
9116/2018 20.04.2018 Inngående brev 2. utlysning - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene HELSEDIREKTORATET
9132/2018 20.04.2018 Inngående brev Påminnelse – Krav om databehandleravtale med Norsk Helsenett NORSK HELSENETT SF
9158/2018 20.04.2018 Inngående brev Turnusplasser Verdal kommune - turnustjeneste for fysioterapeuter - 150818 - 140819 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
9082/2018 20.04.2018 Inngående brev Turskiltprosjekt 2018 - Sentrumsnært friluftsliv - delutbetaling TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
9138/2018 20.04.2018 Inngående brev Tilskudd til friluftsliv - frist 010518 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
9127/2018 20.04.2018 Inngående brev Uttalelse fra Idrettsrådet til sak Ny Stiklestad skole VERDAL IDRETTSRÅD
8915/2018 20.04.2018 Utgående brev Tobias Forberg slutter på gitar Henny Forberg
8916/2018 20.04.2018 Utgående brev Sigve Hofstad slutter på piano og fiolin Anne Mette Hofstad
9136/2018 20.04.2018 Inngående brev Kopi - Vedtak V36-T-2018 - Godkjenning av skiltplan for parsell Havnekrysset øst - Holbergkrysset STATENS VEGVESEN
9154/2018 20.04.2018 Inngående brev Regningskrav avvises *****
9179/2018 20.04.2018 Inngående brev Godkjent - Arbeidsvarslingsplan - 50-18-1267 - Fv757 - Vuku - VA arbeid - Farbu AS STATENS VEGVESEN
9175/2018 20.04.2018 Inngående brev Manglende opplysninger - Varsel om avslag på søknad ARBEIDSTILSYNET
9117/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser - Målsatt plantegning - 5038/1/38 Leklemåsen 68 LETNES ARKITEKTKONTOR AS
9144/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad om riving av tilbygg til fjøs - 5038/82/1 Nye Skrovesveg 111 - Randi og Jonas Steinsli Jonas Steinsli
9159/2018 20.04.2018 Inngående brev Utstikking av tiltak som ettersending til ferdigattest ARKPLAN AS
9166/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - 5038/1/8 Leklemsåsen 76 og 78 ARKPLAN AS
9137/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - 5038/230/63 Bjørbekken 65 - Martin Hojem S-RØR AS
8807/2018 20.04.2018 Utgående brev Høringsbrev - Dispensasjon fra kommuneplanen - Søknad om fradeling av bebygd tun fra 5038/46/3 Skjærset søndre - Stig Andre Myhr FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl.
9133/2018 20.04.2018 Inngående brev Angående planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering Brygga II ADVOKAT THEO DRETVIK AS
9147/2018 20.04.2018 Inngående brev E-post fra Ecopro (sosi-filer grenser) ECOPRO AS
9153/2018 20.04.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokumentnr 657148 - 5038/1/65 STATENS KARTVERK
8889/2018 20.04.2018 Utgående brev Retting av feilplassert punktfeste - 5038/287/1/19 STATSKOG SF
9145/2018 20.04.2018 Inngående brev Sak 31591 - Avslutning i sak om utlegg - ***** ***** ***** ***** ***** *****
9149/2018 20.04.2018 Inngående brev Sak 31590 - Melding om avholdt utleggsforretning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
9156/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Tore Sørli
9102/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Bjørn Steinsli
8622/2018 20.04.2018 Utgående brev Svar på søknad om ledsagerbevis - Innvilget *****
9178/2018 20.04.2018 Inngående brev Nyhetsbrev - smittevern i kommunale helse- og omsorgstjenester FOLKEHELSEINSTITUTTET
9177/2018 20.04.2018 Inngående brev A-ordningen - innrapportering og korrigeringer i inntektsopplysninger HUSBANKEN
9142/2018 20.04.2018 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - 5038/75/6 Buås - Ole Kristian Skrove OLE KRISTIAN SKROVE
9036/2018 19.04.2018 Inngående brev SNK. søknad Okkenhaug fra perm til perm STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER AS
9019/2018 19.04.2018 Inngående brev Etterregistrering av sau på utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd del 2 2017 Gjermund Haga
Versjon:5.1.1